Yıl 2020, Cilt 22 , Sayı 65, Sayfalar 447 - 455 2020-05-15

A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir
Kırsal Alanlarda Ağır Vasıta Araçlarına Yönelik Park Tesisleri Kapasitelerinin Belirlenmesi: Izmir Kırsalı Örneği

Görkem GÜLHAN [1]


Effective planning of heavy vehicle parking areas is a significant factor in providing accessibility in urban and rural areas. Because of unplanned or unqualified planning of heavy vehicle parking areas, heavy vehicles park in undefined areas within the city instead of parking facilities. Such areas are freight-transported facilities, urban gaps, rural areas and most importantly trackside. Roadside parking of heavy vehicles in rural and urban areas causes many transportation problems. The aforementioned type of parking creates traffic safety and traffic capacity problems. Traffic accidents and congestion are increasing due to roadside parking on winding and fast roads between districts and villages in rural areas. At the same time, those parking movements slow down the traffic and reduce accessibility. While there are many studies on capacity and location selection of heavy vehicle parking areas in urban areas in the literature, methods for determining the capacity of heavy vehicle parking areas in rural areas are insufficient.In this study, the capacities of heavy vehicle parking areas in rural areas have been estimated under various assumptions by utilizing the data of the Izmir Sustainable Urban Logistics Plan- Logistic Analysis and Suggestions Report for Rural Development Regions. The non-transit heavy vehicle volumes in the districts were calculated from the traffic assignments made within the scope of the plan, while the rates of heavy vehicles in the districts, roadside parking rates and post-operative waiting times were also calculated using roadside driver surveys. With the generated approach, heavy vehicle parking requirements in rural areas defined within the scope of the mentioned plan were determined based on districts.

Ağır taşıt park alanlarının etkin şekilde planlanması kentsel ve kırsal alanlarda erişilebilirliğin sağlanması açısından önemlidir. Ağır taşıt park alanlarının planlanmaması ya da niteliksiz planlanması sonucunda ağır vasıtalar araçlarını park tesisleri yerine kent içindeki tanımsız alanlara park etmektedirler. Bu alanlar yük taşınan tesisler, kentsel boş alanlar, kırsal alanlar ve en önemlisi yol kenarlarıdır. Ağır vasıtaların kırsal ve kentsel alanlarda yol kenarı parklanması yapması pek çok ulaşım sorununa sebep olmaktadır. Anıla parklanma türü trafik güvenliği ve trafik kapasite sorunları yaratmaktadır. Özellikle kırsal alanlarda, ilçeler arası yollarda ya da köy yollarında virajlı ve hızlı yollarda yapılan yol kenarı parklanmalar nedeniyle trafik kazaları ve sıkışıklıkları yaşanmaktadır. Aynı zamanda anılan parklanmalar trafiği yavaşlatmakta ve erişilebilirliği düşürmektedir. Kentsel alanlarda ağır taşıt park alanlarının kapasite ve yer seçimlerine yönelik pek çok çalışma mevcutken kırsal alanlarda ağır vasıta park alanlarının kapasitelerinin nasıl belirleneceğine yönelik metot ve yöntemler yetersizdir. Bu çalışmada, kırsal alanlardaki ağır vasıta park alanlarının kapasiteleri İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı’nın verilerinden yararlanılarak çeşitli varsayımlar için bulunmuştur. İlçelerdeki transit olmayan ağır vasıta hacimleri plan kapsamında yapılan trafik atamalarından, ilçelerdeki ağır vasıta oranları, yol kenarı parklanma oranları ve operasyon sonrası bekleme süreleri de plan kapsamında yapılan yol kenarı sürücü anketlerinden yararlanılarak hesaplanmıştır. Üretilen yaklaşım ve model aracılığı ile plan kapsamında tanımlanan kırsal bölgelerdeki ağır vasıta park yeri ihtiyaçları ilçe bazında tespit edilmiştir. 

