Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Cilt 21 - Sayı 63 - Eyl 2019
 1. Çözelti Yanma Sentezi ile Metal Oksit Tozlarının Üretilmesi
  Sayfalar 697 - 706
  M. Şeref Sönmez
 2. Yeraltı deformasyonlarının belirlenmesi amacıyla K-ortalamalar kümeleme algoritması kullanılarak kesit model geliştirilmesi
  Sayfalar 707 - 717
  Mehmet Volkan Özdoğan
 3. Türkçe Metinlerde Duygu Analizi için Farklı Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 719 - 725
  Adil Alpkoçak , Mansur Alp Tocoglu , Azer Çelikten , İrfan Aygün
 4. Bessel ve Airy Denklemleri
  Sayfalar 727 - 732
  Almazbek Isaev
 5. Thermodynamic Analysis Of Desiccant Evaporative Cooling Systems Defined For Ro-Ro Cargo Vessel
  Sayfalar 733 - 740
  Betül Sarac
 6. Helianthus Annuus Çekirdeği Kabuklarında Toryum Sorpsiyonunun Taguchi Metodu Kullanılarak İncelenmesi
  Sayfalar 741 - 747
  Cansu Endes Yılmaz , Mahmut Ali Asker Aslani , Ceren Kütahyalı Aslani
 7. Tool Coating Effect on the Performance in Milling of Al2124 Aluminium Alloy
  Sayfalar 749 - 760
  Emel Kuram
 8. Bartın Nehri’nin Fizikokimyasal Özelliklerinin Yağışlı ve Kurak Dönemlerdeki Değişimi
  Sayfalar 761 - 774
  Gülten Güneş
 9. R290(Propan) ve R600(N-Bütan) Soğutucu Akışkanlarının Kullanıldığı Ardışık İki Kademeli (Kaskad) Bir Soğutma Sisteminin Optimum Çalışma Parametrelerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 775 - 791
  Halil Atalay
 10. Doluluk Oranının 3B Yazıcıda Üretilen TPU ve TPE Numunelerinin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 793 - 804
  Hatice Evlen
 11. Farklı Toprak Kullanım Alanlarında Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Kirliliği: İlkbahar Mevsimi
  Sayfalar 805 - 817
  Gizem Eker Şanlı , Sabriye Sivri
 12. Gezgin Satıcı Problemi İçin Yeni Bir Çözüm Yaklaşımı: TPORT
  Sayfalar 819 - 832
  Kenan Karagül
 13. Geliştirilmiş Benzetilmiş Tavlama Algoritması Kullanılarak Minimum Fiyat, Minimum Ağırlık ve Maksimum Doğal Frekans Açısından Hibrit Grafit-Keten/Epoksi Tabakalı Kompozitlerin Optimum Tasarımı
  Sayfalar 833 - 844
  Levent Aydın , Melih Savran
 14. Kesikli Cam Liflerinden Oluşturulmuş Dokusuz Kumaşların Sıkıştırılabilirliği.
  Sayfalar 845 - 857
  Mehmet Erdem İnce
 15. Real-Time Shading with Phong BRDF Model
  Sayfalar 859 - 867
  Murat Kurt
 16. Alumina-Grafen Hibrit Dolgu Karışımlarının, Polipropilen Matriksin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Incelenmesi.
  Sayfalar 869 - 877
  Nusret Kaya , Hakan Bilgili , Mustafa Can
 17. Fotovoltaik ve Rüzgâr Enerjisi Sistem Kapasitelerinin Tekno-Ekonomik Analizle Belirlenmesi: İndirim Oranı ve Satış Tarifesinin Etkileri
  Sayfalar 879 - 895
  Onur Taylan
 18. Zamanda Sürekli ve Süreksiz Yeraltısuyu Kot, Sıcaklık ve Özgül Elektriksel İletkenlik Verileri Işığında Demre Kıyı Akiferinde (Antalya) Yeraltısuyu Akım Dinamiği
  Sayfalar 897 - 909
  Pınar Avcı , Celal Serdar Bayari , Naciye Nur Özyurt
 19. Ariyet Ocağında Kontrollü Patlatmalarla İlgili Bir Çalışma
  Sayfalar 911 - 925
  Vehbi Özacar
 20. An Experimental Study On Drying Behavior In Digital Printed Fabrics
  Sayfalar 927 - 932
  Şehpal Özdemir , Füsun Doba Kadem
 21. Video Görüntülerinde Şiddet İçeren Aktivitelerin Lstm Ağı İle Tespiti
  Sayfalar 933 - 939
  Ali Seydi Keçeli , Aydın Kaya
 22. Investigation of SiO2 Coatings Synthesized by Acid and Base Catalysis Sol-Gel Dip Coating Technique
  Sayfalar 941 - 947
  Tolga Tavşanoğlu
 23. Artık Çam Ağacı Talaşı İlave Edilmiş Daneli Zeminlerin Mukavemet Ve Geçirimlilik Özellikleri
  Sayfalar 949 - 954
  Necmi Yarbaşı
 24. Biosorption of Eu(III) onto Narcissus Tazetta L. Leaf Powder
  Sayfalar 955 - 966
  Süleyman İnan , Bekir Özkan
 25. Stabilize Edilmiş İzmir Körfez Bölgesi Doğu Kıyı Şeridi Delta Zeminlerinin XRD ve SEM Analizleri
  Sayfalar 967 - 978
  Okan Önal , Çağrıhan Sarıavcı
 26. Çevresel Kirleticilere Karşı Kuyu Koruma Alanının Parçacık Taşınımı ile Değerlendirilmesi: Menderes (İzmir) Örneği
  Sayfalar 979 - 991
  Celalettin Şimşek , Nurcihan Taşkın , Murat Ozan Özdayı , Vehbi Özacar , Feride Özyol
 27. Sığacık Körfezi ve Doğanbey Burnu Deniz İçi Termal Su Kaynaklarının Deniz Suyuna Kimyasal ve Fiziksel Etkileri (Sonbahar 2016-İlkbahar 2017)
  Sayfalar 993 - 1003
  Özde Bakak , Erdeniz Özel
 28. İnsansız Görüntüleme Sistemleri ile Elde Edilen Sayısal Yüzey Modellerinin Mermer Madenciliğinde Kullanımı
  Sayfalar 1005 - 1013
  Mete Kun , Özgür Güler
 29. Farklı Kalınlıkta UYPB Laminelerin Eğilme Kapasitesine Katkısının İncelenmesi
  Sayfalar 1015 - 1026
  Esra Gökçe Sağır , Hasan Murat Tanarslan
 30. Öbek Eşzamanlılığın Nedensellik Entropisi ile Belirlenmesi
  Sayfalar 1027 - 1036
  Özge Canlı , Serkan Günel
Dizinler