Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TEACHING VOCABULARY BY MEANS OF MAINTENANCE REHEARSAL AND EXERCISES

Yıl 2005, Sayı 130, 68 - 85, 01.12.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000042

Öz

vocabulary. The first was teaching vocabulary by means of maintenance rehearsal while the other method involved exercises. The data were obtained from 51 primary school students in Çanakkale. Two groups of students were formed to constitute control group and experimental group. The control group was given word definitions only while experimental group was given word definitions and instructed to do some vocabulary exercises during four weeks. Results from first pre-test, given to determine students’ knowledge of new words, did not reveal any significant differences between groups. But in post-test there was a significant difference between the control and experimental groups in favour of experimental group (p

Kaynakça

 • Alaylıoğlu, Ruşen ve Ferhan Oğuzkan. 1976. Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Başaran, İbrahim Ethem. 1996. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bilen, Mürüvvet. 1999. Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, Cavit. 1988. Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Çetinkaya, Zeynep. 2002. İlköğretim İkinci Kademe Altıncı Sınıfta Ana Diline Ait Sözcüklerin Öğrenilmesi ve Kavranılmasına İlişkin Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Görgen, İzzet. 1999. Bilgiyi İşleme Kuramına Göre Öğrenme ve Bellek. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 141, 54-57.
 • Gül, Metin ve Muhsin Köktürk. 2001. İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Yıldırım Yayınları.
 • İlter, Binnur Genç. 2001. Öğrenme ve Bellek Arasındaki İlişki. Dil Dergisi. Sayı 99, 23-26.
 • Senemoğlu, Nuray. 1997. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Ülgen, Gülten 1995. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Vardar, Berke. 1998. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.

BASİT TEKRAR ve ALIŞTIRMALAR YOLUYLA SÖZCÜK ÖĞRETİMİ

Yıl 2005, Sayı 130, 68 - 85, 01.12.2005
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000042

Öz

Bu araştırmada, basit tekrar ve alıştırmalarla desteklenen tekrarın sözcük öğretimi üzerindeki etkisi karşılaştırılmıştır. Araştırmanın verileri, ilköğretim okulu 6. sınıfta okuyan 51 öğrenciden elde edilmiştir. Kontrol ve deney grubu olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Dört hafta boyunca kontrol grubuna sadece sözcüklerin anlamları verilmiş, deney grubunda ise anlamlar verilerek alıştırmalar yaptırılmıştır. Seviye belirlemek için yapılan ilk testte, gruplar arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır. Ancak öğrenme düzeyini ölçen en son testte deney grubu ile kontrol grubu arasında önemli farklılıklar elde edilmiştir. Bu testin istatistiksel önemine bakıldığında, bütün anlamların toplamında deney grubunun, kontrol grubuna (p

Kaynakça

 • Alaylıoğlu, Ruşen ve Ferhan Oğuzkan. 1976. Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Başaran, İbrahim Ethem. 1996. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi.
 • Bilen, Mürüvvet. 1999. Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Binbaşıoğlu, Cavit. 1988. Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
 • Çetinkaya, Zeynep. 2002. İlköğretim İkinci Kademe Altıncı Sınıfta Ana Diline Ait Sözcüklerin Öğrenilmesi ve Kavranılmasına İlişkin Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Görgen, İzzet. 1999. Bilgiyi İşleme Kuramına Göre Öğrenme ve Bellek. Milli Eğitim Dergisi. Sayı 141, 54-57.
 • Gül, Metin ve Muhsin Köktürk. 2001. İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı. Ankara: Yıldırım Yayınları.
 • İlter, Binnur Genç. 2001. Öğrenme ve Bellek Arasındaki İlişki. Dil Dergisi. Sayı 99, 23-26.
 • Senemoğlu, Nuray. 1997. Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Ülgen, Gülten 1995. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Bilim Yayınları.
 • Vardar, Berke. 1998. Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Zeynep ÇETİNKAYA Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2005
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Sayı 130

Kaynak Göster

APA Çetinkaya, Z. (2005). TEACHING VOCABULARY BY MEANS OF MAINTENANCE REHEARSAL AND EXERCISES . Dil Dergisi , (130) , 68-85 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000042