Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

DƏDƏ QORQUD KİTABI’NIN ŞƏRHLİ OXUNUŞU I-IV

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 31, 305 - 309, 30.11.2022

Öz

Although many studies have been carried out on the Dede Korkut Book, which is the literary and eternal monument of the Turkish language, it is seen that there are many problems that have not yet been clarified in all aspects. Studies written with comparative and different perspectives will contribute to the solution of these problems. The work we are going to introduce is "Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu" prepared by Asif HACIYEV (Şirvanelli) and published by Elm və Təhsil Publications in Baku, the first volume was published in 2014, the second volume was published in 2019, and the third and fourth volumes were published in 2022 by the decision of the Azerbaijan National Academy of Sciences Folklore Institute.

Kaynakça

  • HACIYEV, A. (2014). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu I Kitab (Müqəddimə Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • HACIYEV, A. (2019). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu II Kitab (1 və 2-ci Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • HACIYEV, A. (2022a). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu III Kitab (3-6-cı Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • HACIYEV, A. (2022b). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu IV Kitab (7-12-ci Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Dədə Qorqud Şöbəsi: http://www.folklor.az/qorqudsunasliq.htm (Erişim Tarihi: 01.06.2022)

Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu I-IV

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 31, 305 - 309, 30.11.2022

Öz

Günümüze gelinceye dek Türk dilinin edebî ve ebedî abidesi Dede Korkut Kitabı hakkında birçok çalışma yapılsa da henüz bütün yönleriyle açığa kavuşturulamayan bir yığın problem olduğu görülmektedir. Karşılaştırmalı ve farklı bakış açılarıyla yazılan çalışmalar bu problemlerin çözümüne katkı sunacaktır. Tanıtacağımız eser, Asif HACIYEV (Şirvanelli) tarafından hazırlanan ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü kararıyla ilk cildi 2014’te, ikinci cildi 2019’da, üçüncü ve dördüncü cildi ise 2022 yılında Bakü’de Elm və Təhsil Yayınları tarafından basılan "Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu" adlı kitaptır.

Kaynakça

  • HACIYEV, A. (2014). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu I Kitab (Müqəddimə Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • HACIYEV, A. (2019). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu II Kitab (1 və 2-ci Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • HACIYEV, A. (2022a). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu III Kitab (3-6-cı Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • HACIYEV, A. (2022b). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu IV Kitab (7-12-ci Boylar Üzrə). Bakı: Elm və Təhsil.
  • Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu Dədə Qorqud Şöbəsi: http://www.folklor.az/qorqudsunasliq.htm (Erişim Tarihi: 01.06.2022)
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Yayın Değerlendirme
Yazarlar

Celâl Görgeç 0000-0002-4642-615X

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 16 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Görgeç, C. (2022). Dədə Qorqud Kitabı’nın Şərhli Oxunuşu I-IV. Dil Araştırmaları, 16(31), 305-309.