Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ASPECT OF COLLOCATIONAL SYSTEM IN INSTRUCTIVE TEXTS IN PRIMARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS

Yıl 2004, Sayı 125, 72 - 87, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000014

Öz

In this study which has been made with the aim of making text’s cohesion level visible, discourse structure of texts in Primary School Turkish Coursebooks at 6th, 7th and 8th levels has been analysed regarding expected interlevels’ conceptual improvements within the framework of textlinguistics. The database of the study has been composed of the texts at 6th, 7th and 8th levels Turkish Coursebooks of Ministry of Education

Kaynakça

 • Bilgin, N. 1995. Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Firth, J.R. 1957/1968. A synopsis of linguistics theory, 1951-1959. Yay. F.R. Palmer içinde. Selected Papers of James Firth 168-205. Londra: Longman.
 • Günay, D. 2001. Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Keçik, İ. ve L.Uzun. 2003. Türkçe yazılı ve sözlü anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Löbner, S. 2002. Understanding semantics. London: Oxford University Press.
 • Oktar, L. 1997. Çevreye ilişkin haber metinlerinde eşdizimsel örüntüleme: XI. Dilbilim kurultayı bildirileri. Ankara: ODTÜ. 163-180.
 • Oraliş, M. ve Ş. Özil. 1992. Metindilbilimsel yaklaşımla yazınsal bir metni çözümleme denemesi: Dilbilim Araştırmaları 37-51. Ankara: Hitit Yayınları.
 • Palmer, F.R. 1976. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Stotsky, S. 1993. Types of lexical cohesion in expository writting: College composition and communication. 34: 4. 436.
 • Vardar, B. 1998. Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA ÖĞRETİCİ NİTELİKTELİ METİNLERDEKİ EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜLEMELERİN GÖRÜNÜMÜ

Yıl 2004, Sayı 125, 72 - 87, 01.09.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000014

Öz

Metinlerin tutarlılık düzeyini gözlemlenebilir kılmak amacıyla yapılan bu çalışmada, ilköğretim 6, 7, 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin söylem yapısı, sınıflar arası beklenen olası kavramsal gelişimler de göz önünde bulundurularak metindilbilimsel veriler çerçevesinde çözümlenmiştir. Araştırmanın veri tabanı M.E.B. (Milli Eğitim Bakanlığı) 6. 7. ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerden oluşmaktadır

Kaynakça

 • Bilgin, N. 1995. Sosyal psikolojide yöntem ve pratik çalışmalar. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Firth, J.R. 1957/1968. A synopsis of linguistics theory, 1951-1959. Yay. F.R. Palmer içinde. Selected Papers of James Firth 168-205. Londra: Longman.
 • Günay, D. 2001. Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual Yayınları.
 • Keçik, İ. ve L.Uzun. 2003. Türkçe yazılı ve sözlü anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Löbner, S. 2002. Understanding semantics. London: Oxford University Press.
 • Oktar, L. 1997. Çevreye ilişkin haber metinlerinde eşdizimsel örüntüleme: XI. Dilbilim kurultayı bildirileri. Ankara: ODTÜ. 163-180.
 • Oraliş, M. ve Ş. Özil. 1992. Metindilbilimsel yaklaşımla yazınsal bir metni çözümleme denemesi: Dilbilim Araştırmaları 37-51. Ankara: Hitit Yayınları.
 • Palmer, F.R. 1976. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Stotsky, S. 1993. Types of lexical cohesion in expository writting: College composition and communication. 34: 4. 436.
 • Vardar, B. 1998. Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Selver TAŞIGÜZEL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 125

Kaynak Göster

APA Taşıgüzel, S. (2004). ASPECT OF COLLOCATIONAL SYSTEM IN INSTRUCTIVE TEXTS IN PRIMARY SCHOOL TURKISH COURSE BOOKS . Dil Dergisi , (125) , 72-87 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000014