Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Code Switching in The Dialect of Ardeşen District

Yıl 2023, Cilt: 17 Sayı: 32, 187 - 202, 30.05.2023
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1222718

Öz

Laz is a language which is a part of South Caucasian (Kartvelian) language group of the Caucasian language family and it is widely spoken in Ardeşen, Arhavi, Fındıklı, Hopa, Pazar districs and villages within the borders of the Eastern Black Sea region. According to UNESCO, the Laz language is in danger of extinction.
It is known that the Laz language, which has been transferred from generation to generation by oral traditions, has three main dialects, namely: Pazar/Atina-Ardeşen, Fındıklı-Arhavi/Vitse-Arǩabi and Hopa/Xopa. In these regions, children are raised in a bilingual family environment where Turkish and Laz are spoken. As a result of this situation, it is seen that code switching occurs in bilingual individuals who are raised in Turkish-Laz language environments. The code switching occurs as a result of the lack of equivalence of the Laz concepts in Turkish, forgetting some concepts in Laz and many other factors.
In this study, Turkish-Laz bilingual individuals living in Ardeşen were recorded in informal and sincere occasions. Based on these records, the structures created by bilingual individuals at the language level and one of these structures which is code switching will be examined.

Kaynakça

 • KUTSCHER, Silvia. (2008). The language of the Laz in Turkey, Turkic Languages 12, London-New York. 82-102.
 • LAZOĞLU, Fahri; FEURSTEIN, Wolfgang. (1984). Lazuri Alfabe, Laz Alfabesinin Bir Taslağı. Laz Kültürü Üzerine Yayınlar Dizisi.
 • MACKEY, F. William. (2000). ‘The description of bilingualism’, The Bilingualism Reader, Ed.: L.Wei. 2nd ed. Routledge. s. 22-50.
 • McCLURE, Erica. (1981). Formal and functional aspects of the codeswitched discourse of bilingual children’ in Duran, R.P. (ed.), Latino language and communicative behavior, Norwood, NJ: Ablex, S. 86.
 • MYERS-SCOTTON, Carol. (2006). Multiple Voices an Introduction to Bilingualism, Blackwell Publishing.
 • POPLACK, Shana. (1980). Sometimes I’ll Starts Sentence in Spanish Termino En Español. Toward a typology of Code switching: Linguistics, 18: S. 583
 • ROMAINE, Suzanne. (2008). Bilingualism, Merton College, University of Oxford, Blackwell Publishing, 2008.
 • THOMASON, Sarah G. (2001). Language Contact. Edinburgh University Press.
 • Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • VANILIŞI, Muhammet; TANDILAVA, Ali. (1992). Lazların Tarihi (Gürcüceden Çev. Hayri Hayrioğlu), İstanbul: Ant Yayınları.
 • VAROL, Orhan. (2014). Türkçe-Kürtçe Dil Etkileşimi: İkidilli Konuşuculara Ait Verilerdeki Dilbilimsel Görünümler, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ardeşen Yöresi Ağızlarında Kod Değiştirimi

Yıl 2023, Cilt: 17 Sayı: 32, 187 - 202, 30.05.2023
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1222718

Öz

Lazca, Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde Ardeşen, Arhavi, Fındıklı, Hopa, Pazar ilçeleri ve köylerinde yaygın bir şekilde konuşulan Kafkas dilleri grubunun Güney Kafkas (Kartvel) dil ailesi içinde yer alan bir dildir. UNESCO’ya göre Lazca yok olma tehlikesi altındadır.
Sözlü geleneklerle kuşaktan kuşağa aktarılan Lazcanın başlıca 3 ağzı olduğu bilinmektedir, bunlar: Pazar/Atina-Ardeşen, Fındıklı-Arhavi/Vitse-Arǩabi ve Hopa/Xopa ağızlarıdır. Lazca konuşulan bu bölgelerde çocuklar, Türkçe ve Lazcanın kullanıldığı ikidilli bir aile ortamında yetişmektedirler. Türkçe- Lazca konuşulan ortamlarda yetişen bu ikidilli bireylerde kod değiştiriminin gerçekleştiği görülmektedir. Çalışmada kod değiştirimi, Lazca kavramların karşılıklarının Türkçede bulunamaması, Lazca’da bazı kavramların unutulması ve daha birçok etken sonucunda gerçekleşmektedir.
Bu çalışmada, Ardeşen’de yaşayan ve Türkçe-Lazca konuşan ikidilli bireylerle resmi olmayan samimi ortamlarda kayıtlar yapılmıştır. Bu kayıtlardan hareketle ikidilli bireylerin dil düzeyinde meydana getirdikleri yapılar ve bu yapılardan biri olan kod değiştirimi incelenmiştir.

Kaynakça

 • KUTSCHER, Silvia. (2008). The language of the Laz in Turkey, Turkic Languages 12, London-New York. 82-102.
 • LAZOĞLU, Fahri; FEURSTEIN, Wolfgang. (1984). Lazuri Alfabe, Laz Alfabesinin Bir Taslağı. Laz Kültürü Üzerine Yayınlar Dizisi.
 • MACKEY, F. William. (2000). ‘The description of bilingualism’, The Bilingualism Reader, Ed.: L.Wei. 2nd ed. Routledge. s. 22-50.
 • McCLURE, Erica. (1981). Formal and functional aspects of the codeswitched discourse of bilingual children’ in Duran, R.P. (ed.), Latino language and communicative behavior, Norwood, NJ: Ablex, S. 86.
 • MYERS-SCOTTON, Carol. (2006). Multiple Voices an Introduction to Bilingualism, Blackwell Publishing.
 • POPLACK, Shana. (1980). Sometimes I’ll Starts Sentence in Spanish Termino En Español. Toward a typology of Code switching: Linguistics, 18: S. 583
 • ROMAINE, Suzanne. (2008). Bilingualism, Merton College, University of Oxford, Blackwell Publishing, 2008.
 • THOMASON, Sarah G. (2001). Language Contact. Edinburgh University Press.
 • Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • VANILIŞI, Muhammet; TANDILAVA, Ali. (1992). Lazların Tarihi (Gürcüceden Çev. Hayri Hayrioğlu), İstanbul: Ant Yayınları.
 • VAROL, Orhan. (2014). Türkçe-Kürtçe Dil Etkileşimi: İkidilli Konuşuculara Ait Verilerdeki Dilbilimsel Görünümler, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hanife YAMAN
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3082-9912
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 17 Sayı: 32

Kaynak Göster

APA Yaman, H. (2023). Ardeşen Yöresi Ağızlarında Kod Değiştirimi . Dil Araştırmaları , 17 (32) , 187-202 . DOI: 10.54316/dilarastirmalari.1222718