PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 1, 269 - 294, 01.06.2014

Öz

Ticaret siciline tescil, ticaret sicili müdürünün tesis ettiği salt işlemden ibaret değildir. Tescil, belirli bir aşamayı gerektirir. Tescil başvurusu öncesindeki aşamaların tespit edilmesi, tescilin niteliklerinin belirlenmesinde etkin rol oynar. Tescilin evreleri içinde yer alan tescil başvurusundan sonra ticaret sicili müdürünün nasıl bir işlem tesis edeceği, tescil ilgililerinin bu işleme karşı nasıl bir yol çizmesi gerektiği konusunda belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle tescilin evrelerinin tespit edilmesi, bu evrelere göre tescilin türlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu makalede ticaret siciline tescilin evreleri ve türleri, mevzuat hükümleri ve yabancı hukuktan örneklerle açıklanmıştır. Tescil evresi içinde yer alan tescil türleri ile ticaret sicili müdürünün tesis edeceği işlem türleri de birbirlerine nitelik olarak yakınlıkları nedeniyle tescil türleri ile birlikte açıklanmıştır

Kaynakça

 • Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 19. Bası, Ankara 2014.
 • Aslan, İ. Y./Şenyüz, D.: İşletme Hukuku, 4. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2012.
 • Ayhan, R./Özdamar, M./Çağlar, H.: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 6. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • Becchio, B./Wehinger, U./Farha, A. S./Siegel, S.: Swiss Company Law. Second Edition, 1996.
 • Berzek, A. N.: Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 9. Baskı, İstanbul 2008.
 • Bilge, M. E.: Ticaret Sicili, Beta Yayınevi, İstanbul 1999.
 • Bilgili, F./Demirkapı, E.: 9. Basım, Ticari İşletme Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa 2013a.
 • Bilgili, F./Demirkapı, E.: 9. Basım, Şirketler Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa 2013b.
 • Çeker, M.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Hukuku, 8. Baskı, Karahan Kitabevi, Adana 2014.
 • Henn, G./Frodermann, J./Jannott, D.: Handbuch des Aktienrechts, 8. Auflage, München 2009.
 • Jung, P.: Handelsrecht, 10. Auflage, München 2014.
 • Karahan, S.: 2. Baskı, Şirketler Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2013.
 • Kayar İ.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Meier-Hayoz, A./Forstmoser, P.: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auflage, Bern 2009.
 • Oğuzman, K./Barlas, N.: Medeni Hukuk, 19. Bası, İstanbul 2013.
 • Poroy, R./Yasaman, H.: Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2012.
 • Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku: Temel Esaslar, 4. Baskı, Adana 2006.
 • Roth, G. H./Weller, M. P./Moser, J.: Handels und Gesellschaftsrecht, 8. Auflage, München 2013.
 • Steinbeck, A.: Handelsrecht, 2. Auflage, Köln 2010.
 • Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık I: Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.
 • Wien, A.: Handels und Gesellschaftsrecht: Eine Praxisorientierte Einführung, Wiesbaden 2013.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.53b28b97079bb8.16287298 ET: 01.07.2014.

Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 1, 269 - 294, 01.06.2014

Öz

Registration to commercial register is not only process which is established by director of commercial register. Registration requires a specific stage. Determining stages before registration application plays an effective role on determining registration qualifications. After registration application in registration stages, how to establish process by director of commercial register plays significant role with the authorities how to chart out against this process. For this reason, registration stages and types of registration according to these stages must be determined. In this article, registration to commercial register stages and types are clarified with applicable legislation and references from foreign legislation. Registration types in registration stage and types of process established by director of commercial register are clarified with types of registration because of similarities to each other

Kaynakça

 • Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 19. Bası, Ankara 2014.
 • Aslan, İ. Y./Şenyüz, D.: İşletme Hukuku, 4. Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2012.
 • Ayhan, R./Özdamar, M./Çağlar, H.: Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 6. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2013.
 • Becchio, B./Wehinger, U./Farha, A. S./Siegel, S.: Swiss Company Law. Second Edition, 1996.
 • Berzek, A. N.: Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 9. Baskı, İstanbul 2008.
 • Bilge, M. E.: Ticaret Sicili, Beta Yayınevi, İstanbul 1999.
 • Bilgili, F./Demirkapı, E.: 9. Basım, Ticari İşletme Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa 2013a.
 • Bilgili, F./Demirkapı, E.: 9. Basım, Şirketler Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa 2013b.
 • Çeker, M.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Hukuku, 8. Baskı, Karahan Kitabevi, Adana 2014.
 • Henn, G./Frodermann, J./Jannott, D.: Handbuch des Aktienrechts, 8. Auflage, München 2009.
 • Jung, P.: Handelsrecht, 10. Auflage, München 2014.
 • Karahan, S.: 2. Baskı, Şirketler Hukuku, Mimoza Yayınları, Konya 2013.
 • Kayar İ.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.
 • Meier-Hayoz, A./Forstmoser, P.: Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auflage, Bern 2009.
 • Oğuzman, K./Barlas, N.: Medeni Hukuk, 19. Bası, İstanbul 2013.
 • Poroy, R./Yasaman, H.: Ticari İşletme Hukuku, 14. Bası, İstanbul 2012.
 • Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi, 2. Baskı, Ankara 2014.
 • Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku: Temel Esaslar, 4. Baskı, Adana 2006.
 • Roth, G. H./Weller, M. P./Moser, J.: Handels und Gesellschaftsrecht, 8. Auflage, München 2013.
 • Steinbeck, A.: Handelsrecht, 2. Auflage, Köln 2010.
 • Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık I: Tek Pay Sahipli Anonim Ortaklık, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.
 • Wien, A.: Handels und Gesellschaftsrecht: Eine Praxisorientierte Einführung, Wiesbaden 2013.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.53b28b97079bb8.16287298 ET: 01.07.2014.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fahri ÖZSUNGUR
Adana Ticaret Sicili
0000-0001-6567-766X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 16, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { deuhfd587186, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-6963}, eissn = {2587-1870}, address = {hukuk@deu.edu.tr}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {16}, pages = {269 - 294}, doi = {}, title = {Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri}, key = {cite}, author = {Özsungur, Fahri} }
APA Özsungur, F. (2014). Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri . Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 269-294 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46827/587186
MLA Özsungur, F. "Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri" . Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2014 ): 269-294 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46827/587186>
Chicago Özsungur, F. "Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 (2014 ): 269-294
RIS TY - JOUR T1 - Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri AU - Fahri Özsungur Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 269 EP - 294 VL - 16 IS - 1 SN - 1303-6963-2587-1870 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri %A Fahri Özsungur %T Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri %D 2014 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1303-6963-2587-1870 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD Özsungur, Fahri . "Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri". Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Haziran 2014): 269-294 .
AMA Özsungur F. Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri. DEÜHFD. 2014; 16(1): 269-294.
Vancouver Özsungur F. Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2014; 16(1): 269-294.
IEEE F. Özsungur , "Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 16, sayı. 1, ss. 269-294, Haz. 2014