Dergi Kurulları

Dergi Yönetimi


Avrasya Yazarlar Birliği adına Sahibi

Yakup ÖMEROĞLU
Baş Editör

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Editör

Doç. Dr. Hüseyin YILDIZProf. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN Bir kuruma bağlı değildir Türkiye
Filoloji
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Kırgızistan
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ ORDU ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8055-7946 Türkiye Web
Filoloji, Türk Dili, Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay), Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi), Dilbilimi

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN [Emekli Öğretim Üyesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Leylâ KARAHAN [TOBB Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU [Manas Üniversitesi / KIRGIZİSTAN] ▪ Prof. Dr. Figen GÜNER DİLEK [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ [Gazi Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Feyzi ERSOY [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ [Ordu Üniversitesi / TÜRKİYE]

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ferruh AĞCA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ercan ALKAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ali AKAR [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Erhan AYDIN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Tsendiin BATTULGA [MOĞOLİSTAN] ▪ Prof. Dr. Nergis BİRAY [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Uwä BLAESING [HOLLANDA] ▪ Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN [NORVEÇ] ▪ Prof. Dr. Ahmet BURAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Gülcan ÇOLAK [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Şaban DOĞAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Marcel ERDAL [ALMANYA] ▪ Prof. Dr. Peter GOLDEN [ABD] ▪ Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Viktor GUZEV [RUSYA] ▪ Prof. Dr. Bülent GÜL [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Henryk JANKOWSKI [POLONYA] ▪ Prof. Dr. Ayşe İLKER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Yakup KARASOY [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Ceval KAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Zeki KAYMAZ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Caner KERİMOĞLU [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Paki KÜÇÜKER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. M. Vefa NALBANT [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Mustafa ÖNER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Çetin PEKACAR [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Marek STACHOWSKI [POLONYA] ▪ Prof. Dr. Hatice ŞAHİN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Serkan ŞEN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Hatice ŞİRİN [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Vahit TÜRK [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. DİMİTRİ VASİLYEV [RUSYA] ▪ Prof. Dr. Nikolay İvanoviç YEGEROV [ÇUVAŞİSTAN-RUSYA] ▪ Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Zuhal YÜKSEL [TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Peter ZIEME [ALMANYA] ▪ Doç. Dr. Hakan AKCA [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Ekrem AYAN [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Zeynep GENÇER BALOĞLU [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Faruk GÖKÇE [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Ümit HUNUTLU [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK [TÜRKİYE/KAZAKİSTAN] ▪ Doç. Dr. İsa SARI [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Işılay IŞIKTAŞ SAVA [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. İlhan UÇAR [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Gülsine UZUN [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Veli Savaş YELOK [TÜRKİYE] ▪ Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM [TÜRKİYE] ▪ Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTÜRK [TÜRKİYE] ▪ Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEEV [KIRGIZİSTAN]

İngilizce Danışmanı


Doç. Dr. Musa SALAN


WEB Sayfası Sorumlusu


Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR


Düzeltmen

Arş. Gör. Sıla Nur AKTAŞ