Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PROBLEMS OF STUDENTS’ TEXT SUPERSTRUCTURE: A STUDY ON INTRODUCTION AND CONCLUSION SECTION

Yıl 2008, Sayı 140, 7 - 18, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000090

Öz

The aim of this study is to examine a superstructure of students’ texts written as short essay texts. In this context how students arrange the introduction and conclusion sections of their texts were examined. Analysis method was used in this study. Introduction and conlusion sections of sixty two students’ texts were analysed according to scala developed. As a result of these analyes many problems in the arrangement of the introduction and conlusion sections were found. This case shows the conclusion that students can not arrange the süperstructure of text. Therefor it is suggested that superstructure of text should be taught.

Kaynakça

 • Flower, Linda (1981), Problem Solving Strategies for Writing
 • Henry, A.; Roseberry, R., L (1997) An Investigation of the Functions, Strategies and Linguistic Features of the Introductions and Conclusions of Essays. System 25, 479-495.
 • Henry, A.; Roseberry, R., L (1999) Raising Awareness of the Generic Structure and Linguistic Features of Essay Introduction. Language Awareness 8, 190-200
 • Huber, Emel; Uzun, Leyla (1999), Dilbilim Alanında Türkçe Yazılan Bilimsel Metinler Üzerine Gözlemler, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, yay. Sumru Özsoy, Eser Taylan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
 • Huber, Emel; Uzun, Leyla (2001), Metin Türü ve Yazma Edimi İlişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi, Dilbilim Araştırmaları (haz.) Serkan Şener, BÜ Yayınevi.
 • Kavcar, Cahit (1983), Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi C.16, Ankara: AÜEBF Yay.
 • Langan John (1996), College Writing Skils, The McGraw-Hill Companies
 • Lannon, John M (1995), The Writing Process, New York: Harper Collins Publishers
 • Osam,Ülker; Kaçar, Işıl Günseli (1999), Yabancı Dilde Okuma Anlama ile Metinlerin Retorik Yapılarını Tanıma Arasındaki İlişki, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, yay. Sumru Özsoy, Eser Taylan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
 • Renkema, Jan (2004), Introduction to Discourse Studies, Philadelphia: John Benjamins Publishing
 • Ruhi, Şükriye (1994), İlköğretim Öğrenci Kompozisyonlarındaki Bağdaşıklık Sorunları, Çağdaş Türk Dili, 77-78, 24-26
 • Sever, Sedat (2004), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sullivan, Kathleen E. (1984), Paragraph Practice Writing the Paragraph and the Short Composition, New York
 • Townsend; Michael, A. R. vd. (1993), Effects of İntroductions and Conclusions in Assessment of Student Essays, Journal of Educational Psychology, 85, 4, 670-678
 • vanDijk, T.,A. (1980), Macrostructure, New Jersey: Hillsdale
 • vanDijk, T.,A; Kintsch, W. (1983), Strategies of Discourse Comprehension, New York: AP
 • Wyrick, Jean (1990), Step to Writing Well, Saunders College Publishing

ÖĞRENCİ METİNLERİNDE ÜSTYAPI DÜZENLENİŞİNE İLİŞKİN SORUNLAR: “GİRİŞ” ve “SONUÇ” BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2008, Sayı 140, 7 - 18, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000090

Öz

Bu çalışmanın amacı, kısa deneme türünde yazılan öğrenci metinlerininüstyapı özelliklerini incelemektir. Bu bağlamda, öğrencilerin, metnin üstyapısınailişkin giriş ve sonuç bölümlerini nasıl düzenledikleri incelenmiştir. Bu incelemedearaştırma yöntemlerinden çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Altmış iki öğrencimetninin giriş ve sonuç bölümü, geliştirilen değerlendirme ölçeğine göre çözümlenmiştir. Bu çözümlemeler sonucunda öğrenci metinlerinin giriş ve sonuç bölümlerinin düzenlenmesinde sorunlar bulgulanmıştır. Bu durum öğrencilerin üstyapıdüzenlemesi yapamadıkları sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle öğrencilere metnin üstyapısında dönük eğitim verilmesi önerilmektedir

Kaynakça

 • Flower, Linda (1981), Problem Solving Strategies for Writing
 • Henry, A.; Roseberry, R., L (1997) An Investigation of the Functions, Strategies and Linguistic Features of the Introductions and Conclusions of Essays. System 25, 479-495.
 • Henry, A.; Roseberry, R., L (1999) Raising Awareness of the Generic Structure and Linguistic Features of Essay Introduction. Language Awareness 8, 190-200
 • Huber, Emel; Uzun, Leyla (1999), Dilbilim Alanında Türkçe Yazılan Bilimsel Metinler Üzerine Gözlemler, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, yay. Sumru Özsoy, Eser Taylan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
 • Huber, Emel; Uzun, Leyla (2001), Metin Türü ve Yazma Edimi İlişkisi: Bilimsel Metin Yazma Edimi, Dilbilim Araştırmaları (haz.) Serkan Şener, BÜ Yayınevi.
 • Kavcar, Cahit (1983), Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi C.16, Ankara: AÜEBF Yay.
 • Langan John (1996), College Writing Skils, The McGraw-Hill Companies
 • Lannon, John M (1995), The Writing Process, New York: Harper Collins Publishers
 • Osam,Ülker; Kaçar, Işıl Günseli (1999), Yabancı Dilde Okuma Anlama ile Metinlerin Retorik Yapılarını Tanıma Arasındaki İlişki, XIII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, yay. Sumru Özsoy, Eser Taylan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
 • Renkema, Jan (2004), Introduction to Discourse Studies, Philadelphia: John Benjamins Publishing
 • Ruhi, Şükriye (1994), İlköğretim Öğrenci Kompozisyonlarındaki Bağdaşıklık Sorunları, Çağdaş Türk Dili, 77-78, 24-26
 • Sever, Sedat (2004), Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme, Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sullivan, Kathleen E. (1984), Paragraph Practice Writing the Paragraph and the Short Composition, New York
 • Townsend; Michael, A. R. vd. (1993), Effects of İntroductions and Conclusions in Assessment of Student Essays, Journal of Educational Psychology, 85, 4, 670-678
 • vanDijk, T.,A. (1980), Macrostructure, New Jersey: Hillsdale
 • vanDijk, T.,A; Kintsch, W. (1983), Strategies of Discourse Comprehension, New York: AP
 • Wyrick, Jean (1990), Step to Writing Well, Saunders College Publishing

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hakan ÜLPER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Sayı 140

Kaynak Göster

APA Ülper, H. (2008). ÖĞRENCİ METİNLERİNDE ÜSTYAPI DÜZENLENİŞİNE İLİŞKİN SORUNLAR: “GİRİŞ” ve “SONUÇ” BÖLÜMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Dil Dergisi , (140) , 7-18 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000090