Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A PROPOSAL FOR ACTIVITIES TO BE USED IN TEACHING OF FIGURATIVE EXPRESSIONS IN FOREING LANGUAGE

Yıl 2007, Sayı 137, 47 - 64, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000079

Öz

The main purpose of this study is to propose an alternative process to the teaching of figurative expressions in English, and determine the effects of the mentioned process. The pre-test re-test experimental design approach is used with 22 participants who are 2nd year undergraduate students of Ankara University Faculty of Letters, Department of Linguistics. The data collected through pre-test and re-test are analysed using SPSS with paired samples t-test. The findings collected at the end of the teaching process show positive effects of the proposed process and that the participants can understand and use the aimed linguistic features

Kaynakça

 • Boers F. 2000. Metaphor Awareness and Vocabulary Retention, Applied Linguistics, Vol. 21 No. 4 (553-571)
 • Council of Europe Education Comitee, 2001. Common European Framework of
 • Referance for Languages, Strasbourg: Cambridge University Press. Deignan A., D. Gabrys ve A. Solska, 1997. Teaching English Metaphors Using Cross- linguistic Awareness-raising Activities, ELT Journal, Vol:51, No: 4 October
 • (353-358), Oxford University Press. Dobrovol’skij D. ve E. Piiranen, 2005. Figurative Language: Cross-cultural and Cross- linguistic Perspectives, Amsterdam: Elsevier
 • Gibbs R. W., 1994. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press
 • Kövecsez Z. ve P. Szabo, 1996. Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied
 • Linguistics, Vol: 17 No: 3. (345-348) Oxford University Press. Longman Dictionary of English Language and Culture, 1992. Harlow: Longman

YABANCI DİLDE İMGESEL ANLAMLI DİL ÖĞELERİNİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILACAK ETKİNLİKLERE İLİŞKİN BİR ÖNERİ

Yıl 2007, Sayı 137, 47 - 64, 01.09.2007
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000079

Öz

Bu araştırmanın temel amacı, İngilizce imgesel anlamlı dil öğelerinin öğretimine yönelik alternatif bir öğretim süreci sunmak ve sunulan bu sürecin öğrenciler üzerinde ne gibi öğrenme davranışları oluşturduğunu ortaya koymaktır. Örneklemini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü 2. sınıf lisans öğrencilerinin oluşturduğu bu çalışma, kontrol grupsuz ön-test son-test deneysel deseni içermektedir. Ön-test ve son-test verileri SPSS programında ilişkili örneklemler için t-testi ile çözümlenmiştir. Öğretim süreci sonunda elde edilen bulgular, önerilen sürecin öğrencilerde olumlu etkiler yarattığını ortaya koymakta ve bu süreçte öğretilmesi hedeflenen dil öğelerini anlayabildiklerini ve kullanabildiklerini göstermektedir

Kaynakça

 • Boers F. 2000. Metaphor Awareness and Vocabulary Retention, Applied Linguistics, Vol. 21 No. 4 (553-571)
 • Council of Europe Education Comitee, 2001. Common European Framework of
 • Referance for Languages, Strasbourg: Cambridge University Press. Deignan A., D. Gabrys ve A. Solska, 1997. Teaching English Metaphors Using Cross- linguistic Awareness-raising Activities, ELT Journal, Vol:51, No: 4 October
 • (353-358), Oxford University Press. Dobrovol’skij D. ve E. Piiranen, 2005. Figurative Language: Cross-cultural and Cross- linguistic Perspectives, Amsterdam: Elsevier
 • Gibbs R. W., 1994. The Poetics of Mind: Figurative Thought, Language and Understanding, UK: Cambridge University Press
 • Kövecsez Z. ve P. Szabo, 1996. Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied
 • Linguistics, Vol: 17 No: 3. (345-348) Oxford University Press. Longman Dictionary of English Language and Culture, 1992. Harlow: Longman

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Elif Arıca AKKÖK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Sayı 137

Kaynak Göster

APA Akkök, E. A. (2007). A PROPOSAL FOR ACTIVITIES TO BE USED IN TEACHING OF FIGURATIVE EXPRESSIONS IN FOREING LANGUAGE . Dil Dergisi , (137) , 47-64 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000079