ISSN: 1307-7821
e-ISSN: 2757-8003
Başlangıç: 2007
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Avrasya Yazarlar Birliği
Kapak Resmi
       
DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA ve EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.
Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler dergipark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir. 
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Aralık 2021 Bitiş: 30 Nisan 2022

2021 - Cilt: 15 Sayı: 29

Kitap İncelemesi

20. Mimarlık Göstergebilimi