Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE COMMON FRAMEWORK IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND TÖMER

Yıl 2004, Sayı 125, 24 - 34, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000018

Öz

‘The Common European Framework of Reference for Languages’, approved by the European Council, is a study that is accepted by member countries and in the process of being adopted to member countries' education systems. It is essential that Turkey, being a member of the European Council, should prepare her education programmes and tests for the teaching of Turkish as a foreign language to reach these criteria. The study group that was formed to this end has carried out studies for the purposes of developing education programme and making changes in the domain of assessment

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Şener. 2001. Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem.
 • Council for Cultural Cooperation 2001. Common european framework of reference for languages, learning, teaching, assesment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Demirel, Özcan. 2000. Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Demirel, Özcan, 2002. Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen für Sprachen. Lernen. Lehren: beurteilen 2001. Münih: Langenschedit.
 • Glaboniat, ua. 2002. Profil Deutsch. Langenscheidt.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ORTAK ÖLÇÜTLER ve TÖMER

Yıl 2004, Sayı 125, 24 - 34, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000018

Öz

Ankara Üniversitesi TÖMERde oluşturulan bir çalışma grubu, TÖMER Türkçe öğretimi eğitim programlarını ve sınavlarını, Avrupa Konseyi’nin onayladığı ‘Yabancı dil öğretimi ortak ölçütleri’ne uygun hale getirmiştir. Yapılan çalışmalar istatistiksel veriler ışığında raporlaştırılmış ve konseyin onayına sunulmuştur

Kaynakça

 • Büyüköztürk, Şener. 2001. Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem.
 • Council for Cultural Cooperation 2001. Common european framework of reference for languages, learning, teaching, assesment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Demirel, Özcan. 2000. Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Demirel, Özcan, 2002. Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri için Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Gemeinsamer Europaischer Referenzrahmen für Sprachen. Lernen. Lehren: beurteilen 2001. Münih: Langenschedit.
 • Glaboniat, ua. 2002. Profil Deutsch. Langenscheidt.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Dursun KÖSE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 125

Kaynak Göster

APA Köse, D. (2004). THE COMMON FRAMEWORK IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES AND TÖMER . Dil Dergisi , (125) , 24-34 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000018