Dergi Kurulları

Dergi Yönetimi


Sahibi
Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup ÖMEROĞLU
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Baş Editör 
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Editör
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ
Editör YardımcısıArş. Gör. Emine GÜVEN


Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN GAZİ ÜNİVERSİTESİ (EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ) Türkiye
Filoloji
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8055-7946 Türkiye Web
Dilbilimi, Filoloji, Türk Dili, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN [Emekli Öğretim Üyesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Leylâ KARAHAN [TOBB Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU [Manas Üniversitesi / KIRGIZİSTAN] ▪ Prof. Dr. Figen GÜNER DİLEK [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ [Gazi Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Feyzi ERSOY [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ [Ordu Üniversitesi / TÜRKİYE]

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ferruh AĞCA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ercan ALKAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ali AKAR [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Erhan AYDIN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Tsendiin BATTULGA [MOĞOLİSTAN] ▪ Prof. Dr. Nergis BİRAY [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Uwä BLAESING [HOLLANDA] ▪ Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN [NORVEÇ] ▪ Prof. Dr. Ahmet BURAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. İsmail DOĞAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Şaban DOĞAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Marcel ERDAL [ALMANYA] ▪ Prof. Dr. Peter GOLDEN [ABD] ▪ Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Viktor GUZEV [RUSYA] ▪ Prof. Dr. Bülent GÜL [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Henryk JANKOWSKI [POLONYA] ▪ Prof. Dr. Ayşe İLKER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Yakup KARASOY [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ceval KAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Zeki KAYMAZ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Caner KERİMOĞLU [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Paki KÜÇÜKER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. M. Vefa NALBANT [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Mustafa ÖNER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Çetin PEKACAR [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Marek STACHOWSKI [POLONYA] ▪ Prof. Dr. Hatice ŞAHİN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Serkan ŞEN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Hatice ŞİRİN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Vahit TÜRK [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. DİMİTRİ VASİLYEV [RUSYA] ▪ Prof. Dr. Nikolay İvanoviç YEGEROV [ÇUVAŞİSTAN-RUSYA] ▪ Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Zuhal YÜKSEL [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Peter ZIEME [ALMANYA] ▪ Doç. Dr. Hakan AKCA [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Ekrem AYAN [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Faruk GÖKÇE [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Ümit HUNUTLU [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK [TÜRKİYE/KAZAKİSTAN] ▪ Doç. Dr. İsa SARI [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. İlhan UÇAR [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Gülsine UZUN [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Veli Savaş YELOK [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM [TÜRKİYE] ▪ Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GENÇER BALOĞLU [TÜRKİYE] ▪ Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTÜRK [TÜRKİYE] ▪ Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEEV [KIRGIZİSTAN] ▪ Dr. Öğr. Üyesi. Işılay IŞIKTAŞ SAVA [TÜRKİYE] 

İngilizce Danışmanı


Dr. Öğr. Üyesi Musa SALAN


WEB Sayfası Sorumlusu


Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR