Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

A Revıew On The Local Of Gerçüş Joke Type

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 17, 87 - 106, 21.04.2018
https://doi.org/10.30767/diledeara.417660

Öz

Kaynakça

  • Aça, Mehmet-Metin Ekici-A. Müge Yılmaz (2014). Anonim Halk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı.(Edt. Öcal Oğuz) Ankara: Grafiker Yayınları. Aça, Mustafa (2010). Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Bir Örnek: İssiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri. C. II, Giresun belediyesi yayınları. Altıntop, Gülden (2017). Karikatür, Edebiyat, Söylem, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin. Altunel, İbrahim (1990). Anadolu Mahalli Fıkra Tipleri Üzerine Bir Değerlendirme, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Artun, Erman (2013). Çukurova Halk Kültüründe Mizah, Adana: Karahan Kitabevi. Bergson, Henry (1989). Gülme (Le Rire), (Çev. Mustafa Şekip Tunç), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Boratav, Pertev Naili (2013). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Ankara: Bilgesu yayınları. Elçin, Şükrü (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları. Morreall, John (1997). Gülmeyi Ciddiye Almak, (Çev. Kubilay Aysevener-Şenay Sayer), İstanbul: İris yayıncılık. Özdemir, Nebi (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Ankara: Akçağ yayınları. Özünlü, Ünsal (1999). Gülmecenin Dilleri, Ankara: Doruk yayınları. Sanders, Bary (2001). Kahkahanın Zaferi Yıkıcı Tarih Olarak Gülme, (Çev. Kemal Atakay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sakaoğlu, Saim (1992). Türk fıkraları ve Nasreddin Hoca, Konya: Selçuk Üniversitesi yayını. Sakaoğlu, Saim (2013). “Geleneksel Fıkra-Modern Fıkra”, Milli Folklor, Yıl 25, S. 97. Şimşek, Esma (2006). “Türk Tipleri Arasında ‘Baskilli’ Fıkra Tipinin Yeri”, Mitten Meddaha Türk Halk anlatıları Uluslararası Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER yayını. Şimşek, Esma (2015). “Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri İçerisinde Fıkranın Yeri”, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 6 / Mayıs 2015. Usta, Çiğdem (2009). Mizah Dilinin Gizemi, Ankara: Akçağ yayınları. Yıldırım, Dursun (2016). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Ankara: Akçağ yayınları. Yücebaş, Hilmi (2004). Türk Mizahçıları, Nüktedanlar ve Şairler, İstanbul: L&M yayınları.

Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 17, 87 - 106, 21.04.2018
https://doi.org/10.30767/diledeara.417660

Öz

Halk edebiyatında anlatmaya dayalı türler arasında en yaygın denilebilecek ve kolay çeşitlenme özelliğine sahip olan tür fıkradır. Çoğunlukla nesir olan fıkra türü, yoğun ve kısa anlatım özelliğine sahiptir. Sadece dar bir bölgede tanınan fıkra tiplerine mahalli tipler denilmektedir. Mahalli fıkra tipleri kişi ismiyle veya bir yerleşim adıyla da oluşabilmektedir. Mahalli fıkra tipleri, yerelde bilinmesine rağmen verdikleri haz ve güldürme işlevleri bakımından evrensel değer taşımaktadır.

Makalemizde Batman iline bağlı Gercüş ilçesi ve çevresine bağlı olarak oluşan “Gercüşlü” mahalli fıkra tipi incelenmiştir. Yörede çok sık olarak anlatılmasına rağmen, söz konusu fıkra tipi üzerine bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Günlük hayatta Gercüşlü mahalli fıkra tipi etrafında oluşan fıkralar, yoğun biçimde Gercüş ve çevresindeki yerleşim yerleri ile Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi çevre illerde de anlatılmaktadır. Gercüşlü fıkra tipinin temel özellikleri fıkralar referans alınarak açıklanmıştır. Yazıda tipe bağlı olarak oluşan fıkraların yapısal, sosyal ve kültürel özellikleri de değerlendirilmiştir. Çalışmada derlenen fıkralar arasından yirmi metin seçilerek değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

