BibTex RIS Kaynak Göster

DENETİŞİM: ORTAK AKLIN HARMANI

Yıl 2009, Sayı: 1, 9 - 15, 14.07.2016

Öz

Hizmetlerinin tür ve hacim olarak artmasıyla devletin çok büyük kaynaklar tüketen, toplumun her alanına müdahale eden devasa bir yapıya kavuşması, denetimin önemini artırdığı gibi performansını ve kamunun ortak aklından yararlanma düzeyini sorgulanır hale getirmiştir. Ortak akıldan yararlanma, denetimdeki düalitenin bir yönü olan aşağıdan yukarıya denetimi güçlendirecek yapıların kurumsallaştırılarak geliştirilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda denetişim, kamunun devleti denetiminin ve yönetimin geliştirilmesine toplumun katkısının sağlanabilmesinin önemli bir unsurudur. Denetişimin gerçekleştirilebilmesinde birtakım riskler olsa da, dünya tecrübelerini ve bilgi birikimlerini yerel değerler ve toplumun ortak aklı ile harmanlamak, küreselleşen ve gelişen dünya ile aynı düzlemde çağcıl bir yönetim ve denetimi yaşayabilmek için şans ve imkanlar sunabilir.

Yıl 2009, Sayı: 1, 9 - 15, 14.07.2016

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47KH34AF
Bölüm Makale
Yazarlar

Yaşar Okur Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Okur, Y. (2016). DENETİŞİM: ORTAK AKLIN HARMANI. Denetişim(1), 9-15.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.