Dergi Kurulları

Dergi Yönetimi

AVRASYA YAZARLAR BİRLİĞİ ADINA SAHİBİ
Dr. Yakup ÖMEROĞLU
Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı & Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
e-posta: ydeliomeroglu@gazi.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-1575-0619
Ankara / TÜRKİYE

BAŞ EDİTÖR
Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN
Gazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
e-posta: bercilasun@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3268-3251
Ankara / TÜRKİYE

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Prof. Dr. Ekrem ARIKOĞLU
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü
e-posta: ekrem.arikoglu@manas.edu.kg
ORCID ID: 0000-0001-9262-570X
Bişkek / KIRGIZİSTAN

EDİTÖR
Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ
Ordu Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
e-posta: huseyinyildiz@odu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-8055-7946
Ordu / TÜRKİYE

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kamal MEHDİ OĞLU ABDULLAYEV
Azərbaycan Dillər Universiteti, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
e-posta: k.abdulla1950@gmail.com
Baku / AZERBAIJAN

Doç. Dr. Éva CSÁKI
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Orientalisztika
e-posta: csaki.eva@btk.ppke.hu
ORCID ID: 0000-0002-1082-3372
Budapest / HUNGARY

Prof. Dr. Marcel ERDAL
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Turkologie
e-posta: merdal4@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-1604-4193
Frankfurt / GERMANY

Prof. Dr. Feyzi ERSOY
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
e-posta: feyzi.ersoy@hbv.edu.tr
ORCID ID: 0000-0001-7145-0939
Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Figen GÜNER DİLEK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
e-posta: figen.guner@hbv.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-8524-9635
Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Peter B. GOLDEN
Rutgers University, Center for Middle Eastern Studies
e-posta: pgolden@scarletmail.rutgers.edu
ORCID ID: 0000-0003-4765-9390
Piscataway, NJ / USA

Prof. Dr. Henryk JANKOWSKI
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Orientalistyki
e-posta: henryk.jankowski@amu.edu.pl
ORCID ID: 0000-0003-2576-1204
Poznan / POLAND

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
e-posta: lkarahan@etu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0001-9806-7235
Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Erden KAZHYBEK
Qazaqstan Respwblïkası Bilim Jäne Ğılım Mïnïstrligi
e-posta: kazhybek@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-7775-9408
Astana / KAZAKHSTAN

Prof. Dr. Marek STACHOWSKI
Jagiellonian University, Instytut Filologii Słowiańskiej
e-posta: marek.stachowski@uj.edu.pl
ORCID ID: 0000-0002-0667-8862
Krakow / POLAND

Prof. Dr. Peter ZIEME
BBAW / Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
e-posta: ziemepet@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-8090-7707
Berlin / GERMANY

