Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Yıl 2020, Cilt 12, 73 - 84, 05.10.2020
https://doi.org/10.18613/deudfd.803398

Öz

Son yıllarda gelişen gemi teknolojisi, kruvaziyer gemilerin devasa yüzer oteller olarak hizmet vermesini sağlamıştır. Son yıllarda büyük bir atılım içerisinde bulunan kruvaziyer turizmi tehdit eden en önemli unsurlardan birisi emniyet riskleridir. Hem turizm sektörünün doğal yapısı hem de kruvaziyer turizminin turizm sektörü içerisinde rekabet içerisinde olduğu diğer turizm disiplinleri düşünüldüğünde, olası bir emniyet zafiyeti müşterilerin ilgilerini farklı bir alana yöneltmelerine sebep olacaktır. Bu çalışmada, kruvaziyer gemilerinin seyri esnasında ve yolcuların uğrak destinasyonlardaki gezileri sırasında ortaya çıkabilecek emniyet riskleri belirlenmiştir. Belirlenen bu riskler, içlerinde homojen olanları aynı ana başlık altında değerlendirilmek üzere, sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Buna göre hangi risklerle daha fazla karşılaşıldığı saptanmış ve analiz neticesinde özellikle ön plana çıkan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Akyildiz, H., ve Mentes, A. (2017). An integrated risk assessment based on uncertainty analysis for cargo vessel safety. Safety Science, 92, 34-43.
 • Avrupa Komisyonu. (2012). Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu-Vergilendirme ve Gümrük Birliği İlerleme Raporu,
 • Baker, D. (2013). Cruise passengers' perceptions of safety and security while Cruising the Western Caribbean. Rosa Dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 5(1), 140-154.
 • Bircan, K. (2014). Kruvaziyer yolcu taşımacılığı kapsamında kruvaziyer limanların etkinliğinin değerlendirilmesi: alternatif liman önerisi, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bucak, U., Dinçer, M. F. ve Demirel, H. (2019). Gemi inşa kararına etki eden faktörlerin ahp yöntemiyle değerlendirilmesi. 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. Niğde, 293-299.
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği, 24.07.2009 Tarihli 27298 Sayılı Resmi Gazete.
 • International Maritime Organizations. (2007). International Maritime Organization Maritime Safety Committee: Formal Safety Assessment. Londra.
 • Kontovas, C. A., ve Psaraftis, H. N. (2009). Formal safety assessment: a critical review. Marine Technology, 46(1), 45-59.
 • Lee, S., ve Ramdeen, C. (2013). Cruise ship itineraries and occupancy rates. Tourism Management, 236-237.
 • Neşer, G. (2010). Ulaşım kaynaklı çevresel risklerin değerlendirilmesi için bütüncül bir yöntem. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 12(1), 87-95.
 • Oral, E.Z., Coşar, Y., Danacı, A. ve Esmer, S. (2014). Kruvaziyer limanlarında yer seçimi. 8.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu. İstanbul, 297-308.
 • Lois, P., Wang, J., Wall, A., ve Ruxton, T. (2004). Formal safety assessment of cruise ships. Tourism Management, 25(1), 93-109.
 • Pekkaya, M. ve Bucak, U. (2018). Çok kriterli karar verme yöntemleriyle bölgesel liman kuruluş yeri seçimi: Batı Karadeniz’de bir uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Özel Sayı, 253-268.
 • Saaty, T.L. ve Niemira, M.P. (2006). A framework for making a better decision. Research Review, 13(1), 1-4.
 • Saaty, T. L. ve Özdemir, M. (2003). Negative priorities in the analytic hierarchy process. Mathematical and Computer Modelling, 37, 1063-1075.
 • Sehkaran, S. N. ve Sevcikova, D. (2011). 'All aboard': motivating service employees on cruise ships. Journal of Hospitality and Tourism Management, 70-78.
 • Szwed, P.S. (2011). Risk factors and theory building: a study to improve passenger vessel safety. WMU Journal of Maritime Affairs, 183-208.
 • Uğurlu, Ö. ve Yıldız, S. (2016). Yolcu gemisi kazalarının değerlendirilmesi ve konumsal analizi. Journal of ETA Maritime Science, 289-302.
 • Vidmar, P. ve Perkovic, M. (2015). Methodological approach for safety assessment of cruise ship in port. Safety Science, 189-200.
 • Wang, M. (2003). Security investment risk: evaluation, prediction and control, Press of University of Shanghai Finance and Economics.

A STUDY ON THE EVALUATION OF THE FACTORS THAT CAUSE SAFETY RISK ON CRUISE SHIPS

Yıl 2020, Cilt 12, 73 - 84, 05.10.2020
https://doi.org/10.18613/deudfd.803398

Öz

The development of ship technology in recent years enables cruise ships to serve as gigantic floating hotels. Safety risks are one of the most important threats to cruise tourism which recently has made a great leap forward. Both considering the natural structure of the tourism sector and taking into account the other tourism disciplines in which cruise tourism is in competition within the tourism sector, a possible safety weakness will cause customers to be distracted from cruise tourism. In this study, the safety risks that may arise during the cruise of ships and during the voyages of passengers in frequent destinations were determined. These identified risks had been analysed by classifying the homogeneous ones under the same title. Accordingly, risks encountered more were determined and solution suggestions were developed to eliminate these risks as a result of the analysis.

