Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Japoncada Yineleme Kategorisi ve Sınıflandırma Problemleri

Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 30, 67 - 82, 31.05.2022
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1090062

Öz

Bir dilde genellikle anlatımı kuvvetlendirmek ve çokluk yapmak amacıyla işletilen, sözcüğün veya sözcüğü oluşturan biçimbirimlerden, sesbirimlerden en az birinin tekrar edilmesi yoluyla elde edilen yapılara yineleme adı verilmektedir. Birçok dilde var olan bu kategori ana hatlarıyla tam (total reduplication) ve parçalı yineleme (partial reduplication) olmak üzere iki gruba ayrılır. WALS (The World Atlas of Language Structures) Online veri tabanında yer alan Rubino (2005)’nun araştırmalarına göre Japonca sadece tam yineleme kategorisine sahip diller arasında sayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı birçok araştırmacının kaynak olarak başvurduğu söz konusu veri tabanı ile Kwon (2017), Sato (2013), Fujimura (2001) ve Shibasaki (2005) gibi araştırmacıların Japoncadaki yineleme türlerini kabulleri arasındaki farklılıkların sebeplerini bulmaya çalışmaktır. Yineleme kategorisi geniş bir alan olduğu için birtakım sınırlamalara gidilmiş, bu doğrultuda yansıma sözcüklerle oluşturulmuş yinelemeler (mimetics), yakın, eş ve zıt anlamlı kelimelerle oluşturulmuş yinelemeler (dvandalar) çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. İncelemede Japoncanın “tam yineleme” ve “parçalı yineleme” kategorisinde değerlendirilen yineleme bileşenleri ve sentaktik türleri parantezleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular aşağıdaki gibidir: a) Yineleme bileşenlerinde ötümlüleşme görülmesi yinelemenin türünün belirlenmesinde araştırmacılar arasında fikir ayrılığına sebep olmaktadır. b) Yineleme bileşenlerini oluşturan leksik birimlerde ötümlüleşme görülüyorsa ve son tahlilde yapı sentaktik kategori değişimine uğruyorsa yeni yapı parçalı yineleme olarak değerlendirilmelidir. c) Yineleme bileşenlerini oluşturan leksik birimlerde ötümlüleşme görülüyorsa ve son tahlilde semantik değişime uğruyorsa yeni yapı parçalı yineleme olarak değerlendirilmelidir.

Kaynakça

 • Ağca, Mustafa (2017). Türkçede Bir Söz Türetim Yöntemi ve Gramatikal İşaretleyici Olarak Yineleme. Türkbilig (34), 89-104.
 • Ağca, Mustafa (2020). Altay Dilleri Tipolojisinde Ortak Bir Dil Bilgisel Kategori: Yineleme. Dil Araştırmaları (26), 155-173.
 • Çiftçi, Ümmühan (2011). Gendai nihongo Toruko-go ni okeru keiyōshi-sei jūfuku-gata - meishishūshoku keishiki no keitai imiteki tokuchō o chūshin ni-. Nagoya: Nagoya University Graduate School of Humanities, Department of Japanese Studies (Unpublished Master Thesis).
 • Çürük, Yasemin (2017). Türkçede Birleşik Sözcükler: İsimler. Ankara: Ankara Üniversitesi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı (Unpublished PhD Thesis).
 • Çürük, Yasemin (2018). Sözcük Türetme Yöntemi Olarak İkileme. International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), 6 (3), 499-503.
 • Fujimura, Yuko (2001). Reduplication in Standard Malay and Japanese. Journal of Modern Languages (13), 65-92.
 • Gurūpu Jamashii. (2007). Kyōshi to Gakushū-sha no tame no Nihongo Bunkei Jiten (14th ed.). Tōkyō: Kuroshio Shuppan.
 • Kageyama, Taro, & Saito, Michiaki (2016). Vocabulary strata and word formation process. In K. Taro, & H. Kishimoto, Handbook of Japanese Lexicon and Word Formation (pp. 11-50). Boston and Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Kwon, Nahyun (2017). Total reduplication in Japanese ideophones: An exercise in Localized Canonical Typology. Glossa: a journal of general linguistics (40), 1-31.
 • Martin, Samuel Elmo (2003). A Reference Grammar of Japanese. Honolulu: University of Hawaii Press. doi:10.1515/9780824843861
 • Ōsato, Ayano (2017). Jōgo no kenkyū. Tōkyō Joshi Daigaku Gengo Bunka Kenkyū (22), 1-16.
 • Rubino, Carl (2005). Reduplication: Form, function and distribution. In B. Hurch, Studies on Reduplication (pp. 11-29). Berlin, New York: De Gruyter.
 • Shibasaki, Reijirou (2005). On the grammaticalization of verbal reduplication in Japanese. In B. Hurch, Studies on Reduplication (pp. 283-313). Berlin, New York: De Gruyter.
 • Sneddon, J. N., Adelaar, A., Djenar, D. N., & Ewing, M. C. (2010). Indonesian Reference Grammar (2nd ed.). New South Wales: Allen & Unwin.
 • Vance, Timothy J., & Irwin, Mark (2016). Sequential voicing in Japanese: papers from the NINJAL Rendaku Project. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • WALS. The World Atlas of Language Structures Online: http://wals.info/chapter/27

