Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MOTIVATION THROUGH INTERACTION: A QUESTIONAIRE STUDY OF TURKISH PRE-SERVICE EFL TEACHERS

Yıl 2004, Sayı 125, 33 - 43, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000015

Öz

To sustain interest and provide motivation with the young adult learners of English as a second/foreign language at tertiary classroom settings, this paper argues for the inclusion of one teacher-specific motivation factor, namely, INTERACTION. A questionnaire comprising 15 item statements to elicit learners’ views on the efficacy of interaction was administered to 363 participants with an age range of 18-24. Findings indicate, in general, that the phenomenon of interaction is favored as a device for motivation. Certain psychological dimensions are identified for interaction factor. Identifying and quantifying this factor within the teacher-specific motivational area as conceptualized by Dörnyei (1994), the paper finally suggests that appropriately higher level of interaction between teachers and students positively contribute to foreign language learning in varying degrees

Kaynakça

 • Chambers, F. 1991. Promoting the use of target language in the classroom. Language Learning Journal 4. 27-31.
 • Clement, R., Z. Dörnyei & K.A. Noels. 1994. Motivation, self-confidence, and group cohesion in the foreign language classroom. Language Learning 44. 417
 • Crookes, G., & Schmidt, R. W. 1991. Motivation: reopening the research agenda.
 • Language Learning Journal 41. 469-512. Dörnyei, Z. 1990. Conceptualizing motivation in foreign language learning. Language Learning Journal 40. 45-78.
 • Dörnyei, Z. 1994. Motivation and motivating in the foreign language classroom. The Modern Language Journal 78. 273-284.
 • Gardner, R. C., & W.E. Lambert. 1972. Attitudes and motivation in second-language learning. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers.
 • Julkunen, K. 1989. Situation and task-specific motivation in foreign language learning. In Z. Dörnyei and R. Schmidt (eds.) Motivation and second language acquisition 42. Manoa: University of Hawai’i.
 • Morgan, B. 1997. Identity and intonation: linking dynamic processes in an ESL classroom. TESOL Quarterly 31. 431-450.
 • Prabhu, N.S. 1992. The dynamics of the language lesson. TESOL Quarterly 26. 225-241.
 • Prodromou, L. 1991. The good language teacher. English Teaching Forum 29. 2-7.
 • Rivers, W.M. 1987. Interaction as the key to teaching language for communication. In W.M. Rivers (ed.) Interactive Language Teaching 3-16. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svanes, B. 1987. Motivation and cultural distance in second language acquisition.
 • Language Learning Journal 5. 51-73.
 • Tabachnik, B.G. & L.S. Fidell. 1996. Using multivariate statistics. New York: Harper & Row. Appendix

ETKİLEŞİM YOLUYLA GÜDÜLEME: İNGİLİZCE YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNE BİR ANKET ÇALIŞMASI

Yıl 2004, Sayı 125, 33 - 43, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000015

Öz

Bu makale, İngilizceyi yabancı veya ikinci dil olarak öğrenen genç yetişkin (üniversite) öğrencilerin sınıf ortamındaki güdülemesini sağlamak ve ilgiyi devamlı kılabilmek amacıyla, ETKİLEŞİM olarak adlandırılan öğretmen kaynaklı güdüleme faktörünün mevcut güdüleme literatürüne dahil edilmesi gerektiğini savunur. Etkileşimin yararları üzerine öğrenci görüşlerini ortaya çıkaran 15 maddelik bir anket, 18-24 yaşları arasındaki 363 deneğe uygulanmıştır. Bulgular, etkileşim olgusunun güdülemeye yardımcı bir araç olarak kabul gördüğünü öne sürer. Etkileşim faktörünü açıklamak amacıyla belirli psikolojik boyutlar ortaya konmuştur. Makalenin öne sürdüğü tartışma, bu faktörün Dörnyei (1994) tarafından öngörülen öğretmen kaynaklı güdüleme alanına dahil edilip, istatistiksel olarak değerlenirilmesinden sonra, öğretmen ve öğrenciler arasında uygun olarak gelişen yüksek seviyedeki etkileşimin, değişik düzeylerde yabancı dil öğrenimine olumlu katkıları olduğudur

Kaynakça

 • Chambers, F. 1991. Promoting the use of target language in the classroom. Language Learning Journal 4. 27-31.
 • Clement, R., Z. Dörnyei & K.A. Noels. 1994. Motivation, self-confidence, and group cohesion in the foreign language classroom. Language Learning 44. 417
 • Crookes, G., & Schmidt, R. W. 1991. Motivation: reopening the research agenda.
 • Language Learning Journal 41. 469-512. Dörnyei, Z. 1990. Conceptualizing motivation in foreign language learning. Language Learning Journal 40. 45-78.
 • Dörnyei, Z. 1994. Motivation and motivating in the foreign language classroom. The Modern Language Journal 78. 273-284.
 • Gardner, R. C., & W.E. Lambert. 1972. Attitudes and motivation in second-language learning. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers.
 • Julkunen, K. 1989. Situation and task-specific motivation in foreign language learning. In Z. Dörnyei and R. Schmidt (eds.) Motivation and second language acquisition 42. Manoa: University of Hawai’i.
 • Morgan, B. 1997. Identity and intonation: linking dynamic processes in an ESL classroom. TESOL Quarterly 31. 431-450.
 • Prabhu, N.S. 1992. The dynamics of the language lesson. TESOL Quarterly 26. 225-241.
 • Prodromou, L. 1991. The good language teacher. English Teaching Forum 29. 2-7.
 • Rivers, W.M. 1987. Interaction as the key to teaching language for communication. In W.M. Rivers (ed.) Interactive Language Teaching 3-16. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Svanes, B. 1987. Motivation and cultural distance in second language acquisition.
 • Language Learning Journal 5. 51-73.
 • Tabachnik, B.G. & L.S. Fidell. 1996. Using multivariate statistics. New York: Harper & Row. Appendix

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Mehmet ÇELİK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 125

Kaynak Göster

APA Çelik, M. (2004). MOTIVATION THROUGH INTERACTION: A QUESTIONAIRE STUDY OF TURKISH PRE-SERVICE EFL TEACHERS . Dil Dergisi , (125) , 33-43 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000015