Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PLACEMENT OF SIGN LANGUAGE’S IN THE BRAIN

Yıl 2009, Sayı 146, 40 - 48, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000120

Öz

Most of the data about the neurological bases of language is based on studies oforal language. Studies of sign languages can clarify the question of whether language has a basic configuration or is it specific to languages that are spoken andheard. This study provides an overview of studies in literature of the functioning oflanguage and communication process in deaf and healthy people

Kaynakça

 • Bellugi, U. ve diğ. (1989). “Language, Modality, and the Brain.”:Trends in Neurosciences. Sayı: 10.
 • Bellugi, U., ve Klima, E. (2001). “Sign Language”: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Sayı: 21. Oxford:UK
 • Bellugi,U. ve diğ., (2010). Brain Organization: Clues From Deaf Signers with Left or Right Hemisphere Lesions. Of Gesture and Word. Editorial Caminho: Lisbon.
 • Benes, F. ve Paré-Blagoev, J. (2007). “Brain Bases of Reading Disabilities”: Mind, Brain and Education in Reading Disorders. Cambridge University Press: New York.
 • Damasio, A. R. (1992). “Aphasia.”: New England Journal of Medicine. Sayı: 32.
 • Emmorey, K. ve diğ. (2007). “The Neural Correlates of Sign Versus Word Production.”: Neuroimage. Sayı: 36.
 • Ergenç, İ. (2008). “Dilin Beyindeki Gerçekleşimi ve Konuşma Eylemi.”: Kognitif Nörobilimler. (Yay. Karakaş, S.). MN Medikal & Nobel: Ankara.
 • Hickok, G. & Bellugi, U. (2010). “Neural Organization of Language, Clues from Sign Language Aphasia.”: The Handbook of Psycholinguistic & Cognitive Processes, Perspectives in Communication Disorders. Taylor & Francis.
 • Hickok, G., ve Poeppel, D. (2007). “The Cortical Organization of Speech Processing.”: Nature Reviews Neuroscience. Sayı: 8.
 • Hickok, G., ve diğ. (2002). “Role of the Left Hemisphere in Sign Language Comprehension.”: Brain and Language. Sayı: 82.
 • Hickok, G., ve diğ. (1996). “The Basis of Hemispheric Asymmetry for Language and Spatial Cognition, Clues from Focal Brain Damage in Two Deaf Native Signers.”: Aphasiology. Sayı: 10.
 • Lieberman, P. (2002). Human Language and Our Reptilian Brain. 2. Baskı. Harvard University Press: USA.
 • Macsweeney ve diğ. (2008). “The Signing Brain, The Neurobiology of Sign Brain.”: Trends in Cognitive Sciences. Sayı: 12.
 • Macsweeney ve diğ.. (2004). “Dissociating Linguistic and Nonlinguistic Gestural Communication in the Brain.”: Neuroimage. Sayı: 22.
 • Mesulam, M. M. (2004). Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. Gürvit, İ. H. (Çev.). Yelkovan Yayıncılık: Ankara.
 • Neville, H. ve diğ. (1998). “Cerebral Organization for Language in Deaf and Hearing Subjects, Biological Constraints and Effects of Experience.”: Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Sayı: 95.
 • Pa, J. ve diğ. (2008). “Neural Organization of Linguistic Short-Term Memory is Sensory Modality-Dependent, Evidence from Signed and Spoken Language.”: Journal of Cognitive Neuroscience. Sayı: 20.
 • Pallier, C. (2007). “Critical Periods in Language Acquisition and Language Attrition, Language Attrition.”: Theoretical Perspectives. John Benjamins: Amsterdam.
 • Sandler, W. and Lillo-Martin, D. (2006). Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge University Press.

