Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Altay Türkçesi Grameri

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 31, 311 - 316, 30.11.2022

Öz

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini Altay Türkçesi üzerine yapan Figen Güner Dilek'in 2022'de Türk Dil Kurumu Yayınları'ndan çıkan Altay Türkçesi Grameri adlı kitabıdır. 312 sayfadan oluşan kitap Ön Söz, Kısaltmalar, Giriş, Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi, Kaynaklar ve Sözlük adlı başlıklardan oluşmaktadır.

Kaynakça

 • Güner Dilek, Figen (1996). “Göktürk Bengü Taşlarından Günümüz Altay Türkçesine Ulaşan Kelimeler”. Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, ss. 139-145.
 • Güner Dilek, Figen (2002). “Altay Türkçesinin Yazı Dili Haline Getirilmesi”. 1552 ve Sonrası Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: Türk Dil Kurumu, ss, 73-79.
 • Güner Dilek, Figen (2004). “Altay Türkçesindeki {-GIlA-} Eki Hakkında”. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I. Ankara : Türk Dil Kurumu, ss. 787-792.
 • Güner Dilek, Figen (2006). “Altay Türkçesi”. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I, Fiil-Basit Çekim (Edt.: Ahmet Bican Ercilasun, Leylâ Karahan, M. Fatih Kirişçioğlu). Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Güner Dilek, Figen (2007a). “Tehlikedeki Diller ve Dil Ölümü Açısından Altay Türkçesi ve Ağızları”. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı-II. Ankara ss. 707-715.
 • Güner Dilek, Figen (2007b). “Altay Türkçesi”. Türk Lehçeleri Grameri (Edt.: Ahmet Bican Ercilasun). Ankara: Akçağ, 1009-1084.
 • Güner Dilek, Figen (2007c). “Altay Türkçesinde Sözeylemler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21: ss. 39-49.
 • Güner Dilek, Figen (2008). “Altay Türklerinde Akrabalık”. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Ankara: Akçağ, 541-563.
 • Güner Dilek, Figen (2015). Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Güner Dilek,Figen (2022), Altai Türkish Grammar, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, ISBN:978-975-14-5153-9

Yıl 2022, Cilt: 16 Sayı: 31, 311 - 316, 30.11.2022

Öz

Figen Güner Dilek, who made her master's and doctoral theses on Altaic Turkish, is the book Altai Turkish Grammar, which was published in 2022 by the Turkish Language Institution Publishing. The book, which consists of 312 pages, consists of the titles of Foreword, Abbreviations, Introduction, Phonology, Grammar, References and Dictionary.

Kaynakça

 • Güner Dilek, Figen (1996). “Göktürk Bengü Taşlarından Günümüz Altay Türkçesine Ulaşan Kelimeler”. Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, ss. 139-145.
 • Güner Dilek, Figen (2002). “Altay Türkçesinin Yazı Dili Haline Getirilmesi”. 1552 ve Sonrası Kazan’ın İşgali ve Türk Toplulukları Bilgi Şöleni Bildirileri. Ankara: Türk Dil Kurumu, ss, 73-79.
 • Güner Dilek, Figen (2004). “Altay Türkçesindeki {-GIlA-} Eki Hakkında”. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I. Ankara : Türk Dil Kurumu, ss. 787-792.
 • Güner Dilek, Figen (2006). “Altay Türkçesi”. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I, Fiil-Basit Çekim (Edt.: Ahmet Bican Ercilasun, Leylâ Karahan, M. Fatih Kirişçioğlu). Ankara : Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Güner Dilek, Figen (2007a). “Tehlikedeki Diller ve Dil Ölümü Açısından Altay Türkçesi ve Ağızları”. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı-II. Ankara ss. 707-715.
 • Güner Dilek, Figen (2007b). “Altay Türkçesi”. Türk Lehçeleri Grameri (Edt.: Ahmet Bican Ercilasun). Ankara: Akçağ, 1009-1084.
 • Güner Dilek, Figen (2007c). “Altay Türkçesinde Sözeylemler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 21: ss. 39-49.
 • Güner Dilek, Figen (2008). “Altay Türklerinde Akrabalık”. Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı. Ankara: Akçağ, 541-563.
 • Güner Dilek, Figen (2015). Güney Sibirya Altay Türkçesi Ağızları Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dilbilim
Bölüm Yayın Değerlendirme
Yazarlar

Neslişah Yıldız 0000-0003-2008-7361

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 16 Sayı: 31

Kaynak Göster

APA Yıldız, N. (2022). Altay Türkçesi Grameri. Dil Araştırmaları, 16(31), 311-316.