BibTex RIS Kaynak Göster

TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ

Yıl 2014, Sayı: 1, 211 - 239, 01.03.2014

Öz

Doğu edebiyatında anlatının sınırlarının en geniş olduğu ve şairlerin bu sayede çok sayıda kurgusal metin oluşturabildikleri türlerden biri olan mesneviler, yüzyıllar boyunca çeşitli şairler tarafından kaleme alınmış ve neticesinde birçok hikâye ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de Yusuf ile Züleyha mesnevisidir. Bu mesnevinin önemli kaynaklarından biri kutsal metinlerdir. Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf suresi bunlardandır. Bu sebeple kendisinin dayanaklarından biri olan bu kutsal metinle mesnevi arasında birtakım benzerlik ve farklılıkların tespiti mümkündür. Bu çalışmada metinlerin karşılaştırılması suretiyle bahsedilen husus açıklanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Ahmetoğlu, Abdullah (2001): Kur'an-ı Kerim Konkordans Çalışması ve Beş Türkçe Paralel Meal
 • Çavuşoğlu, Mehmet (1979): Yusûf ile Zelîhâ Tenkidli Basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 192 s.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirme ve Yeni tertip: Rauf Pehlivan) (2005): Ayet Ayet Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İstanbul: Mo- tif Yayınları, 859 s.
 • Ertaylan, İsmail Hakkı (1960): Yusuf ile Züleyha, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,
 • Kanar, Mehmet (2011): Yusuf ile Züleyha, İstanbul: Say Yayınları,80 s.
 • Kanar, Mehmet (2011): Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Say Ya
Yıl 2014, Sayı: 1, 211 - 239, 01.03.2014

Öz

The mathnawi was one of the genres that had no limitation to write and therefore the poets had created many fictions in Eastern literature. This genre had been used by the eastern poets during the cenuries and some stories had came to the forefront, like Joseph and Zuleika. Sacred texts were the important sources of this mathnawi. The Sura of Joseph in Koran was one of them. Thus many differences and similarities can be found between the Sura of Joseph and the mathnawi of Joseph and Zuleika that first one is a sacred text and the other one is a fiction. In this study we will try to explain this subject by comparing the mentioned mathnawi and sura

Kaynakça

 • Ahmetoğlu, Abdullah (2001): Kur'an-ı Kerim Konkordans Çalışması ve Beş Türkçe Paralel Meal
 • Çavuşoğlu, Mehmet (1979): Yusûf ile Zelîhâ Tenkidli Basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 192 s.
 • Elmalılı Hamdi Yazır (Sadeleştirme ve Yeni tertip: Rauf Pehlivan) (2005): Ayet Ayet Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İstanbul: Mo- tif Yayınları, 859 s.
 • Ertaylan, İsmail Hakkı (1960): Yusuf ile Züleyha, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları,
 • Kanar, Mehmet (2011): Yusuf ile Züleyha, İstanbul: Say Yayınları,80 s.
 • Kanar, Mehmet (2011): Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, İstanbul: Say Ya
Toplam 6 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA42JK64KM
Bölüm Makale
Yazarlar

BÜŞRA Dinç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 1 Mart 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dinç, B. (2014). TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ. Doğu Esintileri(1), 211-239.
AMA Dinç B. TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ. Doğu Esintileri. Mart 2014;(1):211-239.
Chicago Dinç, BÜŞRA. “TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ”. Doğu Esintileri, sy. 1 (Mart 2014): 211-39.
EndNote Dinç B (01 Mart 2014) TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ. Doğu Esintileri 1 211–239.
IEEE B. Dinç, “TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ”, Doğu Esintileri, sy. 1, ss. 211–239, Mart 2014.
ISNAD Dinç, BÜŞRA. “TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ”. Doğu Esintileri 1 (Mart 2014), 211-239.
JAMA Dinç B. TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ. Doğu Esintileri. 2014;:211–239.
MLA Dinç, BÜŞRA. “TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ”. Doğu Esintileri, sy. 1, 2014, ss. 211-39.
Vancouver Dinç B. TAŞLICALI YAHYA’NIN YUSUF İLE ZÜLEYHA ADLI MESNEVİSİNİN YUSUF SURESİYLE MUKAYESESİ. Doğu Esintileri. 2014(1):211-39.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929