Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Çevirinin üst alan (çeviribilim) ve altalan (yazılı çeviri, sözlü çeviri) adlarının terminoloji kuralları açısından incelenmesi

Yıl 2011, Sayı 151, 36 - 52, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000142

Öz

Türk çeviri literatüründe hem çevirinin alt alanlarının (yazılı ve sözlü çeviri alanları) hem de üst alanının (Çeviribilim) adında “çeviri” sözcüğünün kullanıldığıherkesçe bilinmektedir. Bu çalışmada bütün alanların adlarında “çeviri”sözcüğünün kullanılmasını terminoloji kuralları çerçevesinde inceleyeceğiz. Bütünalanların adlarında “çeviri” sözcüğünün kullanılmasının terminoloji kurallarınayeterince uymadığını vurgulamaya çalışacağız. Diğer yandan Alman çeviri literatürünün, alanların adlandırılmasında terim koşullarını daha fazla sağladığını veTürk çeviri literatürü için bir örnek oluşturabileceğini vurgulamaya çalışacağız. Bukapsamda terminoloji alanının öngördüğü terim koşullarını sağlayabilecek terimler belirlemeye çalışacağız ve bu terimlerin Türk çeviri literatüründe kullanımınıönereceğiz. Ancak bu çalışmanın asıl amacı bir öneride bulunmaktan çok, böyle birolgunun varlığını vurgulamaya çalışmak olacaktır. Böylece başka çalışmaların dayapılmasına ve Türk çeviri literatüründe de alan adlarının terminoloji kurallarıyladaha fazla örtüşür duruma gelmesine katkı sağlamayı arzu etmekteyiz

Kaynakça

 • Ammann, M. (2008). (Almancadan aktaran: EKEMAN, E. Deniz) Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, Multilingual, İstanbul
 • Arntz, R. & Picht, H. & Mayer, F. (2004). Einführung in die Terminologiearbeit, Olms, Hildesheim, Zürich, New York.
 • Berk, Ö. (2005). Çeviribilim Terimcesi, Multilingual, İstanbul
 • Develioğlu, F. & Kılıçkını, N. (1983). Osmanlıca – Türkçe Okul Sözlüğü, Rafet Zaimler Kitabevi, İstanbul
 • Köksal, D. (2008). Çeviri Eğitimi: Kuram ve Uygulama, Nobel yayın Dağıtım, Ankara
 • Kuran, N. (1995). Çağdaş Alman Çeviribilimcilerinin Yaklaşımları. İçinde Mehmet, RİFAT, Çeviri ve çeviri kuramı üstüne söylemler, (S. 33-54). Düzlem Yayınları, İstanbul
 • Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen, konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen, Stauffenburgverlag, Wien
 • Reiß, K. & Vermeer, H. J. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Max Niemeyer Verlag, Tübingen
 • Salevsky, H. (2002). Translationswissenschaft, Peter Lang, Frankfurt am Main
 • Snell-Hornby, M. (1998) Translation (Übersetzen/Dolmetschen) / Translationswissenschaft / Translatologie in SNELL-HORNBY, M. & HÖNİG, H. G. & KUßMAUL, P. & SCHMİTT, P. Handbuch Translation, (S. 37-38). Stauffenburg, Tübingen
 • TDK Sözlüğü, 9. Baskı (1998) Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara
 • Yazıcı, M. (2004), Çeviri Etkinliği, Multilingual, İstanbul
 • Yücel, F. (2007), Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Dost, Ankara

UNTERSUCHUNG DER BENENNUNGEN DES TRANSLATIONSOBER- UND UNTERBEREICHES AUS DER PERSPEKTIVE DER TERMINILOGIEREGELN

Yıl 2011, Sayı 151, 36 - 52, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000142

