Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Temporality in Old Uyghur Turkish, Core- Peripheral Layered Compound Structures

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 30, 314 - 316, 31.05.2022
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1111248

Öz

Working as a Turkish language and literature teacher at Kütahya Germiyan Vocational and Technical Anatolian High School, Dr. Gülser Ersoy's doctoral dissertation titled "Temporality in Old Uyghur Turkish, Core- Peripheral Layered Compound Structures", defended in 2021, was published in the same year by the Turkish Culture Research Institute.
In this study, which includes evaluations on the concept of time, which is considered as one of the important problems in the Turkish language, the author stated that it is based on the theory of association and genre, and stated that in line with the data obtained, the syntactic features of some forms with tense/aspect content in Old Uyghur Turkish will be tried to be revealed.

Kaynakça

  • Ersoy, Gülser (2021). Eski Uygur Türkçesinde Öz (core) – Dış (peripheral) Katmanlı Birleşik Yapılarda Zamansallık, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Eski Uygur Türkçesinde Öz (core) – Dış (peripheral) Katmanlı Birleşik Yapılarda Zamansallık/Yayın Değerlendirme

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 30, 314 - 316, 31.05.2022
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1111248

Öz

Kütahya Germiyan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türk dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmakta olan Dr. Gülser Ersoy’un 2021 yılında savunduğu “Eski Uygur Türkçesinde Öz (core) – Dış (peripheral) Katmanlı Birleşik Yapılarda Zamansallık” adlı doktora tezi aynı yıl kitaplaştırılarak Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanmıştır.
Türk dilinde önemli sorunlardan biri olarak değerlendirilen zaman kavramı üzerine değerlendirmeler içeren bu çalışmayla yazar, birleşme ve tür kuramını esas aldığını bildirerek elde edilen veriler doğrultusunda Eski Uygur Türkçesinde zaman/görünüş içerikli partisipli, gerundiumlu, bağlaçlı/bağlaçsız bazı formların sentaktik özelliklerinin ortaya konulmaya çalışılacağını belirtmiştir.

Kaynakça

  • Ersoy, Gülser (2021). Eski Uygur Türkçesinde Öz (core) – Dış (peripheral) Katmanlı Birleşik Yapılarda Zamansallık, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dilbilim
Bölüm Yayın Değerlendirme
Yazarlar

Sıla Nur AKTAŞ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0407-8596
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mayıs 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 16 Sayı: 30

Kaynak Göster

APA
AKTAŞ, S. N. (2022). Eski Uygur Türkçesinde Öz (core) – Dış (peripheral) Katmanlı Birleşik Yapılarda Zamansallık/Yayın Değerlendirme. Dil Araştırmaları, 16(30), 314-316. https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1111248