İŞARET DİLİNİN BEYİNDE KONUMLANIŞI

Yıl 2009, Sayı 146, 40 - 48, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000120

Öz

Dilin nörolojik temelleri hakkındaki verilerin çoğu konuşma dili çalışmalarınadayanmaktadır. İşaret dili çalışmaları, dilin beyinde temel bir yapılanışının olupolmadığı ya da dil sisteminin konuşulan ve işitilen dillere özgü olup olmadığısorusuna açıklık getirmektedir. Bu çalışma, işitme engelli ve sağlıklı insanlardakidil ve iletişim sürecinin işleyişine ilişkin alanyazındaki çalışmalara genel bir bakışaçısı sunmaktadır

Kaynakça

 • Bellugi, U. ve diğ. (1989). “Language, Modality, and the Brain.”:Trends in Neurosciences. Sayı: 10.
 • Bellugi, U., ve Klima, E. (2001). “Sign Language”: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Sayı: 21. Oxford:UK
 • Bellugi,U. ve diğ., (2010). Brain Organization: Clues From Deaf Signers with Left or Right Hemisphere Lesions. Of Gesture and Word. Editorial Caminho: Lisbon.
 • Benes, F. ve Paré-Blagoev, J. (2007). “Brain Bases of Reading Disabilities”: Mind, Brain and Education in Reading Disorders. Cambridge University Press: New York.
 • Damasio, A. R. (1992). “Aphasia.”: New England Journal of Medicine. Sayı: 32.
 • Emmorey, K. ve diğ. (2007). “The Neural Correlates of Sign Versus Word Production.”: Neuroimage. Sayı: 36.
 • Ergenç, İ. (2008). “Dilin Beyindeki Gerçekleşimi ve Konuşma Eylemi.”: Kognitif Nörobilimler. (Yay. Karakaş, S.). MN Medikal & Nobel: Ankara.
 • Hickok, G. & Bellugi, U. (2010). “Neural Organization of Language, Clues from Sign Language Aphasia.”: The Handbook of Psycholinguistic & Cognitive Processes, Perspectives in Communication Disorders. Taylor & Francis.
 • Hickok, G., ve Poeppel, D. (2007). “The Cortical Organization of Speech Processing.”: Nature Reviews Neuroscience. Sayı: 8.
 • Hickok, G., ve diğ. (2002). “Role of the Left Hemisphere in Sign Language Comprehension.”: Brain and Language. Sayı: 82.
 • Hickok, G., ve diğ. (1996). “The Basis of Hemispheric Asymmetry for Language and Spatial Cognition, Clues from Focal Brain Damage in Two Deaf Native Signers.”: Aphasiology. Sayı: 10.
 • Lieberman, P. (2002). Human Language and Our Reptilian Brain. 2. Baskı. Harvard University Press: USA.
 • Macsweeney ve diğ. (2008). “The Signing Brain, The Neurobiology of Sign Brain.”: Trends in Cognitive Sciences. Sayı: 12.
 • Macsweeney ve diğ.. (2004). “Dissociating Linguistic and Nonlinguistic Gestural Communication in the Brain.”: Neuroimage. Sayı: 22.
 • Mesulam, M. M. (2004). Davranışsal ve Kognitif Nörolojinin İlkeleri. Gürvit, İ. H. (Çev.). Yelkovan Yayıncılık: Ankara.
 • Neville, H. ve diğ. (1998). “Cerebral Organization for Language in Deaf and Hearing Subjects, Biological Constraints and Effects of Experience.”: Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. Sayı: 95.
 • Pa, J. ve diğ. (2008). “Neural Organization of Linguistic Short-Term Memory is Sensory Modality-Dependent, Evidence from Signed and Spoken Language.”: Journal of Cognitive Neuroscience. Sayı: 20.
 • Pallier, C. (2007). “Critical Periods in Language Acquisition and Language Attrition, Language Attrition.”: Theoretical Perspectives. John Benjamins: Amsterdam.
 • Sandler, W. and Lillo-Martin, D. (2006). Sign Language and Linguistic Universals. Cambridge University Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bahtiyar MAKAROĞLU Bu kişi benim
Dil Dergisi • Sayı: 146 • Ekim-Kasım-Aralık 2009

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 146

Kaynak Göster

APA Makaroğlu, B. (2009). İŞARET DİLİNİN BEYİNDE KONUMLANIŞI . Dil Dergisi , (146) , 40-48 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000120