The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems

Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 30, 67 - 82, 31.05.2022
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1090062

Öz

Reduplication refers to the structures formed by repeating the word or at least one of the components that comprise the word, which are commonly used in languages to intensify the meaning or make plurality. This category, which exists in many languages, is broadly divided into two categories as total reduplication and partial reduplication. According to Rubino's (2005) research, which is in the database of WALS (The World Atlas of Language Structures), Japanese counts only among the languages with a category of total reduplication. The aim of this research is to figure out why there are inconsistencies between the mentioned database, which many academics use as a source, and the acceptance of reduplication type in Japanese by researchers as Kwon (2017), Sato (2013), Fujimura (2001), and Shibasaki (2005). Since the reduplication category is a large area, some limitations have been made, and accordingly, the reduplications formed with reflection words (mimetics) and the ones formed with close, synonyms and antonyms (dvandas) have been excluded from the scope of the study. In the analysis, the reduplication components and syntactic types, which are considered in the category of “total reduplication” and “partial reduplication” in Japanese both have been analysed by using bracketing methods. The results of the analysis are as follows: a) The occurrence of sequential voicing (rendaku) in the reduplication components leads to the disagreement among the researchers in determining the type of the reduplication. b) If there is sequential voicing in reduplication components and if the structure undergoes syntactic category shift, the new structure should be considered as the partial reduplication. c) If there is sequential voicing in reduplication components and, if it undergoes a semantic category change such as metaphoricalization, the new structure should be considered as partial reduplication.

