BibTex RIS Kaynak Göster

DENETİMDE “BAĞIMSIZLIK” KAVRAMI

Yıl 2009, Sayı: 1, 16 - 27, 14.07.2016

Öz

Denetçi bağımsızlığı kavramı uzun yıllardan bu yana tartışılan bir kavram olmakla birlikte üzerinde uzlaşılmış bir tanım bulunmamaktadır. Bu makalede öncelikle denetimde “bağımsızlık” ile ilgili çeşitli tanımlar irdelenmiş ve sadeleştirilmiş bir tanımın ortaya konmasına çalışılmıştır. Ortaya konan bu tanım üzerinden gidilerek programlama, inceleme ve raporlama seviyelerinde bağımsızlığa ilişkin hususlar ele alınmıştır. Son olarak denetimde “bağımsızlığın” ne olmadığına ilişkin hususlar vurgu yapılarak, bu kavramla ilgili yanlış değerlendirmelere dikkat çekilmek istenmiştir. Bağımsızlığa ilişkin yapılan değerlendirmelerde mümkün olduğunca iç denetime özgü hususlara değinilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Courtemanche, Gil. The New Internal Audit. New York: John Wiley and Sons, 1986.
 • Elliott, Robert K., ve Peter D. Jacobson. «SEC Indepence Concepts.» The CPA Journal, Nisan 1998.
 • Fearnley, Stella, Vivien Beattie, ve Richard Brandt. «Auditor independence and audit risk: a reconceptualisation.» Journal of International Accounting Research, 2005: 39-71.
 • Mautz, Robert K., ve Hussein Sharaf. The Philosophy of Auditing. American Accounting Association, 1982.
 • McHugh, Joseph, ve K. Raghunandan. «Hiring and Firing the Chief Internal Auditor.» Internal Auditor 51 (Ağustos 1994).
 • Pickett, Spencer K.H. The Internal Auditing Handbook. Hoboken, NJ: Wiley, 2003.
 • Reiter, Sara Ann, ve Paul F. Williams. «The History and Rhetoric of Auditor Independence Concepts.» Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, Manchester, 2000.
 • Sawyer, Lawrance B., Mortimer A. Dittenhofer, ve James H. Scheiner. Sawyer’s Internal Auditing. 5. Baskı. Florida: First Printing, 2003.
 • Sutton, Andy. Freedom to Care. 2005. http://www. freedomtocare.org/internalaudit1.htm (Ağustos 27, 2007 tarihinde erişilmiştir).
 • 0. Uzay, Şaban. «Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı.» The 1st Annual International Accounting Conference. İstanbul: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, 2004. 435-485.
 • 1. Whittington, O. Ray, and Kurt Pany. Principles of Auditing and Other Assurance Services. New York: Mc Graw Hill, 2004.
Yıl 2009, Sayı: 1, 16 - 27, 14.07.2016

Öz

Kaynakça

 • Courtemanche, Gil. The New Internal Audit. New York: John Wiley and Sons, 1986.
 • Elliott, Robert K., ve Peter D. Jacobson. «SEC Indepence Concepts.» The CPA Journal, Nisan 1998.
 • Fearnley, Stella, Vivien Beattie, ve Richard Brandt. «Auditor independence and audit risk: a reconceptualisation.» Journal of International Accounting Research, 2005: 39-71.
 • Mautz, Robert K., ve Hussein Sharaf. The Philosophy of Auditing. American Accounting Association, 1982.
 • McHugh, Joseph, ve K. Raghunandan. «Hiring and Firing the Chief Internal Auditor.» Internal Auditor 51 (Ağustos 1994).
 • Pickett, Spencer K.H. The Internal Auditing Handbook. Hoboken, NJ: Wiley, 2003.
 • Reiter, Sara Ann, ve Paul F. Williams. «The History and Rhetoric of Auditor Independence Concepts.» Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, Manchester, 2000.
 • Sawyer, Lawrance B., Mortimer A. Dittenhofer, ve James H. Scheiner. Sawyer’s Internal Auditing. 5. Baskı. Florida: First Printing, 2003.
 • Sutton, Andy. Freedom to Care. 2005. http://www. freedomtocare.org/internalaudit1.htm (Ağustos 27, 2007 tarihinde erişilmiştir).
 • 0. Uzay, Şaban. «Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı.» The 1st Annual International Accounting Conference. İstanbul: Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, 2004. 435-485.
 • 1. Whittington, O. Ray, and Kurt Pany. Principles of Auditing and Other Assurance Services. New York: Mc Graw Hill, 2004.
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47KJ55FK
Bölüm Makale
Yazarlar

Hasan Erken Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Erken, H. (2016). DENETİMDE “BAĞIMSIZLIK” KAVRAMI. Denetişim(1), 16-27.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.