Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DIE UBERSETZUNG DER FORMELHAFTEN WENDUNGEN

Yıl 2004, Sayı 125, 44 - 54, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000017

Öz

Den Untersuchungsgegenstand dieser Studie bilden die Übersetzungsprobleme der formelhaften Wendungen der türkischen Märchen. Auf diese Weise werden die Themen wie die formelhaften Wendungen, die ein Zeichen des Reichtums und der Vielfältigkeit unserer Sprache und Kultur darstellen, übersetzt worden sind, ob sie Übersetzungsschwierigkeiten bereiten, warum sie nicht übersetzt werden (können) und wie die Äquivalenz geschaffen wird, näher erörtert.

Kaynakça

 • Akidil, İnci. 1968. Formelhafte Wendungen in deutschen und türkischen Volksmärchen. Marburg.
 • Aksan, Doğan. 1996. Türkçenin söz varlığı. Ankara.
 • Apel, Friedmar 1983. Literarische Übersetzung, Stuttgart.
 • Boratav, P. N. 1982. Masal tekerlemelerinin çeşitleri ve anlamları. Folklor ve edebiyat 2. İstanbul.
 • Caferoğlu, Ahmet. 1943. Anadolu ağızlarından toplamalar: Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Niğde, İlbaylıkları Ağızları, İstanbul: TDK Yay.
 • Caferoğlu, Ahmet. 1942. Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar: Kars, Erzurum vs. İstanbul.
 • Caferoğlu, Ahmet. 1940. Anadolu diyalektolojisi üzerine masallar I. İstanbul.
 • Diller H.J.-J. Kornelius. 1978. Linguistische Probleme der Übersetzung. Tübingen.
 • Göktürk, Akşit. 1994. Çeviri, dillerin dili. İstanbul.
 • Koller, Weiner. 1987. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg.
 • Reiss, Katharina. 1976. Texttyp und Übersetzungsmethode. Kronberg: ITS.
 • Sakaoğlu, Saim. 1973. Gümüşhane masalları metin toplama ve tahlil. Ankara: Atatürk Üniv. Yay.
 • Spies, Otto. 1967. Türkische Märchen. Düsseldorf-Köln.
 • Steuerwald, Karl. 1972. Türkçe-Almanca sözlük. İstanbul.
 • Steuerwald, Karl. 1974. Almanca-Türkçe sözlük. Wiesbaden.
 • Tezel, Naki. 1938. İstanbul masalları. İstanbul.
 • Tezel Amca. 1962. Talih kuşu. Ankara.
 • Türkçe Sözlük. 1998. Ankara: TDK Yay.
 • Vardar, B. 1988. Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul.
 • Wills, Wolfram. 1977. Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart.

TEKERLEMELERİN ÇEVİRİSİ

Yıl 2004, Sayı 125, 44 - 54, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000017

Öz

Bu çalışmanın konusunu, masallarımızda yer alan tekerlemelerimizin Almancaya çevirilerindeki sorunları oluşturmaktadır. Bu bağlamda, dilimizin ve kültürümüzün zengin bir göstergesi niteliğinde olan tekerlemelerimizin Almancaya nasıl çevrildikleri, çeviri güçlüğü yaratıp yaratmadıkları, neden çevril(e)medikleri ve çeviride eşdeğerliğin nasıl sağlandığı gibi konular irdelenmektedir

Kaynakça

 • Akidil, İnci. 1968. Formelhafte Wendungen in deutschen und türkischen Volksmärchen. Marburg.
 • Aksan, Doğan. 1996. Türkçenin söz varlığı. Ankara.
 • Apel, Friedmar 1983. Literarische Übersetzung, Stuttgart.
 • Boratav, P. N. 1982. Masal tekerlemelerinin çeşitleri ve anlamları. Folklor ve edebiyat 2. İstanbul.
 • Caferoğlu, Ahmet. 1943. Anadolu ağızlarından toplamalar: Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Niğde, İlbaylıkları Ağızları, İstanbul: TDK Yay.
 • Caferoğlu, Ahmet. 1942. Doğu illerimiz ağızlarından toplamalar: Kars, Erzurum vs. İstanbul.
 • Caferoğlu, Ahmet. 1940. Anadolu diyalektolojisi üzerine masallar I. İstanbul.
 • Diller H.J.-J. Kornelius. 1978. Linguistische Probleme der Übersetzung. Tübingen.
 • Göktürk, Akşit. 1994. Çeviri, dillerin dili. İstanbul.
 • Koller, Weiner. 1987. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg.
 • Reiss, Katharina. 1976. Texttyp und Übersetzungsmethode. Kronberg: ITS.
 • Sakaoğlu, Saim. 1973. Gümüşhane masalları metin toplama ve tahlil. Ankara: Atatürk Üniv. Yay.
 • Spies, Otto. 1967. Türkische Märchen. Düsseldorf-Köln.
 • Steuerwald, Karl. 1972. Türkçe-Almanca sözlük. İstanbul.
 • Steuerwald, Karl. 1974. Almanca-Türkçe sözlük. Wiesbaden.
 • Tezel, Naki. 1938. İstanbul masalları. İstanbul.
 • Tezel Amca. 1962. Talih kuşu. Ankara.
 • Türkçe Sözlük. 1998. Ankara: TDK Yay.
 • Vardar, B. 1988. Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul.
 • Wills, Wolfram. 1977. Übersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgart.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Dursun ZENGİN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 125

Kaynak Göster

APA Zengin, D. (2004). DIE UBERSETZUNG DER FORMELHAFTEN WENDUNGEN . Dil Dergisi , (125) , 44-54 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000017