Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

READING AS A CREATIVE PROCESS

Yıl 2009, Sayı 143, 7 - 19, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000104

Öz

In this study, reading process is discussed and examined in view of functional theory of reading, developed by Moorman and Ram (1994a 1994b, 1999), in which allreading experiences are believed to potentially include creativity. Since creativity isan essential component of reading process, no reading experience can be accomplished without it. Reading is a creative process because of the mental tasks it possesses. The relationship between “reading and comprehension” and “reading comprehension” has a basic quality in understanding the reason why creativity is anessential component of reading process. This also necessiates the definition of theconcept “novelty” and the need of varying the presentations of this concept in termsof stimulation in one’s mind. Thus, creativity is an inner process which presents anovel and useful artifact performed by a cognitive agent. On the other hand, reading can be accomplished as a creative process with texts which include NOVELconcepts for the reader (Moorman ve Ram, 1994a). This point of view proposes aconvenient starting point in defining target behaviours in educational environmentsand choosing appropriate texts in order to achieve these behaviors. It also has a keyrole in evaluating the quality of course materials used in educational environments

Kaynakça

 • Boden, M. A. 1991. The Creative Mind: Myths and Mechanisms. Basic Books, New York.
 • Dechant, E. 1991. Understanding and Teaching Reading: An Interactive Model. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Moorman, K. ve A.Ram. 1994a. A Functional Theory of Creative Reading. Technical Report Series. Atlanta, Georgia: College and Computing Georgia Institute of Technology.
 • Moorman, K. ve A. Ram. 1994b. Integrating Reading and Creativity: A Functional Approach: Proceedings of the Sixteenth Annual Cognitive Science Conference.
 • Moorman, K. ve A. Ram. 1996. The Role of Ontology in Creative Understanding: Proceedings of the 18th Annual Cognitive Science Conference, San Diego.
 • Moorman, K. ve A. Ram. 1999. Towards a Theory of Reading and Understanding: (Eds.) K. Moorman ve A. Ram. Understanding Language Understanding: Computational Models of Reading. Cambridge: MIT Press.
 • Perfetti, C. A.1985. Reading Ability. New York: Oxford University Press.
 • Perfetti, C. A. 2007. Reading Ability: Lexical Quality to Comprehension. Scientific Studies of Reading. 11 (4), 357-383.

YARATICI BİR SÜREÇ OLARAK OKUMA

Yıl 2009, Sayı 143, 7 - 19, 01.03.2009
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000104

Öz

Bu çalışmada, Moorman ve Ram’ın geliştirdiği (1994a 1994b, 1999) işlevselokuma kuramı çerçevesinde okuma süreci işlevsel bir yaklaşımla ele alınıp irdelenmekte ve bu yaklaşım açısından tüm okuma deneyimlerinin gücül olarak yaratıcılıkiçermekte olduğu düşüncesinden yola çıkılmaktadır. Yaratıcılık okuma süreciningerekli bileşenidir ve bu nedenle hiçbir okuma deneyimi yaratıcılık bileşeni ayrıtutularak gerçekleştirilemez. Okuma içerdiği zihinsel görevler nedeniyle yaratıcıbir süreç olmak durumundadır. Okuma ile kavrama ve okuduğunu kavrama arasındaki ilişki yaratıcılığın neden okuma sürecinin gerekli bileşeni olduğunun anlaşılmasında temel niteliklidir. Bu durum, aynı zamanda “yeni” kavramının tanımlanmasını ve bu kavramın bir dış uyaranın zihindeki sunumlarına yönelik olarakçeşitlendirilmesini gerektirmektedir. Öyle ki, yaratıcılık, bilişsel bir kılıcınıngerçekleştirdiği ve sonucunda yeni ve kullanışlı olan bir yaratım (artifact) sunaniçsel bir süreçtir. Yaratıcı bir süreç olarak okuma ise okuma işinin okur için YENİOLAN kavramları içeren metinler üzerinde gerçekleştirilmesidir (Moorman veRam, 1994a). Bu bakış açısı eğitim-öğretim ortamları için tanımlanan hedefdavranışların tanımlanmasında ve öğrenciyi bu davranışlara yönlendirmekte kullanılacak tüm metinlerin seçiminde hem uzmanlar için elverişli bir başlangıç noktası sunmakta hem de bu ortamlarda kullanılmakta olan ders malzemelerininniteliğinin değerlendirilmesinde anahtar bir rol üstlenmektedir

Kaynakça

 • Boden, M. A. 1991. The Creative Mind: Myths and Mechanisms. Basic Books, New York.
 • Dechant, E. 1991. Understanding and Teaching Reading: An Interactive Model. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Moorman, K. ve A.Ram. 1994a. A Functional Theory of Creative Reading. Technical Report Series. Atlanta, Georgia: College and Computing Georgia Institute of Technology.
 • Moorman, K. ve A. Ram. 1994b. Integrating Reading and Creativity: A Functional Approach: Proceedings of the Sixteenth Annual Cognitive Science Conference.
 • Moorman, K. ve A. Ram. 1996. The Role of Ontology in Creative Understanding: Proceedings of the 18th Annual Cognitive Science Conference, San Diego.
 • Moorman, K. ve A. Ram. 1999. Towards a Theory of Reading and Understanding: (Eds.) K. Moorman ve A. Ram. Understanding Language Understanding: Computational Models of Reading. Cambridge: MIT Press.
 • Perfetti, C. A.1985. Reading Ability. New York: Oxford University Press.
 • Perfetti, C. A. 2007. Reading Ability: Lexical Quality to Comprehension. Scientific Studies of Reading. 11 (4), 357-383.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Gülsün Leyla UZUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2009
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Sayı 143

Kaynak Göster

APA Uzun, G. L. (2009). YARATICI BİR SÜREÇ OLARAK OKUMA . Dil Dergisi , (143) , 7-19 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000104