Öz

In der türkischen Translationsliteratur wird sowohl für die Bennenung der Unterbereiche der Translation (Übersetzen und Dolmetschen) als auch für den Oberbereich (Translation) das Wort “Çeviri” (Translation, Übersetzen) verwendet. In dieser Studie werden wir untersuchen, wie die Verwendung des Wortes “Çeviri” bei der Benennung aller Bereiche aus der Perspektive der Terminologieregeln aussieht. Wir werden erläutern, dass durch die Verwendung des Wortes “Çeviri” für die Benennung aller Bereiche, die Vorrausetzungen der Terminologieregeln nicht erfüllt werden. Außerdem werden wir betonen, dass in der deutschen Translationsliteratur für alle Bereiche unterschiedliche Bennenungen verwendet werden und dass diese Situation den Terminologieregeln noch mehr entspricht und dass die deutsche Translationsliteratur aus dieser Perspektive für die türkische Translationsliteratur ein Vorbild sein kann. In diesem Umfang werden wir versuchen Bennenungen zu finden, die den Terminologieregeln entsprechender sind und wir werden die Verwendung dieser Begriffe in der türkischen Translationsliteratur empfehlen. Doch der Hauptziel dieser Studie ist nicht die Empfehlung solcher Bennenungen. Vielmehr wird versucht die Existenz einer solchen Realität zu betonen. Somit werden vielleicht mehrere Untersuchungen in diesem Bereich gemacht, die dann hoffentlich dazu beitragen, dass die Bennenungen für den Translationsober- und unterbereiche in der türkischen Translationsliteratur den Terminologieregeln noch mehr entsprechen.

Kaynakça

 • Ammann, M. (2008). (Almancadan aktaran: EKEMAN, E. Deniz) Akademik Çeviri Eğitimine Giriş, Multilingual, İstanbul
 • Arntz, R. & Picht, H. & Mayer, F. (2004). Einführung in die Terminologiearbeit, Olms, Hildesheim, Zürich, New York.
 • Berk, Ö. (2005). Çeviribilim Terimcesi, Multilingual, İstanbul
 • Develioğlu, F. & Kılıçkını, N. (1983). Osmanlıca – Türkçe Okul Sözlüğü, Rafet Zaimler Kitabevi, İstanbul
 • Köksal, D. (2008). Çeviri Eğitimi: Kuram ve Uygulama, Nobel yayın Dağıtım, Ankara
 • Kuran, N. (1995). Çağdaş Alman Çeviribilimcilerinin Yaklaşımları. İçinde Mehmet, RİFAT, Çeviri ve çeviri kuramı üstüne söylemler, (S. 33-54). Düzlem Yayınları, İstanbul
 • Pöchhacker, F. (2000). Dolmetschen, konzeptuelle Grundlagen und deskriptive Untersuchungen, Stauffenburgverlag, Wien
 • Reiß, K. & Vermeer, H. J. (1984). Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Max Niemeyer Verlag, Tübingen
 • Salevsky, H. (2002). Translationswissenschaft, Peter Lang, Frankfurt am Main
 • Snell-Hornby, M. (1998) Translation (Übersetzen/Dolmetschen) / Translationswissenschaft / Translatologie in SNELL-HORNBY, M. & HÖNİG, H. G. & KUßMAUL, P. & SCHMİTT, P. Handbuch Translation, (S. 37-38). Stauffenburg, Tübingen
 • TDK Sözlüğü, 9. Baskı (1998) Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara
 • Yazıcı, M. (2004), Çeviri Etkinliği, Multilingual, İstanbul
 • Yücel, F. (2007), Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Çeviri Edimi, Dost, Ankara

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hüseyin ERSOY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Sayı 151

Kaynak Göster

APA Ersoy, H. (2011). UNTERSUCHUNG DER BENENNUNGEN DES TRANSLATIONSOBER- UND UNTERBEREICHES AUS DER PERSPEKTIVE DER TERMINILOGIEREGELN . Dil Dergisi , (151) , 36-52 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000142