Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki

Yıl 2021, Cilt: 48 Sayı: 3, 630 - 638, 01.09.2021
https://doi.org/10.5798/dicletip.988086

Öz

Giriş-amaç: Vagal reaktivasyon normal olarak egzersiz sonrası toparlanmanın erken döneminde meydana gelir. Normal vagal reaktivasyonun yokluğunda, kalp hızı toparlanması (HRR) zayıflar. Kalp hızı türbülansı (HRT), ventriküler ektopiden sonra arteriyel kan basıncındaki bozulmalara verilen otonomik yanıtın bir göstergesidir. HRR ve HRT'nin (türbülans başlangıcı (TO) ve türbülans eğimi (TS)) prognostik rolü iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, egzersiz testi sırasında ventriküler ektopi sıklığı ve iskemik ST-segment değişikliği varlığı ile bu parametreler arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Koroner arter hastalığı ya da kalp yetmezliği olmayan 1550 hastadan 100'ünde (%6,4) ezgersiz sonrası toparlanma sırasında ventriküler ektopi vardı. Bu hastalarda ventriküler ektopi sıklığı, egzersiz sonrası 1. dakikadaki HRR indeksi, TO ve TS değerlerini ölçtük.
Bulgular: Hastaların %35'inde TO, %17'sinde TS ve %10'unda HRR anormaldi ve TO daha önce bozulmuştu. Hastalar iskemik ST-segment değişikliklerine göre (negatif ve pozitif) gruplandırıldığında; yaş, maksimum METs, egzersiz süresi, TO, TS, TS normal/anormal, HRR, HRR normal/anormal, egzersiz veya toparlanma sırasında ventriküler ektopi sayısı, maksimum kalp hızı ve bazal kalp hızı gruplar arasında benzerdi. Egzersiz testi pozitif olanlarda TO anormal olma eğilimindeydi (p=0.07). HRR ile TS arasında hafif derecede anlamlı bir korelasyon gözlendi (r=0.21, p=0.036). Toparlanma sürecindeki ventriküler ektopi sayısı, egzersiz sırasındaki ventriküler ektopi sayısı ile korele idi. Ayrıca TS, kalp hızı TO ve HRR ile koreleydi.
Sonuç: Düşük-orta riskli bireylerde, toparlanmanın 1. dakikasındaki HRR ve HRT’nin, otonomik fonksiyonun farklı yönlerini yansıtıyor olabilirler ve bunlar, egzersiz testi sırasındaki iskemik ST-segment değişikliği varlığı ve ventriküler ektopi sıklığı ile ilişkili değildi.

Kaynakça

  • 1. Elhendy A, Chandrasekaran K, Gersh BJ, et al. Functional and prognostic significance of exercise-induced ventricular arrhythmias in patients with suspected coronary artery disease. Am J Cardiol. 2002; 90: 95-100.
  • 2. Frolkis JP, Pothier CE, Blackstone EH, Lauer MS. Frequent ventricular ectopy after exercise as a predictor of death. N Engl J Med. 2003; 348: 781-90.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Münevver SARI Bu kişi benim

Özlem KARAKURT

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2021
Gönderilme Tarihi 24 Temmuz 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 48 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA SARI, M., & KARAKURT, Ö. (2021). Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki. Dicle Tıp Dergisi, 48(3), 630-638. https://doi.org/10.5798/dicletip.988086
AMA SARI M, KARAKURT Ö. Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki. diclemedj. Eylül 2021;48(3):630-638. doi:10.5798/dicletip.988086
Chicago SARI, Münevver, ve Özlem KARAKURT. “Otonom Disfonksiyon Parameterleri Ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı Ve İskemik ST-Segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki”. Dicle Tıp Dergisi 48, sy. 3 (Eylül 2021): 630-38. https://doi.org/10.5798/dicletip.988086.
EndNote SARI M, KARAKURT Ö (01 Eylül 2021) Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki. Dicle Tıp Dergisi 48 3 630–638.
IEEE M. SARI ve Ö. KARAKURT, “Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki”, diclemedj, c. 48, sy. 3, ss. 630–638, 2021, doi: 10.5798/dicletip.988086.
ISNAD SARI, Münevver - KARAKURT, Özlem. “Otonom Disfonksiyon Parameterleri Ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı Ve İskemik ST-Segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki”. Dicle Tıp Dergisi 48/3 (Eylül 2021), 630-638. https://doi.org/10.5798/dicletip.988086.
JAMA SARI M, KARAKURT Ö. Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki. diclemedj. 2021;48:630–638.
MLA SARI, Münevver ve Özlem KARAKURT. “Otonom Disfonksiyon Parameterleri Ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı Ve İskemik ST-Segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki”. Dicle Tıp Dergisi, c. 48, sy. 3, 2021, ss. 630-8, doi:10.5798/dicletip.988086.
Vancouver SARI M, KARAKURT Ö. Otonom Disfonksiyon Parameterleri ile Efor Testi Sırasında İzlenen Ventriküler Erken Vuru Sıklığı ve İskemik ST-segment Değişikliği Varlığı Arasındaki İlişki. diclemedj. 2021;48(3):630-8.