Doğu Esintileri
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-290X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Nimet YILDIRIM | http://www.doguesintileri.com/


İlk sayısı Ocak 2014'de Doğu Esintileri Dergisi adı altında yayımlanan "Bölüm Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Doğu Esintileri Dergisi hem basılı hem de elektronik olarak www.doguesintileri.com adresinden okuyucularıyla buluşmaktadır. Dergimiz Sosyal bilimlerin değişik alanlarında yapılacak çalışmaların yayınlanacağı bir bilimsel etkinlik platformu olarak; öncelikle dil ve edebiyat, tarih, sanat ve kültür alanlarında özgün akademik makalelere, nitelikli çevirilere yer vererek bu alandaki boşluğun biraz olsun doldurulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Dergimizin yayın dili Türkçe, Farsça, Arapça, Rusça ve İngilizcedir. 

Doğu Esintileri

ISSN 2148-290X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Nimet YILDIRIM | http://www.doguesintileri.com/
Kapak Resmi


İlk sayısı Ocak 2014'de Doğu Esintileri Dergisi adı altında yayımlanan "Bölüm Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Doğu Esintileri Dergisi hem basılı hem de elektronik olarak www.doguesintileri.com adresinden okuyucularıyla buluşmaktadır. Dergimiz Sosyal bilimlerin değişik alanlarında yapılacak çalışmaların yayınlanacağı bir bilimsel etkinlik platformu olarak; öncelikle dil ve edebiyat, tarih, sanat ve kültür alanlarında özgün akademik makalelere, nitelikli çevirilere yer vererek bu alandaki boşluğun biraz olsun doldurulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Dergimizin yayın dili Türkçe, Farsça, Arapça, Rusça ve İngilizcedir. 

Sayı 13 - 29 Ağu 2020
 1. HALÛK’UN DEFTERİ KİTABINDAKİ İLK ON ŞİİRİN VEZİN, ÇEVRİMYAZI, SERBEST ÇEVİRİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 1 - 48
  Mehmet KANAR
 2. EDÎB-İ PİŞAVERÎ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ
  Sayfalar 49 - 68
  Nimet YILDIRIM
 3. Dîvân-ı Kebîr’de Söz ve Sözün Önemi
  Sayfalar 69 - 116
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 4. BİR MİNARE İKİ USTA
  Sayfalar 117 - 158
  Hüseyin YURTTAŞ , Burak Muhammet GÖKLER
 5. YAPMA EYLEMİ İLE YAZMA EYLEMİNİN İZDÜŞÜMÜ: SAVAŞ DİL VE EDEBİYAT
  Sayfalar 159 - 173
  Erdoğan ERBAY
 6. Beşerî Aşk Bağlamında Arap Gazelinin Fars ve Türk Edebiyatına Yansıma Boyutu Üzerine: Gazelde Gelişim ve Dönüşüm
  Sayfalar 175 - 246
  Sadık ARMUTLU
 7. Религиозно-психологические аспекты сентиментальной повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» и романа Сами Пашазаде Сезаи «Приключение»
  Sayfalar 247 - 262
  Sevinç RAMAZANOVA KARAYEL
 8. Zerdüşt İnancında Kadının Konumu
  Sayfalar 263 - 286
  Pouneh ABDOLLAHİFARD
 9. Role of Apam Napāt and Ānāhītā to gain legitimacy of King in ancient Iran
  Sayfalar 287 - 302
  Leila MOHAMADİ
 10. MEVLANA’NIN MESNEVİ’SİNİN 1. DEFTERİNDE GEÇEN ANASIR-I ERBAA İLE İLGİLİ BEYİTLER
  Sayfalar 303 - 321
  Ebubekir HIRA
 11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
  Sayfalar 323 - 331
  Valentyna PAPUSHYNA
 12. FARSÇA VE ZAZACADA /l/>/r / SES DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 333 - 345
  Nihat DEĞİRMENCİ
 13. PLATON’UN İDEALAR ÂLEMİ, JUNG’IN KOLEKTİF BİLİNÇDIŞI VE MEVLÂNÂ’NIN GÖNÜL ÂLEMİ
  Sayfalar 347 - 372
  Deniz ERÇAVUŞ