Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Cilt 22 - Sayı 65 - 15 May 2020
 1. Duff Aygıtı Tabanlı Seyrek Matris-Vektör Çarpımı
  Sayfalar 315 - 324
  Barış AKTEMUR
 2. Synthesis and Characterization of Tb3+-Activated TiO2 Photoluminescence Nanomaterials
  Sayfalar 325 - 330
  İdil Aritman
 3. Anlamlı ve Benzer Olmayan Türkçe Metinler Üretmek için N-Gram Yöntemi ile İstatistiksel ve Kural Tabanlı Yaklaşımın Birlikte Kullanımı
  Sayfalar 331 - 342
  Yahya ŞİRİN , Mehmet Ali KUTLUGÜN
 4. Kırmızı Kapya Biberlerinin (Capsicum Annuum l.) Kurutma ve Rehidrasyon Kinetiklerinin Belirlenmesi, Kurutma İşleminin Termodinamik Analizi
  Sayfalar 343 - 352
  Faruk KILIÇ , Tuğba TABANLIGİL CALAM
 5. Sakarya Nehri Deltası’nda Uzun Süreli Rüzgar ve Dalga İklimi Değişimleri
  Sayfalar 353 - 368
  Cihan ŞAHİN
 6. Akkise-Yalıhüyük (Konya) Arasının Stratigrafisi
  Sayfalar 369 - 382
  Ahmet TURAN
 7. Yığma Duvarların Mikro Seviye Modellemesinde Tuğlanın Basınç Dayanımı ve Kayma Gerilmesi İletim Katsayısının Nümerik Çözümler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 383 - 392
  Muhammet KARATON , Kağan ÇANAKÇI
 8. Mobil Kitle Algılamada Mesaj Gecikme Zamanı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 393 - 400
  Metin BİLGİN
 9. Ortak Kısıtlı Rota Kapsama Problemlerinin Çözümü İçin Melez Genetik Algoritma Yaklaşımı
  Sayfalar 401 - 416
  Gültekin KUYZU
 10. Tek Duvarlı Karbon Nanotüp Takviyesinin Levha Kalıplama Bileşiğinin Mekanik ve İletkenlik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 417 - 423
  Aykut ILGAZ , Deniz PERİN
 11. Syntheses and Characterizations of Zinc(II) and Cadmium (II) Coordination Polymers with 1,4-bis ((1H-1,2,4- triazol-1-yl)methyl)benzene
  Sayfalar 425 - 435
  Pelin KÖSE YAMAN , Hakan ERER , Okan Zafer YEŞİLEL
 12. Modelling the Dynamic Adsorption of Methyl Violet from Aqueous Solution by Posidonia oceanica (L.) Dead Leaves
  Sayfalar 437 - 445
  Sevilay ŞAHİN , Levent ÇAVAŞ
 13. A Model Proposal for Determining Heavy Vehicle Parking Capacities in Rural Areas: A Case Study of Izmir
  Sayfalar 447 - 455
  Görkem GÜLHAN
 14. Thermal Performance Investigation of Plain Finned-Tube Evaporators Used in Household Refrigerator
  Sayfalar 457 - 468
  Omer Alp ATİCİ , Sertaç ÇADIRCI , Tolga APAYDIN
 15. 1999 Marmara Depreminde Sıvılaşmaya Bağlı Hasar Oluşan Bir Bloklu Rıhtım Duvarın Geriye Dönük Analizi
  Sayfalar 469 - 479
  Çiğda YARAN , Gürkan ÖZDEN
 16. Harris Şahini Optimizasyon Algoritması ile Aktif Güç Kayıplarının Minimizasyonu
  Sayfalar 481 - 490
  Ozan AKDAĞ , Abdullah ATES , Celaleddin YEROGLU
 17. Arama Motoru Optimizasyon Yöntemlerinin Analizi
  Sayfalar 491 - 503
  Emre Gökhan VURAN , Adil ALPKOÇAK
 18. Evaluation of half-bridge resonant inverter topologies
  Sayfalar 505 - 515
  Yildiray BAŞKURT
 19. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde Güneş Enerjisi Santralinin Ekonomik Analizi
  Sayfalar 517 - 526
  Vekil SARI , Fatih Yavuz ÖZYİĞİT
 20. Kaplanmış Seramik Membranla Rekabetli Ağır Metal Adsorpsiyonu ve Rejenerasyon Yöntemlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 527 - 540
  Niyazi Erdem DELİKANLI , Muhammed Talha AYDIN , Nevzat Özgü YİĞİT , Bilgehan İlker HARMAN , Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU , Mehmet KİTİŞ , Hasan KÖSEOĞLU
 21. Girit Adası ve Rodos Baseni’nin (Doğu Akdeniz) Dengeleme Mekanizmasının Girişim (Admittance) Fonksiyonu ile Araştırılması
  Sayfalar 541 - 560
  Ayça ÇIRMIK , Oya PAMUKÇU
 22. Kademeli Kayar Artımlı Şekillendirme Yöntemi İle Parça Üretiminin Optimizasyonu
  Sayfalar 561 - 568
  Ömer SEÇGİN , Ümit ÖNAL , İbrahim ÖZSERT
 23. Segmentation of Portrait Images Using A Deep Residual Network Architecture
  Sayfalar 569 - 580
  Taner DANIŞMAN
 24. Seyfe Gölü (Mucur-Kırşehir) Sulak Alanı Havzasındaki Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Değerlendirmesi
  Sayfalar 581 - 597
  Cansu YURTERİ
 25. An inverse problem for the forced transverse vibration of a rectangular membrane with time dependent potential
  Sayfalar 599 - 610
  İbrahim TEKİN
 26. Özel Maksatlı Bir Ağır Hizmet Aracı için Kabin Darbe Test Düzeneğinin Tasarımı ve Uygulanması
  Sayfalar 611 - 618
  Gökçem ÇAPAR , Nusret Sefa KURALAY , Mustafa Umut KARAOĞLAN
 27. The Change of Mechanical Properties of Acorn Powder Reinforced Polystrene and Polyoxymethylene due to Gamma Radiation
  Sayfalar 619 - 624
  Yılmaz KISMET , Akar DOĞAN
 28. Web Based Control of Multiple UAVs Using Self-Healing Network Architecture in GPS denied Environment
  Sayfalar 625 - 637
  Onur KESKİN , Zeki KIRAL
 29. Yanık Görüntülerinin Bulanık Kümelenmesinde Uzaklık Ölçülerinin Başarımlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 639 - 647
  Yeşim AKBAŞ , Tolga BERBER
 30. Elektrik Piyasasında Satın Alma Sürecinin İhale Oyunları İle İncelenmesi
  Sayfalar 649 - 660
  Mehmet Onur OLGUN , Ali ULUDAĞ
Dizinler