Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Mehmet Cüneyt Kaya. Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 44, 0 - 0, 01.07.2018
https://doi.org/10.20519/divan.448316

Öz

İslam düşünce tarihinde Farabi (ö. 339/950) ve İbn Sina (ö. 428/1037) arasındaki dönem hâlâ birçok yönüyle aydınlatılmayı beklemektedir. Bu dönemin önemli ve kendisi hakkında bilgimizin sınırlı olduğu filozoflarından biri de Amiri’dir (ö. 381/992). Hem Türkiye’de hem Batıda Amiri üzerine yapılan çalışmaların henüz başlangıç düzeyinde olduğu söylenebilir. Bu noktada Kaya’nın Tanrı ve âlem arasındaki ilişkiyi, Amiri’ye aidiyeti hakkında çeşitli iddiaların bulunduğu bir eser olan el-Mecâlisü’s-Seb‘ beyne’ş-Şeyh ve’l-Âmirî’yi merkeze alarak inceleyen Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem isimli kitabı literatüre önemli bir katkı niteliğindedir.

Kaynakça

  • Mehmet Cüneyt Kaya. Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem. İstanbul: Klasik Yayınları, 2017

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Kitap Tanıtımı
Yazarlar

Hasan KORKMAZ>

0000-0002-7327-8834

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 44

Kaynak Göster

Chicago Korkmaz, H. "Mehmet Cüneyt Kaya. Bir ve Çok: Âmirî Felsefesinde Tanrı ve Âlem". Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 23 (2018 ): 0-0