Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ASPECTUAL PROPERTIES OF PSYCHOLOGICAL VERBS IN TURKISH

Yıl 2008, Sayı 140, 19 - 31, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000091

Öz

There is an exceptional status ascribed to psychological verbs in the argumentstructure literature in terms of the mapping of their arguments onto syntactic positions. Apart from the syntactic and semantic explanations, there has been agreat body of literature as to the aspectual differences between the two distinctclasses of psychological verbs. In this study, first, the aspectual approaches to psychological verbs are briefly summarized and then the psychological verbs inTurkish are analyzed with comparison to the observed regularities in theseapproaches. The aim is to clearly define the aspectual properties of the psychologicalverbs in Turkish on the basis of the prototypical verbs in the classification proposedin İbe (2004). The analysis shows that a revision is needed in the traditional situationtypes and aspectual verb classifications if psychological verbs are not to be excluded

Kaynakça

 • Aksan, Yeşim. 2003. Türkçede durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri. Dilbilim Araştırmaları 2003, 1-14.
 • Aksan, Yeşim. 2004. Aspectual properties of Turkish denominal verbs. Dilbilim Araştırmaları 2004, 15-28.
 • Comrie, Bernard. 1976. Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: CUP.
 • Filip, Hana. 1996. Psychological predicates and the syntax semantics interface.
 • Goldberg, Adele (Derl.) (içinde), Conceptual structure, discourse and language. Stanford: CSLI.
 • Grimshaw, Jane. 1990. Argument structure. Cambridge: MIT.
 • İbe, Pınar. 2004. Psych verbs in Turkish: A structural and semantic analysis. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Mourelatos, Alexander P. 1981. Events processes and states. Syntax and semantics 14, 191-212.
 • Smith, C. 1986. A speaker based view of aspect. Linguistics and Philosophy 9, 97-115.
 • Tenny, Carol. L. 1994. Aspectual roles and the syntax semantics interface. Dordrecht: Kluwer Academic.
 • Uzun, Leyla ve Zeynep Erk Emeksiz. 2002. Türkçede –Ar biçimbiriminin anlamsal ve sözdizimsel yapısı üzerine. König, Güray, Nalan Büyükkantarcıoğlu ve Firdevs Karahan (Derl.) (içinde) XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (129-145). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Voorst, Van. J. 1992. Aspectual semantics of psychological verbs. Linguistics of Philosophy 15, 65-92.

TÜRKÇEDE DUYGU DURUMU EYLEMLERİNİN KILINIŞ ÖZELLİKLERİ

Yıl 2008, Sayı 140, 19 - 31, 01.06.2008
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000091

Öz

Duygu durumu eylemleri, konu rolleri ve sözdizim konumlarının sıradışıörtüşmesi açısından üye yapısı çalışmalarında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Busıradışı davranışı açıklamaya çalışan sözdizim ve anlambilim çalışmalarının yanısıra, kılınışa ilişkin açıklamalar da alanyazında geniş yer tutmaktadır. Bu çalışmada, sözü edilen bu yaklaşımlar kısaca özetlenerek, duygu durumu eylemlerininsıradışı sözdizim davranışlarını kılınış özellikleri ile açıklamaya çalışan yaklaşımlarda gözlenen düzenliliklerin Türkçedeki görünümleri nelerdir sorusuçerçevesinde Türkçe duygu durumu eylemlerinin kılınış özellikleri betimlenmeyeçalışılacak ve diğer dillerde gözlemlenen düzenlilikler, İbe (2004)’de önerilenduygu durumu eylem sınıflandırmasında yer alan her bir sınıfa ait ilkörnek eylemler temel alınarak Türkçedeki görünümler saptanmaya çalışılacaktır

Kaynakça

 • Aksan, Yeşim. 2003. Türkçede durum değişikliği eylemlerinin kılınış özellikleri. Dilbilim Araştırmaları 2003, 1-14.
 • Aksan, Yeşim. 2004. Aspectual properties of Turkish denominal verbs. Dilbilim Araştırmaları 2004, 15-28.
 • Comrie, Bernard. 1976. Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge: CUP.
 • Filip, Hana. 1996. Psychological predicates and the syntax semantics interface.
 • Goldberg, Adele (Derl.) (içinde), Conceptual structure, discourse and language. Stanford: CSLI.
 • Grimshaw, Jane. 1990. Argument structure. Cambridge: MIT.
 • İbe, Pınar. 2004. Psych verbs in Turkish: A structural and semantic analysis. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Mourelatos, Alexander P. 1981. Events processes and states. Syntax and semantics 14, 191-212.
 • Smith, C. 1986. A speaker based view of aspect. Linguistics and Philosophy 9, 97-115.
 • Tenny, Carol. L. 1994. Aspectual roles and the syntax semantics interface. Dordrecht: Kluwer Academic.
 • Uzun, Leyla ve Zeynep Erk Emeksiz. 2002. Türkçede –Ar biçimbiriminin anlamsal ve sözdizimsel yapısı üzerine. König, Güray, Nalan Büyükkantarcıoğlu ve Firdevs Karahan (Derl.) (içinde) XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (129-145). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Voorst, Van. J. 1992. Aspectual semantics of psychological verbs. Linguistics of Philosophy 15, 65-92.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

İbe Pınar AKCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Sayı 140

Kaynak Göster

APA Akcan, İ. P. (2008). TÜRKÇEDE DUYGU DURUMU EYLEMLERİNİN KILINIŞ ÖZELLİKLERİ . Dil Dergisi , (140) , 19-31 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000091