Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE CONCEPT OF GENDER IN 7th. GRADE ELT COURSE BOOKS

Yıl 2007, Sayı 137, 7 - 19, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000076

Öz

This study aims to investigate ELT textbooks from the perspective of gender ideology underlying the representations of female and male figures, considering that coursebooks play an important role in children’s development of ‘gender’. The 7th grade English coursebook published by the Turkish Ministry of Education has been selected as the object of investigation, mainly because they are used by a large population at state schools. Both verbal and non verbal features of the textbooks have been analyzed through the content analysis, and discourse analysis has been applied to the verbal components to depict any possible power assymmetries reflected through language between two genders

Kaynakça

 • Arslan, Ş. A. (2000) Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik. Ankara:T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Beal, C.R.(1994). Boys and girls: the development of gender roles. USA:mcGraw Hill,Inc.
 • Brown. H. D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. New York:Prentice Hall.
 • Cincotta, M. S. (1978). Textbooks and their influence on sexrole stereotype formation. BABEL: Journal of the Australian Federation of MLTS Associations, 14(3), 24-29.
 • Çubukçu, H.. Poweracts: towards the fourth layer in conversation. Bildiri.International Conference on Pragmatics, Riva del Garda, Italya, 9. Haziran, 2005.
 • Davies, B.(1995). Gender bias in school textbooks. London: Commonwealth Secreteriat. Erdoğan,A. 12-14 yaş Başdöndürücü değişim. Çevrimiçi: http://www.aile.org.tr/ergenlik_donemi_haberler_detay.aspx?haber_id=974& habalt_baslik=Gelişim. Erişim tarihi :10.05.2005 .
 • Fairclough, N. (1989). Language and Power. New York: Longman.
 • Freeman, R.& B. McElhinny. (1996). Language and gender. In McKay, S.L. & Hornberger, N.H. (Eds.), Sociolinguistics and Language Teaching (218-280) USA: Cam- bridge University
 • Gençay, S. Gençlik döneminde kimlik ve arkadaşlık. Çevrimiçi: http://www.rehberlik.com/uzman.php#. Erişim tarihi:05.08.2005.
 • Gökalp, N. (1994). Female revolt in American drama: 1960-1980. Uprising: Protests & The Arts: The Journal of American Culture and Literature, Issue, 97-107.
 • Hellinger, M. (1980). For men must work, and women must weep: sexism in English lan- guage textbooks used in German schools. Women’s Studies International Quarterly, 3, 267-275
 • Hartman, P. L.& E. L. Judd, (1978) Sexism and TESOL materials. TESOL Quarterly, 12, 383-393
 • Helvacıoğlu, F. (1996). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995. Istanbul:Kaynak Yayınları.
 • Kızılçeli, S. ve Y.Erjem.(1994).Sosyoloji terimleri sözlüğü. Ankara: Atilla Yayıncılık.
 • Körpez, E. (1997). Revenge: The confinement of the female self. 15th Anniversary Special
 • Issue: The Journal of American Culture and Literature, 1997 Issue, 100-106.
 • Mardin, Ş. (1995). İdeoloji. İletişim Yayınları.
 • McCarthy, M.&R. Carter. (1994). Language as Discourse: Perspectives for Language Teaching. New York: Longman Publishing.
 • Özdağ, U. (1995-1996). Dickinson: The romantic rebel of feminine awareness. Romanti- cism: The Persistent Impulse: The Journal of American Culture and Litera- ture, 1995-1996 Issue, 105-111.
 • Pauwels, A. (1998). Women Changing Language. London: Longman.
 • Searle, J. (1969). Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tasmajian,D. (n.d).Socialization Skills acquired by elementary school children. Çevrimiçi:http://www.kon.org/urc/tasmajian.html. Erişim tarihi:13.06.2006.
 • Yalçınkaya ve ark. (2005).Let’s Speak English 7.Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Wharton, S. (2005). Invisible females, incapable males: gender construction in a children’s reading scheme. [Electronic version] Language and Education, 19, 238-251

7. SINIF İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINDA CİNSİYET KAVRAMI

Yıl 2007, Sayı 137, 7 - 19, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000076

