ISSN: 1307-7821
e-ISSN: 2757-8003
Başlangıç: 2007
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Avrasya Yazarlar Birliği
Kapak Resmi
       
DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA ve EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.
Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler dergipark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir. 
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Aralık 2022 Bitiş: 30 Nisan 2023

2022 - Cilt: 16 Sayı: 31

Araştırma Makalesi

1. Yunus Emre'de Ben Kavramı Üzerine

Araştırma Makalesi

13. Şor Türklerinin Atasözleri

Kitap İncelemesi

22. Altay Türkçesi Grameri

Araştırma Makalesi

“Türkçe Artı İki ” Mümkün mü? Almanya’da Yaşayan Türk Gençlerinin Çok Dilliği

Araştırma Makalesi

Türkmencede İsimden İsim Yapım Eki +ly/+li ve bilen (>-ly/-li) Bağlacı

Araştırma Makalesi

Türkçede Söylem Belirleyici Olarak Soru Yapılı İfadeler

Araştırma Makalesi

Salihli Kazak Türklerinin Atasözleri Üzerine Metaforik Bir İnceleme: Hayvan Metaforları

Araştırma Makalesi

Bâbürnâme Özelinde Çokluk ve İsim Çekim Eklerinin Cümle Kurulumunda Rolü

Çeviri

OSMANLICADA “SALI” SÖZCÜĞÜ

Çeviri

Ermeni-Kıpçak Dilinin Tarihî Evreleri

Kitap İncelemesi

Kül Tigin Yazıtı

Araştırma Makalesi

Altun Yaruk Sudur Metninde Sadece İkileme Yapısında Görülen Fiiller Üzerine

Araştırma Makalesi

Maytrısimit’te Anlamsal / Sözlüksel Dil Ögelerinden Yabancı Adlar

Araştırma Makalesi

MUKADDİMETÜ’L-EDEB’DE DUYU FİİLLERİ VE SEMANTİK ROL YAPILARI

Araştırma Makalesi

Tuva Türkçesinde {+KI} Aitlik Eki: Eski Türkçe Ve Türkiye Türkçesi İle Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

THE FUNCTION OF QOŞMA (POSTPOSITION) IN AZERI AND ITS COUNTERPART IN TURKISH AND AZERI MODEL IN CLASSIFYING EDAT (PARTICLE) IN TURKISH