Dil Araştırmaları
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 10 Şubat 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-7821 | e-ISSN 2757-8003 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği | http://www.dilarastirmalari.com/


DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA ve EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.
Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler dergipark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir. 

Dil Araştırmaları

ISSN 1307-7821 | e-ISSN 2757-8003 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Avrasya Yazarlar Birliği | http://www.dilarastirmalari.com/
Kapak Resmi


DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA ve EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.
Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler dergipark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir. 
Cilt 14 - Sayı 27 - 30 Kas 2020
 1. ÇAĞATAY TÜRKÇESİNDE FARSÇA ALINTI (KOPYALAMA) CÜMLE TİPLERİ ve BAZI ANAHTAR SÖZLER
  Sayfalar 7 - 20
  Vahit TÜRK
 2. SUCUK SÖZÜ ÜZERİNE
  Sayfalar 21 - 29
  Nevzat ÖZKAN
 3. BİRLEŞİK FİİL YAPILARINDAKİ BAĞIMLI SÖZLÜKBİRİMLER
  Sayfalar 31 - 45
  Gülcan ÇOLAK
 4. TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİNDE YALIN (SOYUT) DURUMDAKİ SÖZCÜK YA DA SÖZCÜK ÖBEKLERİNİN TÜMCEDE ZAMANI BELİRTMELERİ
  Sayfalar 47 - 64
  Erdal ŞAHİN
 5. DOĞA OLAYLARINI ANLATAN OLUŞ EYLEMLERİNİN CÜMLELERİNDE ÖGE EKLEME, ÖGE ÇIKARMA, ÖGE DEĞİŞTİRME OLAYLARI
  Sayfalar 65 - 74
  Kerime ÜSTÜNOVA
 6. MANAS’TAN KAHRAMANLIK DESTANLARINA KIRGIZ TÜRKLERİNDE “SU”YA DAİR SÖZ VARLIĞI
  Sayfalar 75 - 100
  Ebru GÜVENEN
 7. TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ONAY ANLATAN CÜMLELERDE NEZAKET İFADESİ
  Sayfalar 101 - 110
  Halide İMAMOVA
 8. NİCELEYİCİLERLE İLGİLİ BİR ANLAM GENELLEMESİ
  Sayfalar 111 - 119
  İsa Kerem BAYIRLI
 9. OKU- FİİLİNİN “MEYDAN OKUMAK” ANLAMLI ARKAİK BİÇİMİ ÜZERİNE
  Sayfalar 121 - 132
  Kubilay FENER
 10. TÜRKÇE İLK TE’LİF BÂH-NÂME’DE NESİR ÜSLUBU
  Sayfalar 133 - 152
  Ahmet ADIGÜZEL
 11. KAZAK TÜRKÇESİNDE OLASILIK KİPLİĞİ İŞARETLEYİCİLERİ
  Sayfalar 153 - 170
  Ferhat KARABULUT, Elanur KAZANLAR ÜRKMEZ
 12. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE VE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETLERİNDE KALIP SÖZLER
  Sayfalar 171 - 197
  Semra BAYRAKTAR
 13. KLASİK DÖNEM GÜRCÜCE EDEBİYAT ESERLERİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELER
  Sayfalar 199 - 209
  Ketevan LORTKİPANİDZE
 14. TÜRKMEN KÜLTÜRÜNDE AD VERME GELENEĞİ VE KİŞİ ADLARI
  Sayfalar 211 - 246
  Emrah YILMAZ
 15. KÖKENBİLGİSİ İLE İLGİLİ BİR KİTAP ÜZERİNE
  Sayfalar 249 - 253
  Tuncer GÜLENSOY
 16. TÜRKÇEDE BİRLEŞİK EKLER
  Sayfalar 254 - 256
  Saadet Sena KARAMAN
 17. TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV SÖZDİZİMİ
  Sayfalar 257 - 259
  Esra ÖZGEN
 18. ÇAĞATAYCA MANZUM SÖZLÜK NİSÂB-I KUTBİYYE
  Sayfalar 260 - 265
  Yasin KAYA
 19. TÜRK DİL KURUMU’NDAN YENİ BİR SÖZLÜK
  Sayfalar 266 - 270
  Tuncer GÜLENSOY
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 10 Şubat 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021