Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

LA NOTION DU SENS DANS LA THEORIE INTERPRETATIVE ET DANS L’APPROCHE COMMUNICATIVE: SES REFLETS SUR “LA TRADUCTION PEDAGOGIQUE”

Yıl 2004, Sayı 123, 19 - 30, 01.03.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000004

Öz

De nos jours, la notion de sens est l’élément central de l’approche communicative ainsi que celui des théories traductologiques. Les approches d’enseignement des langues étrangères reposent en général sur l’enseignement des énoncés au sein de leur contexte. Dans cet article, nous avons essayer de souligner que la traduction pédagogique ayant une théorie ou une approche basée sur le sens, pouvait être la partie integrante de l’approche communicative.

YORUMLAYICI ANLAM KURAMI VE İLETİŞİMCİ YÖNTEMDE ANLAM OLGUSU: PEDAGOJİK ÇEVİRİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Yıl 2004, Sayı 123, 19 - 30, 01.03.2004
https://doi.org/10.1501/Dilder_0000000004

Öz

Günümüzde, anlam olgusu yabancı dil öğretiminin özellikle de iletişimci yöntemin ve çeviribilim kuramlarının temel ögesi durumundadır. Yabancı dil öğretiminde yer alan günümüz eğilimlerinin bir çoğu, sözcük ve sözceleri metinsel bağlamları içerisinde öğretmeyi amaç edinmişlerdir. Yabancı dil öğrenimi sırasında öğrenci yalnızca iki farklı dil ve kültür değil aynı zamanda ve doğal olarak iki farklı sözcelem durumuyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, anlam olgusuna dayalı çeviri derslerinin, dilin (yabancı ve ana dilin) anlambilimsel, sözdizimsel ve biçimbilimsel özelliklerini metinsel bağlam içerisinde öğretmeyi amaç edinmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Article
Yazarlar

Suna TİMUR AĞILDERE Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2004
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2004, Sayı 123

Kaynak Göster

APA Timur Ağıldere, S. (2004). LA NOTION DU SENS DANS LA THEORIE INTERPRETATIVE ET DANS L’APPROCHE COMMUNICATIVE: SES REFLETS SUR “LA TRADUCTION PEDAGOGIQUE” . Dil Dergisi , (123) , 19-30 . DOI: 10.1501/Dilder_0000000004