Yıl 2021, Cilt 1 , Sayı 14, Sayfalar 189 - 211 2021-01-31

Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar

Emre YOLCU [1]


Ahmet Hamdi Tanpınar, eserlerinde işlediği farklı konular, estetik dil anlayışı ve etkileyici kurgusal yapı ile bugün bile güncelliğini koruyan bir kültür ansiklopedisi olarak değerlendirilmektedir. Daha çok bir romancı ve fikir adamı olarak tanınan Tanpınar’ın, sanatsal gücünün özüne erişilebilecek en kestirme yolun ise çoğu zaman hikayeleri olacağı belirtilebilir. Eserlerinde öne çıkan ve bir ekol olmasını sağlayan kendine has hikaye üslubunun ana kaynakları ise renkli imge evreni ve sık sık başvurduğu alegorik unsurlardır. Bu bağlamda Tanpınar’ın hikayeciliğinde önemli birer dönüm noktası kabul edilen Abdullah Efendi’nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru adlı hikayelerde alegori kullanımının tespiti, Tanpınar’ın dil evreninin daha doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için de önem taşımaktadır.
Tanpınar, Alegori, İroni, Hikaye, Nerval
 • AÇIL, B. (2013). Klasik Türk Edebiyatında Alegori. İstanbul: Küre Yayınları.
 • ALKAN, E. (2005). Şiir Sanatı. İstanbul: İnkılap Yayınları.
 • ALTUĞ, T. (2012). Son Bakışta Aşk. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • EAGLETON, T. (2010). Estetiğin İdeolojisi. (çev. Hakkı Hünler ve diğerleri). İstanbul: Doruk Yayımcılık.
 • FREUD, S. (2011). Uygarlığın Huzursuzluğu. (çev. Haluk Barışcan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • FRYE, N. (2015). Eleştirinin Anatomisi. (çev. Hande Koçak). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • GEÇTAN, E. (2012). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.
 • HEGEL, G.W. (1994). Estetik I. (çev. Taylan Altuğ, Hakkı Hünler). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • HEIDDEGER, M. (2011). Sanat Eserinin Kökeni. (çev. Fatih Tepebaşlı). Ankara: De Ki Basım ve Yayım.
 • JAMESON, F. (2008). Modernizm İdeolojisi. (çev. Kemal Atakay, Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.
 • JUNG, C. G. (2006). Analitik Psikoloji. (çev. Ender Gürol). İstanbul: Payel Yayınevi.
 • KERMAN, Z. (2001). Tanpınar’ın Mektupları. İstanbul: Dergah Yayınları.
 • KERMAN, Z. (2005). Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • KULA, O. B. (2010). Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı I. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. , KULA, O. B. (2011). Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı II. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • LUKACS, G. (1985). Estetik I. (çev. Ahmet Cemal). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • ŞAHİN, İ. (2012). Haz ve Günah: Bir Tanpınar Yorumu. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • ŞAHİN, İ. (2015). Sanatın ve Sanatkârın Alegorisi Olarak “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”. Türk Dili Dergisi: S. 767 – 768, Kasım – Aralık, s. 287 – 304.
 • TANPINAR, A.H. (2017). Hikâyeler. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • WHITMAN, J. (1987). Allegory: The Dynamics of an Ancient and Medieval Technique. Boston: Harvard University Press.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3419-2701
Yazar: Emre YOLCU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 4 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2021

Bibtex @sanat ve edebiyat { dogu825854, journal = {Doğu Esintileri}, issn = {2148-290X}, address = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü}, publisher = {Nimet YILDIRIM}, year = {2021}, volume = {1}, pages = {189 - 211}, doi = {}, title = {Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar}, key = {cite}, author = {Yolcu, Emre} }
APA Yolcu, E . (2021). Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar . Doğu Esintileri , 1 (14) , 189-211 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dogu/issue/60348/825854
MLA Yolcu, E . "Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar" . Doğu Esintileri 1 (2021 ): 189-211 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dogu/issue/60348/825854>
Chicago Yolcu, E . "Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar". Doğu Esintileri 1 (2021 ): 189-211
RIS TY - JOUR T1 - Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar AU - Emre Yolcu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Doğu Esintileri JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 211 VL - 1 IS - 14 SN - 2148-290X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Doğu Esintileri Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar %A Emre Yolcu %T Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar %D 2021 %J Doğu Esintileri %P 2148-290X- %V 1 %N 14 %R %U
ISNAD Yolcu, Emre . "Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar". Doğu Esintileri 1 / 14 (Ocak 2021): 189-211 .
AMA Yolcu E . Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar. Doğu Esintileri. 2021; 1(14): 189-211.
Vancouver Yolcu E . Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar. Doğu Esintileri. 2021; 1(14): 189-211.
IEEE E. Yolcu , "Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” Adlı Hikayelerinde Alegorik Kullanımlar", Doğu Esintileri, c. 1, sayı. 14, ss. 189-211, Oca. 2021