BibTex RIS Kaynak Göster

KAMU İÇ MALİ KONTROL SİSTEMİNDE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ İLE DENETİM KOMİTESİNİN/ KURULUNUN ROLÜ

Yıl 2009, Sayı: 1, 28 - 34, 14.07.2016

Öz

Yeni kamu iç mali kontrol sisteminin (KİMK) iki asli unsuru olan iç kontrol ve iç denetimin, uluslar arası kabul görmüş standartlar ve iyi uygulamalar çerçevesinde geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla oluşturulan merkezi uyumlaştırma birimi (MUB) ile denetim komitesinin/kurulunun (DK) sistemdeki rolleri, idari yapılanmaları ve aralarındaki ilişkiler konusunda aşağıda uluslararası perspektif çerçevesinde Avrupa Komisyonunun açıklama ve tavsiyelerine yer verilecek, diğer yandan, ülkemizde de bu kapsamda Maliye Bakanlığı bünyesinde merkezi uyumlaştırma birimi olarak oluşturulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun ve (İDKK) Sekreteryasının görev ve fonksiyonları irdelenecektir

Yıl 2009, Sayı: 1, 28 - 34, 14.07.2016

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47KK62FV
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hami Örenay Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Örenay, H. (2016). KAMU İÇ MALİ KONTROL SİSTEMİNDE MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA BİRİMİ İLE DENETİM KOMİTESİNİN/ KURULUNUN ROLÜ. Denetişim(1), 28-34.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.