Kaynakça

 • Ağca, Mustafa (2017). Türkçede Bir Söz Türetim Yöntemi ve Gramatikal İşaretleyici Olarak Yineleme. Türkbilig (34), 89-104.
 • Ağca, Mustafa (2020). Altay Dilleri Tipolojisinde Ortak Bir Dil Bilgisel Kategori: Yineleme. Dil Araştırmaları (26), 155-173.
 • Çiftçi, Ümmühan (2011). Gendai nihongo Toruko-go ni okeru keiyōshi-sei jūfuku-gata - meishishūshoku keishiki no keitai imiteki tokuchō o chūshin ni-. Nagoya: Nagoya University Graduate School of Humanities, Department of Japanese Studies (Unpublished Master Thesis).
 • Çürük, Yasemin (2017). Türkçede Birleşik Sözcükler: İsimler. Ankara: Ankara Üniversitesi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Yeni Türk Dili Bilim Dalı (Unpublished PhD Thesis).
 • Çürük, Yasemin (2018). Sözcük Türetme Yöntemi Olarak İkileme. International Journal of Languages’ Education and Teaching (IJLET), 6 (3), 499-503.
 • Fujimura, Yuko (2001). Reduplication in Standard Malay and Japanese. Journal of Modern Languages (13), 65-92.
 • Gurūpu Jamashii. (2007). Kyōshi to Gakushū-sha no tame no Nihongo Bunkei Jiten (14th ed.). Tōkyō: Kuroshio Shuppan.
 • Kageyama, Taro, & Saito, Michiaki (2016). Vocabulary strata and word formation process. In K. Taro, & H. Kishimoto, Handbook of Japanese Lexicon and Word Formation (pp. 11-50). Boston and Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Kwon, Nahyun (2017). Total reduplication in Japanese ideophones: An exercise in Localized Canonical Typology. Glossa: a journal of general linguistics (40), 1-31.
 • Martin, Samuel Elmo (2003). A Reference Grammar of Japanese. Honolulu: University of Hawaii Press. doi:10.1515/9780824843861
 • Ōsato, Ayano (2017). Jōgo no kenkyū. Tōkyō Joshi Daigaku Gengo Bunka Kenkyū (22), 1-16.
 • Rubino, Carl (2005). Reduplication: Form, function and distribution. In B. Hurch, Studies on Reduplication (pp. 11-29). Berlin, New York: De Gruyter.
 • Shibasaki, Reijirou (2005). On the grammaticalization of verbal reduplication in Japanese. In B. Hurch, Studies on Reduplication (pp. 283-313). Berlin, New York: De Gruyter.
 • Sneddon, J. N., Adelaar, A., Djenar, D. N., & Ewing, M. C. (2010). Indonesian Reference Grammar (2nd ed.). New South Wales: Allen & Unwin.
 • Vance, Timothy J., & Irwin, Mark (2016). Sequential voicing in Japanese: papers from the NINJAL Rendaku Project. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • WALS. The World Atlas of Language Structures Online: http://wals.info/chapter/27

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep GENÇER BALOĞLU (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE UNIVERSITY
0000-0001-6769-7015
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 30

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { dilarastirmalari1090062, journal = {Dil Araştırmaları}, issn = {1307-7821}, eissn = {2757-8003}, address = {}, publisher = {Avrasya Yazarlar Birliği}, year = {2022}, volume = {16}, number = {30}, pages = {67 - 82}, doi = {10.54316/dilarastirmalari.1090062}, title = {The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems}, key = {cite}, author = {Gençer Baloğlu, Zeynep} }
APA Gençer Baloğlu, Z. (2022). The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems . Dil Araştırmaları , 16 (30) , 67-82 . DOI: 10.54316/dilarastirmalari.1090062
MLA Gençer Baloğlu, Z. "The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems" . Dil Araştırmaları 16 (2022 ): 67-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari/issue/70113/1090062>
Chicago Gençer Baloğlu, Z. "The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems". Dil Araştırmaları 16 (2022 ): 67-82
RIS TY - JOUR T1 - The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems AU - Zeynep Gençer Baloğlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.54316/dilarastirmalari.1090062 DO - 10.54316/dilarastirmalari.1090062 T2 - Dil Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 82 VL - 16 IS - 30 SN - 1307-7821-2757-8003 M3 - doi: 10.54316/dilarastirmalari.1090062 UR - https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1090062 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dil Araştırmaları The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems %A Zeynep Gençer Baloğlu %T The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems %D 2022 %J Dil Araştırmaları %P 1307-7821-2757-8003 %V 16 %N 30 %R doi: 10.54316/dilarastirmalari.1090062 %U 10.54316/dilarastirmalari.1090062
ISNAD Gençer Baloğlu, Zeynep . "The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems". Dil Araştırmaları 16 / 30 (Mayıs 2022): 67-82 . https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1090062
AMA Gençer Baloğlu Z. The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems. Dil Araştırmaları. 2022; 16(30): 67-82.
Vancouver Gençer Baloğlu Z. The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems. Dil Araştırmaları. 2022; 16(30): 67-82.
IEEE Z. Gençer Baloğlu , "The Category of Reduplication in Japanese and The Classification Problems", Dil Araştırmaları, c. 16, sayı. 30, ss. 67-82, May. 2022, doi:10.54316/dilarastirmalari.1090062