 • General Directorate of Highways. 2017. Traffic Accidents Summary 2017. http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/TrafikKazalariSummer2017.pdf
 • Kibar, F.T., Aytac, B.P, & Celik, F. 2013. Ağır Taşıt Trafiğinin Karayolu Güvenliğine Etkisinin Araştırılması. [Investigation of the Impact of Heavy Vehicle Traffic on Road Safety].4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi.
 • Walton, D. 1999a. Examining the self-enhancement bias: Professional truck drivers' perceptions of speed, safety, skill and consideration. Transport Research Part F (2) (1999), pp. 91-113.
 • Walton, D. 1999b. Mixed messages. The Transportant, 28 (5) (1999), pp. 20-23.
 • Minnesota Department of Transportation. 2009. Mn/DOT Truck Parking Study: Phase 2. Iowa State University
 • Kawamura, K., Sriraj, P.S., Surat, H.T., Menninger, M. 2014. TAnalysis of Factors that Affect the Frequency of Truck Parking Violations in Urban Areas. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Volume: Volume: 2411 issue: 1, page(s): 20-26.
 • Highways Traffic Regulation. 1997. Number 23053, Third Section, Obligation to Comply with Driving Periods and Inspection Principles, Obligation to Comply with Driving Periods and Rest Periods, Article 98-A. (Citation date August 08, 2019).
 • Transmedya. 2019. https://www.transmedya.com/tir-parklari-sinifta-kaliyor-resimleri,84.html.
 • Al-Kaisy, A., Kirkemo, Z., Veneziano, D., Dorrington, C. 2011. Traffic Use of Rest Areas on Rural Highways: Recent Empirical Study. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. Volume: 2255 issue: 1, page(s): 146-155
 • Regulation on the Facilities to be Built and Opened by the Highways. 1998. No. 23222 (Citation date August 08, 2019).
 • Garber, N.J, &Wang, H. 2004. Estimation Of The Demand For Commercial Truck Parking On Interstate Highways In Virginia. Virginia Transportation Research Council, VTRC 04-R10.
 • Federal Highway Administration. 2002. Study of Adequacy of Commercial Truck Parking Facilities. USA, FHWA-RD-01-158
 • Transportation Research Board. 2003.’"Dealing with Truck Parking Demands-A Synthesis of Highway Practice", National Cooperative Highway Research Program.
 • Izmir Metropolitan Municipality. 2017. İzmir Sürdürülebilir Kentsel Lojistik Planı[Izmir Sustainable Urban Logistic Plan]. https://www.izmirlojistikplan.com/lopi-2030. (Citation date:July 07, 2019).
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2715-0984
Yazar: Görkem GÜLHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: PAMUKKALE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mayıs 2020

Bibtex @araştırma makalesi { deumffmd607308, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi}, issn = {1302-9304}, eissn = {2547-958X}, address = {DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TINAZTEPE YERLEŞKESİ 35390 BUCA/İZMİR}, publisher = {Dokuz Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {447 - 455}, doi = {10.21205/deufmd.2020226513}, title = {A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir}, key = {cite}, author = {Gülhan, Görkem} }
APA Gülhan, G . (2020). A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir . Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi , 22 (65) , 447-455 . DOI: 10.21205/deufmd.2020226513
MLA Gülhan, G . "A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir" . Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 (2020 ): 447-455 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/deumffmd/issue/54215/607308>
Chicago Gülhan, G . "A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 (2020 ): 447-455
RIS TY - JOUR T1 - A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir AU - Görkem Gülhan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.21205/deufmd.2020226513 DO - 10.21205/deufmd.2020226513 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 455 VL - 22 IS - 65 SN - 1302-9304-2547-958X M3 - doi: 10.21205/deufmd.2020226513 UR - https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226513 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir %A Görkem Gülhan %T A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi %P 1302-9304-2547-958X %V 22 %N 65 %R doi: 10.21205/deufmd.2020226513 %U 10.21205/deufmd.2020226513
ISNAD Gülhan, Görkem . "A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 22 / 65 (Mayıs 2020): 447-455 . https://doi.org/10.21205/deufmd.2020226513
AMA Gülhan G . A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2020; 22(65): 447-455.
Vancouver Gülhan G . A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2020; 22(65): 447-455.