Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE ROLE OF AUTHENTIC VISUAL MATERIALS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE

Yıl 2013, Sayı 161, 23 - 33, 01.09.2013
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000195

Öz

The purpose of this study is to reveal the benefits of using authentic visual materials in teaching Russian as a foreing language, for the students from level A1 to level B2 according to European Common Framework of Reference. We will try to explain the studied topic with concrete examples from our professional experiences at Ankara University TOMER. Russian language has a grammatical structure that requires a long period of time to learn and use correctly. This study aims to prove that specialy prepared artificial texts are not enough alone in learning Russian language, whereas various authentic visual materials let students learn Russian language more consistently, allowing them to adopt a positive attitude towards the language they are studying.

Kaynakça

 • Antonova, V.E; Nahabina, M.M; Safronova, M.B; Tolstıh, A.A. 2006a. Doroga v Rossiyu 1. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Antonova, V.E; Nahabina, M.B; Tolstıh, A.A. 2006b. Doroga v Rossiyu 2. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Antonova, V.E; Nahabina, M.B; Tolstıh, A.A. 2006c. Doroga v Rossiyu 3. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Azimov, E.G; Şçukin, A.N. 2009. Novıy slovar metodiçeskih terminov i ponyatiy (Teoriya i praktika obuçeniya yazıkam), Moskva. İzdatelstvo İKAR
 • Başkan, Özcan. 2006. Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler. İstanbul. Multilingual Yayınları
 • Çernışov, Stanislav. 2003. Poyehali. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Çernışov, Stanislav. 2007. Poyehali 2.I. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Çernışov, Stanislav. 2008. Poyehali 2.II. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Demircan, Ömer. 2000. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul. Der Yayınları
 • Güneş, Firdevs. 2011. Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar.
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 15, s. 123-148 İvanova, T. V; İ. A. Suhova. 2008. Teoriya i metodika obuçeniya inostrannomu yazıku. Ufa. BGP. http://www.twirpx.com/file/107222/
 • Smetanina, O. M. 2008. İzuçenie inostrannogo yazıka v epohu globalizatsii. N. Novgorod.
 • http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-inostrannogo-yazyka-v-epohu-globalizatsii
 • Subaşı Uzun, Leyla; Bozkurt, Ümit. 2010. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar.
 • Ankara. Ankara Üniversitesi TÖMER yayınları
 • Ter – Minasova, S. G. 2014. Prepodavaniye inostrannıh yazıkov v sovremennoy
 • Rossii. Şto vperedi. Jurnal Vestnik Moskovskogo universiteta. S: 2

Rus dili öğretiminde gerçeğe dayalı görsel materyallerin rolü

Yıl 2013, Sayı 161, 23 - 33, 01.09.2013
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000195

Öz

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Rus dilinin öğretiminde, Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre A1 seviyesinden B1 seviyesine kadar kullanılan gerçeğe dayalı görsel materyallerin sağladığı faydaları ortaya koymaktır. Ankara Üniversitesi TÖMER’deki mesleki deneyimlerimizden örnekler verilerek, araştırılan konu somut örneklere dayandırılacaktır. Rus dili, öğrenilmesi ve doğru bir şekilde kullanılması uzun bir süreç gerektiren bir gramer yapısına sahiptir. Bu çalışma özel olarak hazırlanmış yapay metinlerin yeterli olmadığını, günlük hayattan seçilen çeşitli görsel materyallerin ise öğrencilerin Rus diline karşı olumlu bir tutum geliştirerek daha kalıcı bir öğrenme sağladığını ortaya koymak amaçlanmaktadır..

Kaynakça

 • Antonova, V.E; Nahabina, M.M; Safronova, M.B; Tolstıh, A.A. 2006a. Doroga v Rossiyu 1. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Antonova, V.E; Nahabina, M.B; Tolstıh, A.A. 2006b. Doroga v Rossiyu 2. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Antonova, V.E; Nahabina, M.B; Tolstıh, A.A. 2006c. Doroga v Rossiyu 3. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Azimov, E.G; Şçukin, A.N. 2009. Novıy slovar metodiçeskih terminov i ponyatiy (Teoriya i praktika obuçeniya yazıkam), Moskva. İzdatelstvo İKAR
 • Başkan, Özcan. 2006. Yabancı Dil Öğretimi İlkeler ve Çözümler. İstanbul. Multilingual Yayınları
 • Çernışov, Stanislav. 2003. Poyehali. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Çernışov, Stanislav. 2007. Poyehali 2.I. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Çernışov, Stanislav. 2008. Poyehali 2.II. Sankt-Peterburg. Zlatoust
 • Demircan, Ömer. 2000. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri. İstanbul. Der Yayınları
 • Güneş, Firdevs. 2011. Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar.
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Sayı: 15, s. 123-148 İvanova, T. V; İ. A. Suhova. 2008. Teoriya i metodika obuçeniya inostrannomu yazıku. Ufa. BGP. http://www.twirpx.com/file/107222/
 • Smetanina, O. M. 2008. İzuçenie inostrannogo yazıka v epohu globalizatsii. N. Novgorod.
 • http://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-inostrannogo-yazyka-v-epohu-globalizatsii
 • Subaşı Uzun, Leyla; Bozkurt, Ümit. 2010. Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar.
 • Ankara. Ankara Üniversitesi TÖMER yayınları
 • Ter – Minasova, S. G. 2014. Prepodavaniye inostrannıh yazıkov v sovremennoy
 • Rossii. Şto vperedi. Jurnal Vestnik Moskovskogo universiteta. S: 2

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Filiz KARAKALE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Sayı 161

Kaynak Göster

APA Karakale, F. (2013). THE ROLE OF AUTHENTIC VISUAL MATERIALS IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE . Dil Dergisi , (161) , 23-33 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000195