Amaç ve Kapsam

Dil Araştırmaları, tarihsel ve çağdaş dilbilimin özellikle Türk dillerini ilgilendiren sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizim, anlambilim, sözlükbilim ve kökenbilim gibi tüm alt dallarında ve çalışma alanlarında yapılmış özgün araştırmaları, incelemeleri, derlemeleri, raporları ve metin çalışmalarını bilimsel araştırma literatürüne kazandırmayı amaçlamaktadır. Bunların yanı sıra tipolojik ve bölgesel çalışmalar, toplumdilbilim, bilgisayarlı dilbilim, ruhdilbilim, antropolojik dilbilim, adli dilbilim gibi dilbilimin farklı disiplinlerle şekillenen diğer görünümlerini ilgilendiren çalışmalar da Dil Araştırmaları'nın kapsamına girmektedir. Dergi, Türk dilleri ve dilbilimi özelinde daha farklı disiplinler arası çalışmalara ilgi duyan akademisyenleri bir araya getirmeyi de amaçlamaktadır.

Teorik veya betimlemeli fark etmeksizin Türk dilleriyle ilgili olmak kaydıyla dilbilimin her düzeyinde nitelikli çalışmayı kabul eden Dil Araştırmaları'nda yalnızca Türkçe ve İngilizcede yazılmış çalışmalar yayımlanmaktadır. Bunun yanı sıra farklı dillerden Türkçeye yapılan nitelikli çeviriler de dergide yayımlanabilmektedir.


Yayımlanma Ayları
Mayıs Kasım