ISSN: 1307-7821
e-ISSN: 2757-8003
Başlangıç: 2007
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Avrasya Yazarlar Birliği
Kapak Resmi
       
DİL ARAŞTIRMALARI dergisi 2007 yılındaki ilk sayısıyla yayın hayatına başlamış olup kesintisiz olarak bugüne kadar yayın sürecini sürdürmüştür. DİL ARAŞTIRMALARI, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) dönemlerinde olmak üzere, yılda iki kere yayımlanan HAKEMLİ, SÜRELİ, ULUSLARARASI ve AÇIK ERİŞİMLİ bir dergi olup, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA ve EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. Türk diliyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimi disiplinlerinin her alanından özgün ve çeviri çalışmaları dergide yayımlanmak üzere kabul edilebilmektedir.
Dil Araştırmaları dergisine yazı göndermek isteyenler dergipark sistemini kullanmalı ve yazılarını göndermeden önce mutlaka yazım kurallarını incelemelidir. 
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Aralık 2022 Bitiş: 30 Nisan 2023

2022 - Cilt: 16 Sayı: 30

Araştırma Makalesi

10. Türkçenin Söz Dizimi Matematiği

Araştırma Makalesi

Atasözleri ve Deyimlerde Akıl Kavramı

Araştırma Makalesi

Kazak Türkçesinde Renk Adlarının Zaman ve Hava Durumu Bildiren Kavramlar Olarak Kullanılması

Kitap İncelemesi

ALIŞOVA DEMİRDAĞ, ELZA. (2021). AZERBAYCAN TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİ (TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK). İSTANBUL: KESİT YAYINLARI, ISBN: 978-625-7698-34-4, 478 SAYFA.

Araştırma Makalesi

Lazca Söz Varlığında Türkçe Fiil Kopyaları

Kitap İncelemesi

DƏDƏ QORQUD KİTABI’NIN ŞƏRHLİ OXUNUŞU I-IV

Araştırma Makalesi

TÜRK DİLİNDE *l ÇOKLUK EKİ

Biyografi

Hocam Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

Araştırma Makalesi

Rusça ve Türkçe Deyimlerde Millî Kültürel Kodlar

Araştırma Makalesi

YUNUS EMRE’DE BEN KAVRAMI ÜZERİNE

Araştırma Makalesi

Harezm Türkçesindeki Pekiştirme Enklitikleri

Araştırma Makalesi

Türkçe ve Almanca Deyimlerde İletişim Biçemleri – Kültürdilbilimsel Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Arap Harfli Kazak Basın Dönemindeki Süreli Yayınlar ile Dil ve Alfabe Konuları (1870-1929)

Araştırma Makalesi

Şor Türklerinin Atasözleri

Araştırma Makalesi

A Study on Particles used with Adverbs in Japanese

Araştırma Makalesi

Türkçe Yazılmış Arap Harfli Metinlerde Bir İmla Arayışı: Çift Hareke Kullanımı

Araştırma Makalesi

Anadolu Ağızlarında Kullanılan apala- “emeklemek” Fiili Üzerine

Araştırma Makalesi

Derleme Sözlüğü’nde “Kandırma” Kavram Alanına Ait Anlambirimcikleri İçeren Sözcükler

Araştırma Makalesi

Eski Türkçeden Türkiye Türkçesine +(X)ş Küçültme Eki