BibTex RIS Kaynak Göster

DENETİM BULGULARININ İZLENMESİ AŞAMALARI

Yıl 2009, Sayı: 1, 76 - 81, 14.07.2016

Kaynakça

  • Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartlarının 2500 no.lu Performans Standardı doğrultusunda; İç Denetim Raporları uyarınca yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve gelişmelerin gözlenmesi amacı ile denetim bulguları Başkanlığımızca izlenmekte olup, izleme sonuçları Yıllık İzleme Raporu ile Üst Yöneticiye sunulmaktadır.
  • …./…./2008 tarihi itibariyle yapılan gözden geçirme sonucunda, Biriminizin faaliyet alanına ilişkin bulguların son durumu ekteki Raporlarda gösterildiği şekildedir. Bu Raporların Başkanlığınızca gözden geçirilmesi ve açık bulgulara ilişkin yapılan işlemler ve/veya işlem yapılmama gerekçeleri ile varsa revizyon taleplerinizin en geç iki hafta içinde Başkanlığımıza bildirilmesini rica eder,
  • İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımla ............................................. İç Denetim Yöneticisi
  • EKLER : 1- Açık Bulgular Raporu 2- Kapalı Bulgular Raporu
  • Tarihi Gelmeyen Bulgular Raporu
Yıl 2009, Sayı: 1, 76 - 81, 14.07.2016

Kaynakça

  • Uluslararası İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Standartlarının 2500 no.lu Performans Standardı doğrultusunda; İç Denetim Raporları uyarınca yönetimin aldığı tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve gelişmelerin gözlenmesi amacı ile denetim bulguları Başkanlığımızca izlenmekte olup, izleme sonuçları Yıllık İzleme Raporu ile Üst Yöneticiye sunulmaktadır.
  • …./…./2008 tarihi itibariyle yapılan gözden geçirme sonucunda, Biriminizin faaliyet alanına ilişkin bulguların son durumu ekteki Raporlarda gösterildiği şekildedir. Bu Raporların Başkanlığınızca gözden geçirilmesi ve açık bulgulara ilişkin yapılan işlemler ve/veya işlem yapılmama gerekçeleri ile varsa revizyon taleplerinizin en geç iki hafta içinde Başkanlığımıza bildirilmesini rica eder,
  • İşbirliğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımla ............................................. İç Denetim Yöneticisi
  • EKLER : 1- Açık Bulgular Raporu 2- Kapalı Bulgular Raporu
  • Tarihi Gelmeyen Bulgular Raporu
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA47KS63HU
Bölüm Uygulama Önerisi
Yazarlar

Evren Güncel Ermisket Bu kişi benim

Meltem Bayramin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ermisket, E. G., & Bayramin, M. (2016). DENETİM BULGULARININ İZLENMESİ AŞAMALARI. Denetişim(1), 76-81.

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.