  • Aça, Mehmet-Metin Ekici-A. Müge Yılmaz (2014). Anonim Halk Edebiyatı, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı.(Edt. Öcal Oğuz) Ankara: Grafiker Yayınları. Aça, Mustafa (2010). Türk Mahalli Fıkra Tiplerine Bir Örnek: İssiyin ve Sümes, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri. C. II, Giresun belediyesi yayınları. Altıntop, Gülden (2017). Karikatür, Edebiyat, Söylem, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin. Altunel, İbrahim (1990). Anadolu Mahalli Fıkra Tipleri Üzerine Bir Değerlendirme, (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Artun, Erman (2013). Çukurova Halk Kültüründe Mizah, Adana: Karahan Kitabevi. Bergson, Henry (1989). Gülme (Le Rire), (Çev. Mustafa Şekip Tunç), İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı yayınları. Boratav, Pertev Naili (2013). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Ankara: Bilgesu yayınları. Elçin, Şükrü (1986). Halk Edebiyatına Giriş, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları. Morreall, John (1997). Gülmeyi Ciddiye Almak, (Çev. Kubilay Aysevener-Şenay Sayer), İstanbul: İris yayıncılık. Özdemir, Nebi (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Ankara: Akçağ yayınları. Özünlü, Ünsal (1999). Gülmecenin Dilleri, Ankara: Doruk yayınları. Sanders, Bary (2001). Kahkahanın Zaferi Yıkıcı Tarih Olarak Gülme, (Çev. Kemal Atakay). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sakaoğlu, Saim (1992). Türk fıkraları ve Nasreddin Hoca, Konya: Selçuk Üniversitesi yayını. Sakaoğlu, Saim (2013). “Geleneksel Fıkra-Modern Fıkra”, Milli Folklor, Yıl 25, S. 97. Şimşek, Esma (2006). “Türk Tipleri Arasında ‘Baskilli’ Fıkra Tipinin Yeri”, Mitten Meddaha Türk Halk anlatıları Uluslararası Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER yayını. Şimşek, Esma (2015). “Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri İçerisinde Fıkranın Yeri”, Akra Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S. 6 / Mayıs 2015. Usta, Çiğdem (2009). Mizah Dilinin Gizemi, Ankara: Akçağ yayınları. Yıldırım, Dursun (2016). Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Ankara: Akçağ yayınları. Yücebaş, Hilmi (2004). Türk Mizahçıları, Nüktedanlar ve Şairler, İstanbul: L&M yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Canser KARDAŞ> (Sorumlu Yazar)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8557-8706
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 17, Sayı 17

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { diledeara417660, journal = {Dil ve Edebiyat Araştırmaları}, issn = {1308-5069}, eissn = {2149-0651}, address = {}, publisher = {Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği}, year = {2018}, volume = {17}, number = {17}, pages = {87 - 106}, doi = {10.30767/diledeara.417660}, title = {Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Kardaş, Canser} }
APA Kardaş, C. (2018). Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme . Dil ve Edebiyat Araştırmaları , 17 (17) , 87-106 . DOI: 10.30767/diledeara.417660
MLA Kardaş, C. "Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme" . Dil ve Edebiyat Araştırmaları 17 (2018 ): 87-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/diledeara/issue/36689/417660>
Chicago Kardaş, C. "Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme". Dil ve Edebiyat Araştırmaları 17 (2018 ): 87-106
RIS TY - JOUR T1 - Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme AU - Canser Kardaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30767/diledeara.417660 DO - 10.30767/diledeara.417660 T2 - Dil ve Edebiyat Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 106 VL - 17 IS - 17 SN - 1308-5069-2149-0651 M3 - doi: 10.30767/diledeara.417660 UR - https://doi.org/10.30767/diledeara.417660 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dil ve Edebiyat Araştırmaları Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme %A Canser Kardaş %T Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Dil ve Edebiyat Araştırmaları %P 1308-5069-2149-0651 %V 17 %N 17 %R doi: 10.30767/diledeara.417660 %U 10.30767/diledeara.417660
ISNAD Kardaş, Canser . "Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme". Dil ve Edebiyat Araştırmaları 17 / 17 (Nisan 2018): 87-106 . https://doi.org/10.30767/diledeara.417660
AMA Kardaş C. Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme. DEA. 2018; 17(17): 87-106.
Vancouver Kardaş C. Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. 2018; 17(17): 87-106.
IEEE C. Kardaş , "Gercüşlü Fıkra Tipi Üzerine Bir Değerlendirme", Dil ve Edebiyat Araştırmaları, c. 17, sayı. 17, ss. 87-106, Nis. 2018, doi:10.30767/diledeara.417660

Cited By

Erzincan Üzümlü’de yerel bir fıkra tipi: Çöçem Fikri
Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Muhammed Sami ÜNAL
https://doi.org/10.51177/kayusosder.943660