Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The Use of Foreign Words and Grammar in Television Series

Yıl 2023, Cilt: 17 Sayı: 32, 239 - 256, 30.05.2023
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1253678

Öz

Turkey is the national portion of television viewing time that is above the world average. It reveals the ability of television broadcasts to spread to large masses without intermediaries and to affect almost every area of broadcasting. Among the main television productions, the most watched program type is the series. Turkey is among the countries that broadcast the most local productions worldwide in the prime-time. Television serials have the power of influence on various aspects with their long-term structure that allows the reader to identify with their characters. One of the areas exposed by the TV series, which has the opportunity to reach millions of people at the same time by exceeding the boundaries of time and space, is the use of language. The language used in the serials is carried by people to daily life either in the cards or unconsciously. Thus, the language used in the TV series enters into it in the society. The repetition of similar expressions in serials causes language mistakes to be perceived as correct forms, increasing their memorability and making it easier to settle in the language. Although it has a significant impact on society, the use of Turkish in television series has many problems. The use of foreign languages and language components, which are among the language difficulties in this series of articles, will be examined. The working process was followed by 80 episodes from 16 different serials broadcast on seven mainstream channels. The duration of the episodes watched is approximately 176 hours. By examining the sequences in the selected sample, words belonging to foreign languages and various grammatical elements were determined and analyzed by dividing them into sections. Foreign word usage units in structured usage publications include the correct and understandable use of Turkish for a planning and the contributions of social language awareness.

Kaynakça

  • OKAY, Orhan (1993). “Yabancı Dil ile Eğitim ve Kimlik Meselesi”. Dergâh 46: 12.
  • ONG, J. Walter (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, (Çev. S. Postacıoğlu Banon), İstanbul: Metis Yayınları.
  • RTÜK (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018. Ankara: RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı.
  • TANPINAR, Ahmet (1988). 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan.
  • TAŞKIRAN, Nurcan Öncel (2007). Zihinlerimize Düşen Bir Kadın İmgesi Aliye Bir Televizyon Dizisi Çözümlemesi. İstanbul: Beta.

Televizyon Dizilerinde Yabancı Kelime ve Dil Bilgisi Ögelerinin Kullanımı

Yıl 2023, Cilt: 17 Sayı: 32, 239 - 256, 30.05.2023
https://doi.org/10.54316/dilarastirmalari.1253678

Öz

Türkiye, televizyon izleme süresi dünya ortalamasının üzerinde olan ülkelerden birisidir. Televizyon yayınlarının aracısız olarak geniş kitlelere ulaşması, yayınların toplumun hemen her alanına etki edebilme imkânını ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde televizyon yapımları arasında en çok izlenen program türü dizilerdir. Türkiye, altın saatler zaman diliminde dünya genelinde en çok yerel yapım dizi yayımlayan ülkeler arasındadır. Televizyon dizileri, izleyicilerin karakterlerle özdeşleşmesine imkân vermesi ve uzun soluklu yapısıyla izleyiciler üzerinde muhtelif yönlerden etki gücüne sahiptir. Zaman ve mekân sınırlarını aşarak aynı anda milyonlarca kişiye ulaşma imkânına sahip dizilerin tesir ettiği alanlardan birisi de dil kullanımıdır. Dizilerde kullanılan dil, insanlar tarafından bilinçli veya bilinçsiz şekilde günlük hayata taşınmaktadır. Böylece dizilerde kullanılan dil, toplum içerisinde dolaşıma girmektedir. Dizilerde benzer ifadelerin tekrar edilmesi, dil yanlışlarının doğru biçimler olarak algılanmasına, akılda kalıcılığının artmasına ve dile yerleşmesinin kolaylaşmasına neden olmaktadır. Toplum üzerinde önemli etki gücüne sahip olmasına rağmen Türkçenin televizyon dizilerinde kullanımı birçok sorun içermektedir. Bu makalede dizilerde yer verilen dil sorunları arasında yer alan yabancı dillere ait kelime ve dil unsurlarının kullanımı incelenecektir. Çalışma sürecinde yedi ana akım kanalda yayımlanan 16 farklı diziden 80 bölüm izlenmiştir. İzlenen bölümlerin süresi yaklaşık 176 saattir. Seçilen örneklem içerisinde yer alan diziler incelenerek yabancı dillere ait kelimeler ve çeşitli dil bilgisi unsurları tespit edilmiş, kategorilere ayrılarak analiz edilmiştir. Yapılan çalışmanın yayınlarda yabancı kelime kullanımı hususunda bir farkındalık oluşturarak Türkçenin doğru ve anlaşılır şekilde kullanımına ve toplumsal dil bilincinin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • OKAY, Orhan (1993). “Yabancı Dil ile Eğitim ve Kimlik Meselesi”. Dergâh 46: 12.
  • ONG, J. Walter (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür: Sözün Teknolojileşmesi, (Çev. S. Postacıoğlu Banon), İstanbul: Metis Yayınları.
  • RTÜK (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması-2018. Ankara: RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanlığı.
  • TANPINAR, Ahmet (1988). 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan.
  • TAŞKIRAN, Nurcan Öncel (2007). Zihinlerimize Düşen Bir Kadın İmgesi Aliye Bir Televizyon Dizisi Çözümlemesi. İstanbul: Beta.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa AKŞEHİRLİOĞLU
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
0000-0002-2190-8136
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 17 Sayı: 32

Kaynak Göster

APA Akşehirlioğlu, M. (2023). Televizyon Dizilerinde Yabancı Kelime ve Dil Bilgisi Ögelerinin Kullanımı . Dil Araştırmaları , 17 (32) , 239-256 . DOI: 10.54316/dilarastirmalari.1253678