Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ISSN 1302-9304 | e-ISSN 2547-958X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Dokuz Eylül Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Fen ve Mühendislik Dergisi (DEU FMD)  DergiPark sayfasına hoş geldiniz...!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi ( DEU FMD), mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla Ocak 1999'dan beri yayın hayatını sürdürmektedir.

En az iki hakem oluru ile basıma kabul edilen makalelerimiz hem basılı olarak hem de web sitemizde yayınlanmaktadır. Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD) Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere dört ayda bir ve yılda üç kez yayınlanmaktadır. Dergimizin basılan her sayısı Mühendislik Fakültesi kütüphanelerine ve yazarlara dağıtılmaktadır.
Cilt 23 - Sayı 68 - 24 May 2021
 1. Siyam Sinir Ağlarını Kullanarak Türk İşaret Dilindeki Rakamların Tanımlanması
  Sayfalar 349 - 356
  Mesut TOĞAÇAR, Zafer CÖMERT, Burhan ERGEN
 2. Güvenli Çalışma Ortamları İçin Radyasyon Riskinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 357 - 367
  Ezgi YÖRÜK, Füsun ÇAM, Buket CANBAZ
 3. Endüstriyel Topraklardaki PAH Kirliliğinin UVC Uygulamalarıyla Gideriminde Katkı Maddesi Kullanımının Etkileri
  Sayfalar 369 - 380
  Burcu ŞENGÜL, Gizem EKER ŞANLI
 4. Geri dönüşüm sürecinde kusurlu yeniden üretim durumu için yeni bir envanter modeli
  Sayfalar 381 - 397
  Ramazan EROĞLU, Erdal AYDEMİR
 5. Çapraz Konfigürasyonunun Merkezi Çaprazlı Çelik Çerçevelerin Tasarımına ve Dinamik Performansına Etkisi
  Sayfalar 399 - 412
  Mehmet Bakır BOZKURT, Özer ZEYBEK
 6. Low-Voltage and Low-Power Analog Multiplier/Divider Using OTA Based on DTMOS Transistor
  Sayfalar 413 - 420
  Melih YILDIRIM
 7. Hibrit ve Elektrikli Araçlar için Güç Aktarım Sistemi Bağlantılı Yeşil Rotalama
  Sayfalar 421 - 433
  Orkun KARABASOGLU
 8. Entropi Ölçülerinin Kestirim Başarımının İncelenmesi
  Sayfalar 435 - 457
  Özge CANLI, Serkan GÜNEL
 9. Design of A Wireless Power Transfer Converter with LC/S Compensation for Electrical Vehicle Battery Charge Applications
  Sayfalar 459 - 468
  Sevilay ÇETİN, Veli YENİL
 10. Çoklu Füze Sistemleri için Güdüm Algoritması Tasarımı
  Sayfalar 469 - 477
  Raziye TEKİN, Koray Savaş ERER
 11. Sulardan Vitamin Arıtımı: Nikotinik Asit Adsorpsiyonu
  Sayfalar 479 - 487
  Elif CALİSKAN SALİHİ, Selçuk TERZİ, Sinem GOKTURK
 12. Çok Katlı Yapılarda Kritik Deprem Doğrultusunun Belirlenmesi
  Sayfalar 489 - 500
  Ahmet Anıl DİNDAR, Burcu AYAR
 13. Bazı Dioksaborepin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivite Tayini
  Sayfalar 501 - 507
  Meryem PİR
 14. Denizli Buldan Barajı Sarıgöl Sulaması İsale Hattı Su Darbesi Analizleri
  Sayfalar 509 - 519
  Asli BOR
 15. Glokom Hastalığının Evrişimli Sinir Ağı Mimarileri ile Tespiti
  Sayfalar 521 - 529
  Murat UÇAR
 16. Sayısal Görüntülerin Telif Hakkının Korunması İçin İris Tabanlı Biyometrik Damgalama Yaklaşımı
  Sayfalar 531 - 546
  Şeyma YÜCEL ALTAY, Güzin ULUTAŞ
 17. Comparative Assessment of Biogas Production Potential of the Most Abundant Agro-residues in Turkey
  Sayfalar 547 - 555
  Emine Gözde ÖZBAYRAM, Orhan İNCE
 18. Performance Investigation of On-Grid Solar Photovoltaic System in Eskişehir/Turkey
  Sayfalar 557 - 566
  Hussein Kerow ADAN, Ümmühan BAŞARAN FİLİK
 19. An Investigation on the Cooling System of Synchronous Motor for Electric Buses
  Sayfalar 567 - 573
  Mohammad BASHJAWEESH, Omran MANSOUR, Gamze GEDİZ İLİŞ
 20. Zemin ve Deprem Parametrelerinden İvme Azalım İlişkisi
  Sayfalar 575 - 593
  Osman UYANIK, Nevbahar EKİN, Onur ÇOŞKUN
 21. Rodamin 123 Etiketli Bor Nitrür Nanoparçacıklarının Karakterizasyonu ve in vitro Biyogörüntüleme Potansiyelinin Araştırılması
  Sayfalar 595 - 605
  Erdal EROĞLU
 22. Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Tedarikçi Seçimi; Bir Traktör Fabrikası Örneği
  Sayfalar 607 - 619
  Gültekin CAGIL, Fatmanur ÇELİK
 23. Kısmi Gölgelenme Durumundaki Seri Bağlı Fotovoltaik (FV) Panellerde Bypass Diyotunun Kullanılmasının Sistem Gücü Üzerine Etkisi
  Sayfalar 621 - 630
  Akif KARAFİL
 24. Relation Between Extended Stirling Numbers and q-B-splines
  Sayfalar 631 - 636
  Gülter BUDAKÇI
 25. Hurda Elleçleme Makinası Kaldırma Ve Kırma Bomunun Sonlu Elemanlar Analizi Yöntemi İle Optimizasyonu
  Sayfalar 637 - 646
  Ramazan ŞAN, Mine DEMİRSOY
 26. Plastik Şekil Değişimine Uğramış Otomobil Rotunun Yorulma Davranışının Deneysel ve Sayısal Analizi
  Sayfalar 647 - 659
  Işın Naz BUDAK, Mahmut PEKEDİS
 27. S-curve Motion Profile Design for Vibration Control of Single Link Flexible Manipulator
  Sayfalar 661 - 676
  Murat AKDAĞ, Hayrettin ŞEN
 28. Prediction of Crime Occurrence in case of Scarcity of Labeled Data
  Sayfalar 677 - 687
  Volkan KIRANOGLU, Göksu TÜYSÜZOĞLU, Elife ÖZTÜRK KIYAK
 29. Numerical and Experimental Modal Analysis of Wheels of Solaris 10 Solar Car and Parametric Design of Lightweight EV Wheel
  Sayfalar 689 - 699
  Yasemin Nur AYDIN, Talha KORKUT, Onur OZAYDİN, Elvan ARMAKAN, Gözde SARI, Aytac GOREN
 30. Farklı büküm katsayılarıyla üretilen ring ipliklerden elde edilen süprem kumaşların sabit ve artan basınç farkında hava geçirgenliğinin araştırılması
  Sayfalar 701 - 712
  Züleyha DEĞİRMENCİ, Ebru CORUH
Dizinler