Öz

Okul eğitiminin önemli bir aracı olan ders kitaplarının bireylerin birçok toplumsal rolllerinin yanı sıra cinsiyet rollerini de kazanmalarında etkin rol oynadığı görüşünden yola çıkan bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Let’s Speak English adlı 7. sınıf İngilizce ders kitabını cinsiyet ideolojisi yönünden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ders kitabının seçilmesindeki temel neden, kitabın hedef kitlesi olan öğrenci grubunun yaklaşık ergenlik çağına denk gelmesidir. Kitaptaki tüm metinler taranarak sözel olmayan ögeler içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmiş, sözel verilere ise söylem çözümlemesi uygulanmış, sonuçlar niceliksel ve niteliksel olarak betimlenmiştir

Kaynakça

 • Arslan, Ş. A. (2000) Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik. Ankara:T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Beal, C.R.(1994). Boys and girls: the development of gender roles. USA:mcGraw Hill,Inc.
 • Brown. H. D. (1994). Principles of Language Learning and Teaching. New York:Prentice Hall.
 • Cincotta, M. S. (1978). Textbooks and their influence on sexrole stereotype formation. BABEL: Journal of the Australian Federation of MLTS Associations, 14(3), 24-29.
 • Çubukçu, H.. Poweracts: towards the fourth layer in conversation. Bildiri.International Conference on Pragmatics, Riva del Garda, Italya, 9. Haziran, 2005.
 • Davies, B.(1995). Gender bias in school textbooks. London: Commonwealth Secreteriat. Erdoğan,A. 12-14 yaş Başdöndürücü değişim. Çevrimiçi: http://www.aile.org.tr/ergenlik_donemi_haberler_detay.aspx?haber_id=974& habalt_baslik=Gelişim. Erişim tarihi :10.05.2005 .
 • Fairclough, N. (1989). Language and Power. New York: Longman.
 • Freeman, R.& B. McElhinny. (1996). Language and gender. In McKay, S.L. & Hornberger, N.H. (Eds.), Sociolinguistics and Language Teaching (218-280) USA: Cam- bridge University
 • Gençay, S. Gençlik döneminde kimlik ve arkadaşlık. Çevrimiçi: http://www.rehberlik.com/uzman.php#. Erişim tarihi:05.08.2005.
 • Gökalp, N. (1994). Female revolt in American drama: 1960-1980. Uprising: Protests & The Arts: The Journal of American Culture and Literature, Issue, 97-107.
 • Hellinger, M. (1980). For men must work, and women must weep: sexism in English lan- guage textbooks used in German schools. Women’s Studies International Quarterly, 3, 267-275
 • Hartman, P. L.& E. L. Judd, (1978) Sexism and TESOL materials. TESOL Quarterly, 12, 383-393
 • Helvacıoğlu, F. (1996). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik 1928-1995. Istanbul:Kaynak Yayınları.
 • Kızılçeli, S. ve Y.Erjem.(1994).Sosyoloji terimleri sözlüğü. Ankara: Atilla Yayıncılık.
 • Körpez, E. (1997). Revenge: The confinement of the female self. 15th Anniversary Special
 • Issue: The Journal of American Culture and Literature, 1997 Issue, 100-106.
 • Mardin, Ş. (1995). İdeoloji. İletişim Yayınları.
 • McCarthy, M.&R. Carter. (1994). Language as Discourse: Perspectives for Language Teaching. New York: Longman Publishing.
 • Özdağ, U. (1995-1996). Dickinson: The romantic rebel of feminine awareness. Romanti- cism: The Persistent Impulse: The Journal of American Culture and Litera- ture, 1995-1996 Issue, 105-111.
 • Pauwels, A. (1998). Women Changing Language. London: Longman.
 • Searle, J. (1969). Speech Acts. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tasmajian,D. (n.d).Socialization Skills acquired by elementary school children. Çevrimiçi:http://www.kon.org/urc/tasmajian.html. Erişim tarihi:13.06.2006.
 • Yalçınkaya ve ark. (2005).Let’s Speak English 7.Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Wharton, S. (2005). Invisible females, incapable males: gender construction in a children’s reading scheme. [Electronic version] Language and Education, 19, 238-251

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hatice ÇUBUKÇU Bu kişi benim


Pınar SİVASLIGİL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 137

Kaynak Göster

APA Çubukçu, H. & Sivaslıgil, P. (2007). THE CONCEPT OF GENDER IN 7th. GRADE ELT COURSE BOOKS . Dil Dergisi , (137) , 7-19 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000076