Dil Araştırmaları
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1307-7821 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Avrasya Yazarlar Birliği |


Dil Araştırmaları

ISSN 1307-7821 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Avrasya Yazarlar Birliği |
Cover Image


Volume 16 - Issue 16 - Jun 2015
 1. Türk Dili Tarihinin Önemli Bir Eseri: Tezkire-i Evliyâ’nın Çağatay Türkçesi Çevirisi (Arap ve Uygur Harfli Yazmaların Transkripsiyonlu Metni)

  Tuncer Gülensoy
 2. Carbognano’ya Göre Osmanlı Türkçesi Yazı ve Konuşma Dili İlkeleri
  Pages 7 - 27
  Yavuz Kartallıoğlu
 3. Remarks on The Phonology of The Transitional Period of Northwestern Karaim
  Pages 29 - 42
  Kamil Stachowski
 4. Eçi’den Ağa’ya Gösterenin Değişmesi ve Kısmi Nedenlilik
  Pages 43 - 49
  Rıdvan Öztürk
 5. Köktürk Harfli Yazıtlarla Çuvaşça Arasındaki Ortak Kelimeler
  Pages 51 - 82
  Feyzi Ersoy
 6. Eski Türkçede Varlık ve Yokluk İşaretleyicilerinin (ba:r, yo:k) Gramerleşme Süreçleri
  Pages 83 - 101
  Ferruh Ağca
 7. Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu
  Pages 103 - 119
  Dilek Ergönenç Akbaba
 8. Eski Türkçede İlgi ve Belirtme Durum Ekleri Üzerine
  Pages 121 - 132
  Hakan Özdemir
 9. Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar
  Pages 133 - 161
  Gülcan ÇolakBostancı
 10. Türkçe Öğretmek Amacıyla Yazılmış Bir Eser “Kitab-ı Türkiyat Dili”
  Pages 163 - 189
  Lemi Akın
 11. Ak Koyunlu Beyi Osman Bey’in Unvanı: Yülük mü İlig mi?
  Pages 191 - 198
  Fatma Akkuş Yiğit
 12. Ver- Yardımcı Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiillerin “Lütuf ve Şükran İfadesi” Olarak Kullanımı Üzerine -Japonca ve Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı-
  Pages 199 - 223
  Zeynep Gençer
 13. Türkiye Türkçesi Batı Grubu Ağızları ile Drama Göçmenleri Ağızlarında {idi(n)} Çekimli Fiilindeki /n/ Sesbirimi Üzerine
  Pages 225 - 236
  İlknur Karagöz
 14. “Söz Varlığımız Erozyona mı Uğruyor?” Sorusuna Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
  Pages 237 - 257
  Yasemin Özcan Gönülal
 15. Kırgızların Eski Yazısının Tarihi Hakkındaki Görüşler
  Pages 259 - 267
  Mirlanbek Nurmatov
 16. Kutadgu Bilig’in Metin Sorunları
  Pages 269 - 286
  Robert Dankoff, Erdem Uçar
 17. Azerbaycan Türkçesinde İsim Yapım Ekleri, B. Sıfatlar, -ki
  Pages 287 - 293
  E. V. Sevortyan, Mehman Musayev, Cemile Kınacı
 18. A Turkic Medical Treatise from Islamic Central Asia: A Critical Edition of a Seventeenth–Century Chagatay Work by Sub?an Qulï Khan. Edited, Translated and Annotated by László KÁROLY. Brill’s Inner Asian Library. Volume 32. Editors: Michael DROMPP; Devin DEWEESE; Mark C. ELLIOTT. ISBN: 9789004282568. Leiden. 2015
  Pages 297 - 304
  Erdem Uçar
 19. Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch. Sprachmaterial der vorislamischen türkischen Texte aus Zentralasien. II: Nomina – Pronomina – Partikeln. Teil 1: a – asvık. Neubearbeitung. Stuttgart, 2015. XXVI, 307 S. Kartoniert ISBN 978-3-515-11006-8
  Pages 305 - 308
  Hüseyin Yıldız
 20. Ehmetyanov, R.; Möhemmetinov, R., Nurieva, F., Ganiev, F.; (Aktaran Mustafa Öner) (2014), Türkçe-Tatarca Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 358 s., ISBN: 978-975-16-28-42-8
  Pages 309 - 313
  Işılay Işıktaş Sava
 21. Cengiz Alyılmaz, İpek Yolu Kavşağının Ölümsüzlük Eserleri, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2015, ISBN:978-975-442-676-2
  Pages 314 - 317
  Yaşar Şimşek
 22. Fatih Özek (2014), Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, Akçağ Yayınları, Ankara, 286 s., ISBN: 978-605-605-152-8
  Pages 318 - 322
  Orhan Baldane
 23. Yeter Torun, Türkçede Gelecek Zaman ve Kiplik Özellikleri, Karahan Kitabevi, Adana, 2013, 209 s. ISBN: 978-605-4454-87-7
  Pages 323 - 327
  Aysun Demirez Güneri