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ferruh AĞCA [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir / TÜRKİYE, fagca@ogu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Şükrü Haluk AKALIN [Hacettepe Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, sukruhaluk.akalin@hacettepe.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Ercan ALKAYA [Fırat Üniversitesi, Elazığ / TÜRKİYE, ealkaya16@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Ali AKAR [Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla / TÜRKİYE, akar@mu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH [Erciyes Üniversitesi, Kayseri / TÜRKİYE, mustafargunsah@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Ekrem AYAN [Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla / TÜRKİYE, eayan@mu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Erhan AYDIN [Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, ayerhan@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Tsendiin BATTULGA [Moğolistan Ulusal Üniversitesi, Ulanbator / MOĞOLİSTAN, battulgatsend976@gmai1.com] ▪ Prof. Dr. Nergis BİRAY [Pamukkale Üniversitesi, Denizli / TÜRKİYE, nbiray@pau.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Uwä BLAESING [Leiden Üniversitesi Dilbilim Merkezi, Leiden / HOLLANDA, u.blaesing@hum.leidenuniv.nl] ▪ Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN [Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Mainz / ALMANYA] ▪ Prof. Dr. Bernt BRENDEMOEN [Oslo Üniversitesi, Oslo / NORVEÇ] ▪ Prof. Dr. Ahmet BURAN [Fırat Üniversitesi, Elazığ / TÜRKİYE, buran.ahmet@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, hulya.kasapoglu@hbv.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Şaban DOĞAN [İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, saban.dogan@ikcu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Dilek ERGÖNENÇ [Gazi Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, dileker@gazi.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ [Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale / TÜRKİYE, batsiz@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Viktor GUZEV [Saint Petersburg Üniversitesi, Saint Petersburg /RUSYA] ▪ Prof. Dr. Bülent GÜL [Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir / TÜRKİYE, bulent.gul@ogu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY [Erciyes Üniversitesi, Kayseri / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN [Ege Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, gurergulsevin@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Ayşe İLKER [Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa / TÜRKİYE, ayseinceilker@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ [Ardahan Üniversitesi, Ardahan / TÜRKİYE] ▪ Prof. Dr. Yakup KARASOY [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, yakup.karasoy@hbv.edu.tr]▪ Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, yavuz.kartallioglu@hbv.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Ceval KAYA [Ardahan Üniversitesi, Ardahan / TÜRKİYE, cevalkaya@ardahan.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Zeki KAYMAZ [Ege Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, zeki.kaymaz @ ege.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Caner KERİMOĞLU [Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, caner.kerimoglu@deu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, fatih.kiriscioglu@hbv.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ [Türk Dil Kurumu, Ankara / TÜRKİYE, zkorkmaz@ankara.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Paki KÜÇÜKER [Sakarya Üniversitesi, Adapazarı / TÜRKİYE, pkucuker@sakarya.edu.tr] ▪ Prof. Dr. M. Vefa NALBANT [Pamukkale Üniversitesi, Denizli / TÜRKİYE, vnalbant@gmail.com] ▪ Prof. Dr. Mustafa ÖNER [Ege Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, mustafa.oner@ege.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN [Erciyes Üniversitesi, Kayseri / TÜRKİYE, nozkan@erciyes.edu.tr] ▪ Prof. Dr. F. Sema BARUTÇU ÖZÖNDER [Ankara Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, barutcu@humanity.ankara.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Çetin PEKACAR [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, cetin.pekacar@hbv.edu.tr ] ▪ Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA [İstanbul Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE, sertkayaosmanfikri@mynet.com] ▪ Prof. Dr. Hatice ŞAHİN [Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa / TÜRKİYE, hatices@uludag.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Serkan ŞEN [Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun / TÜRKİYE, serkansen@omu.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Hatice ŞİRİN [Ege Üniversitesi, İzmir / TÜRKİYE, hatice101@yahoo.com] ▪ Prof. Dr. Vahit TÜRK [İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE, vahitturk1@hotmail.com] ▪ Prof. Dr. Kerime ÜSTÜNOVA [Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa / TÜRKİYE, ustunovak@uludag.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Dimitri VASİLYEV [Rusya Bilimler Akademisi, Moskova / RUSYA] ▪ Prof. Dr. Nikolay İvanoviç YEGEROV [Çuvaş Devlet Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çuvaşistan / RUSYA, emigulay@yandex.ru] ▪ Prof. Dr. Habibe YAZICI ERSOY [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, habibe.ersoy@hbv.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA [Marmara Üniversitesi, İstanbul / TÜRKİYE, guldensagol@marmara.edu.tr] ▪ Prof. Dr. Zuhal YÜKSEL [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, zuhal.yuksel@hbv.edu.tr] ▪ Doç. Dr. Hakan AKCA [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, hakan.akca@hbv.edu.tr] ▪ Doç. Dr. Zeynep GENÇER BALOĞLU [Pamukkale Üniversitesi, Denizli / TÜRKİYE, zgencer@pau.edu.tr] ▪ Doç. Dr. Abdulkadir ÖZTÜRK [Ordu Üniversitesi, Ordu / TÜRKİYE, akadirozturk@odu.edu.tr] ▪ Doç. Dr. İsa SARI [Hitit Üniversitesi, Çorum / TÜRKİYE, isasari@hitit.edu.tr] ▪ Doç. Dr. Işılay IŞIKTAŞ SAVA [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, isilay.sava@hbv.edu.tr] ▪ Doç. Dr. İlhan UÇAR [Sakarya Üniversitesi, Adapazarı / TÜRKİYE, iucar@sakarya.edu.tr] ▪ Doç. Dr. Veli Savaş YELOK [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, savas.yelok@hbv.edu.tr] ▪ Doç. Dr. Hüseyin YILDIRIM [Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara / TÜRKİYE, huseyin.yildirim@hbv.edu.tr] ▪ Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEEV [Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek / KIRGIZİSTAN, nurdin.useeev@manas.edu.kg]

İngilizce Danışmanı


Doç. Dr. Musa SALAN


Düzeltmen

Arş. Gör. Sıla Nur AKTAŞ

Son Güncelleme Zamanı: 26.04.2024 15:41:51