Kaynakça

 • Akyildiz, H., ve Mentes, A. (2017). An integrated risk assessment based on uncertainty analysis for cargo vessel safety. Safety Science, 92, 34-43.
 • Avrupa Komisyonu. (2012). Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu-Vergilendirme ve Gümrük Birliği İlerleme Raporu,
 • Baker, D. (2013). Cruise passengers' perceptions of safety and security while Cruising the Western Caribbean. Rosa Dos Ventos - Turismo e Hospitalidade, 5(1), 140-154.
 • Bircan, K. (2014). Kruvaziyer yolcu taşımacılığı kapsamında kruvaziyer limanların etkinliğinin değerlendirilmesi: alternatif liman önerisi, Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bucak, U., Dinçer, M. F. ve Demirel, H. (2019). Gemi inşa kararına etki eden faktörlerin ahp yöntemiyle değerlendirilmesi. 8. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi. Niğde, 293-299.
 • Deniz Turizmi Yönetmeliği, 24.07.2009 Tarihli 27298 Sayılı Resmi Gazete.
 • International Maritime Organizations. (2007). International Maritime Organization Maritime Safety Committee: Formal Safety Assessment. Londra.
 • Kontovas, C. A., ve Psaraftis, H. N. (2009). Formal safety assessment: a critical review. Marine Technology, 46(1), 45-59.
 • Lee, S., ve Ramdeen, C. (2013). Cruise ship itineraries and occupancy rates. Tourism Management, 236-237.
 • Neşer, G. (2010). Ulaşım kaynaklı çevresel risklerin değerlendirilmesi için bütüncül bir yöntem. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 12(1), 87-95.
 • Oral, E.Z., Coşar, Y., Danacı, A. ve Esmer, S. (2014). Kruvaziyer limanlarında yer seçimi. 8.Kıyı Mühendisliği Sempozyumu. İstanbul, 297-308.
 • Lois, P., Wang, J., Wall, A., ve Ruxton, T. (2004). Formal safety assessment of cruise ships. Tourism Management, 25(1), 93-109.
 • Pekkaya, M. ve Bucak, U. (2018). Çok kriterli karar verme yöntemleriyle bölgesel liman kuruluş yeri seçimi: Batı Karadeniz’de bir uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Özel Sayı, 253-268.
 • Saaty, T.L. ve Niemira, M.P. (2006). A framework for making a better decision. Research Review, 13(1), 1-4.
 • Saaty, T. L. ve Özdemir, M. (2003). Negative priorities in the analytic hierarchy process. Mathematical and Computer Modelling, 37, 1063-1075.
 • Sehkaran, S. N. ve Sevcikova, D. (2011). 'All aboard': motivating service employees on cruise ships. Journal of Hospitality and Tourism Management, 70-78.
 • Szwed, P.S. (2011). Risk factors and theory building: a study to improve passenger vessel safety. WMU Journal of Maritime Affairs, 183-208.
 • Uğurlu, Ö. ve Yıldız, S. (2016). Yolcu gemisi kazalarının değerlendirilmesi ve konumsal analizi. Journal of ETA Maritime Science, 289-302.
 • Vidmar, P. ve Perkovic, M. (2015). Methodological approach for safety assessment of cruise ship in port. Safety Science, 189-200.
 • Wang, M. (2003). Security investment risk: evaluation, prediction and control, Press of University of Shanghai Finance and Economics.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Denizcilik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrem BEBEK Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8314-029X
Türkiye


Nurullah ALTUN Bu kişi benim
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2687-1552
Türkiye


Umur BUCAK Bu kişi benim
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
0000-0001-5112-8133
Türkiye


Hakan DEMİREL Bu kişi benim
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
0000-0002-7579-7064
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 12, Sayı

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { deudfd803398, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {73 - 84}, doi = {10.18613/deudfd.803398}, title = {KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Bebek, İrem and Altun, Nurullah and Bucak, Umur and Demirel, Hakan} }
APA Bebek, İ. , Altun, N. , Bucak, U. & Demirel, H. (2020). KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , IV. Ulusal Liman Kongresi ve V. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu , 73-84 . DOI: 10.18613/deudfd.803398
MLA Bebek, İ. , Altun, N. , Bucak, U. , Demirel, H. "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 73-84 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deudfd/issue/57109/803398>
Chicago Bebek, İ. , Altun, N. , Bucak, U. , Demirel, H. "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 73-84
RIS TY - JOUR T1 - KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA AU - İremBebek, NurullahAltun, UmurBucak, HakanDemirel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.803398 DO - 10.18613/deudfd.803398 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 84 VL - 12 IS - SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.803398 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.803398 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %A İrem Bebek , Nurullah Altun , Umur Bucak , Hakan Demirel %T KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N %R doi: 10.18613/deudfd.803398 %U 10.18613/deudfd.803398
ISNAD Bebek, İrem , Altun, Nurullah , Bucak, Umur , Demirel, Hakan . "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / (Ekim 2020): 73-84 . https://doi.org/10.18613/deudfd.803398
AMA Bebek İ. , Altun N. , Bucak U. , Demirel H. KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 73-84.
Vancouver Bebek İ. , Altun N. , Bucak U. , Demirel H. KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12: 73-84.
IEEE İ. Bebek , N. Altun , U. Bucak ve H. Demirel , "KRUVAZİYER GEMİLERİNDE EMNİYET RİSKİ OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, c. 12, ss. 73-84, Eki. 2020, doi:10.18613/deudfd.803398

Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz

Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.

Denizcilik Fakültesi Dergisinin içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

©  Tüm Hakları Saklıdır

download   download

                      18441    23882  23881      1387513880