Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ALIŞOVA DEMİRDAĞ, ELZA. (2021). AZERBAIJAN TURKISH SYNTAX (COMPARATIVELY WITH TURKEY TURKISH). ISTANBUL: KESİT PRESS, ISBN: 978-625-7698-34-4, 478 PAGES.

Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 31, 299 - 303, 30.11.2022

Öz

Various studies have been carried out on Azerbaijani Turkish in Turkey. Azerbaijan Turkish Syntax (Compared with Turkey Turkish), prepared by Ast. Prof. Dr. Elza Alisova Demirdag, is one of the most recent studies in this field. In the work, the syntax of Azerbaijani Turkish has been comprehensively discussed for the first time. The book is a work in which the Azerbaijani Turkish syntax is examined in detail, supported by examples selected one by one from the original works, and compared in detail with the Turkey Turkish syntax. In this paper, the work titled Azerbaijan Turkish Syntax (Compared with Turkey Turkish) will be introduced.

Kaynakça

 • Alışova Demirdağ, E. (2021). Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi (Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırmalı Olarak). İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Azerbaycan Dilinde Mürekkeb Sintaktik Bütövler ( 2012). Bakü, Mürtecim.
 • Bozkurt, F. (2005). Türklerin Dili. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Buran, A. ve Alkaya, E. (2013). Çağdaş Türk Lehçeleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ercilasun, A. B. (1996). Batı Türkçesinin Doğuşu. Uluslararası Türk Dili Kongresi. Ankara: TDK Yayınları.
 • Ergin, M. (1981). Azeri Türkçesi. İstanbul: Ebru Yayınları.
 • Yalçın, S. K. (2018). Azerbaycan Türkçesi Grameri. İstanbul: Kesit Yayınları.

Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi

Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 31, 299 - 303, 30.11.2022

Öz

Türkiye’de Azerbaycan Türkçesiyle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Elza Alışova Demirdağ tarafından yapılan Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi (Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırmalı Olarak), bu alanda yapılan en son çalışmalardan biridir. Eserde ilk defa olarak Azerbaycan Türkçesinin söz dizimi kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Kitap, Azerbaycan Türkçesi söz diziminin ayrıntılı olarak incelendiği, orijinal eserlerden tek tek seçilen örneklerle desteklendiği ve Türkiye Türkçesi söz dizimiyle detaylı bir şekilde karşılaştırıldığı bir eserdir. Bu çalışmada Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi (Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırmalı Olarak) isimli eserin tanıtımı yapılacaktır.

Kaynakça

 • Alışova Demirdağ, E. (2021). Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi (Türkiye Türkçesiyle Karşılaştırmalı Olarak). İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Azerbaycan Dilinde Mürekkeb Sintaktik Bütövler ( 2012). Bakü, Mürtecim.
 • Bozkurt, F. (2005). Türklerin Dili. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Buran, A. ve Alkaya, E. (2013). Çağdaş Türk Lehçeleri. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Ercilasun, A. B. (1996). Batı Türkçesinin Doğuşu. Uluslararası Türk Dili Kongresi. Ankara: TDK Yayınları.
 • Ergin, M. (1981). Azeri Türkçesi. İstanbul: Ebru Yayınları.
 • Yalçın, S. K. (2018). Azerbaycan Türkçesi Grameri. İstanbul: Kesit Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Yayın Değerlendirme
Yazarlar

Süleyman AKSU> (Sorumlu Yazar)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4690-5062
Türkiye

Teşekkür Saygıdeğer Editör Hocam, Uğraş ve emekleriniz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 16, Sayı 31

Kaynak Göster

APA Aksu, S. (2022). Azerbaycan Türkçesi Söz Dizimi . Dil Araştırmaları , 16 (31) , 299-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilarastirmalari/issue/73633/1111539