Çeviri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 19, 85 - 91, 23.09.2019

Öz

Kaynakça

  • Belhî, Bahâeddîn Muhammed (1338). Dîvân-ı Sultân Veled. Bâ mukaddime-i Sa’îd-i Nefîsî. Tahran: Kitâbfurûşî-yi Rûdekî.
  • Annemarie Schimmel, (1992). I am wind, you are Fire: the Life and work of Rumi, Boston, MA and London: Shamb hala.
  • Bahâeddîn Muhammed Sultan Veled, Sultan Veled Divanı, Çev: Veyis Değirmençay, Demavend Yayınları, İstanbul, Nisan 2016

SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 19, 85 - 91, 23.09.2019

Öz

Bu makalenin amacı Celâleddîn Muhammed-i Mevlevî’nin büyük oğlu Sultan Veled’in şiirlerindeki aruzla ilgili bir konuyu ele almaktır. Onun şiirlerinde, Klasik Farsça Şiir Divanlarından tamamen farklı olan bir aruz özelliği göze çarpmaktadır. Bu farklılık, kâtip, mürettip veya naşir hatası sayılamayacak kadar belirgindir. Yazar, bu özelliği belirttikten sonra bu farklılığın sebebi olarak şu iki ihtimali tespit etmiştir: Birinci ihtimal, Konya’da (yaygın olan) Rumca ve Türkçe dilleri ile yakınlaşmanın etkisiyle Farsça kelimelerin sözdiziminde değişim, diğer ihtimal ise dergâha hâkim olan musiki ve o dönemin çalgıcı ve bestekarlarının üslubunun etkisidir.

Kaynakça

  • Belhî, Bahâeddîn Muhammed (1338). Dîvân-ı Sultân Veled. Bâ mukaddime-i Sa’îd-i Nefîsî. Tahran: Kitâbfurûşî-yi Rûdekî.
  • Annemarie Schimmel, (1992). I am wind, you are Fire: the Life and work of Rumi, Boston, MA and London: Shamb hala.
  • Bahâeddîn Muhammed Sultan Veled, Sultan Veled Divanı, Çev: Veyis Değirmençay, Demavend Yayınları, İstanbul, Nisan 2016

Ayrıntılar

Birincil Dil Farsça
Konular Edebiyat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet ÖZMEN>
Kırıkkale Üniversitesi
0000-0002-2443-9144
Türkiye

Çevirmenler

Ahmet ÖZMEN

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 19

Kaynak Göster

Bibtex @Çeviri { doguedebiyati573128, journal = {Doğu Araştırmaları}, issn = {1307-6256}, address = {İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, 34459 Beyazıt-İstanbul}, publisher = {Ali GÜZELYÜZ}, year = {2019}, volume = {1}, number = {19}, pages = {85 - 91}, title = {SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {Özmen, Ahmet} }
APA Özmen, A. (2019). SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ (A. Özmen, Çev.) . Doğu Araştırmaları , 1 (19) , 85-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/doguedebiyati/issue/48905/573128
MLA Özmen, A. "SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ" Çev. Ahmet Özmen . Doğu Araştırmaları 1 (2019 ): 85-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/doguedebiyati/issue/48905/573128>
Chicago Özmen, A. "SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ". Çev., Ahmet Özmen. Doğu Araştırmaları 1 (2019 ): 85-91
RIS TY - JOUR T1 - SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ AU - AhmetÖzmen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Doğu Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 91 VL - 1 IS - 19 SN - 1307-6256- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Doğu Araştırmaları SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ %A Ahmet Özmen %T SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ %D 2019 %J Doğu Araştırmaları %P 1307-6256- %V 1 %N 19 %R %U
ISNAD Özmen, Ahmet . "SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ". Çev. Ahmet Özmen. Doğu Araştırmaları 1 / 19 (Eylül 2019): 85-91 .
AMA Özmen A. SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ. Doğu Araştırmaları. 2019; 1(19): 85-91.
Vancouver Özmen A. SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ. Özmen A, Çev. Doğu Araştırmaları. 2019; 1(19): 85-91.
IEEE A. Özmen , "SULTAN VELED DÎVÂNI’NIN ARUZ ÖZELLİKLERİ", Doğu Araştırmaları, c. 1, sayı. 19, ss. 85-91, Eyl. 2019

Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. Yabancı dildeki yazıların yayımlanması, Yayın Kurulu'nun onayına bağlıdır. Dergiye gönderilecek yazıların, Türk Dil Kurumu'nun yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Türkçede yaygın kullanılan yabancı kelimelerin dışındaki kelimelerin Türkçe karşılığının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Farklı yazı tipi kullananların, kullandıkları yazı tiplerini de göndermeleri gerekmektedir. Makalelerin özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. Yazılarda resim, çizim veya herhangi bir görsel anlatım varsa; bunların en az 300 dpi çözünürlükte taranması ve kullanıldığı metindeki adları ile kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Yayımlanan yazıların sorumlulukları yazı sahiplerine aittir. Yazılar, A4 sayfa boyutuna göre 25 sayfayı geçmemelidir. Ancak geniş kapsamlı yazılar, Yayın Kurulu’nun onayıyla seri halinde ya da derginin eki şeklinde de yayımlanabilir. 

Yazım kuralları ve sayfa düzeni
- Yazılar MS Word ya da uyumlu programlarda yazılmalıdır. Yazı karakteri Times New Roman, 12 punto ve tek satır aralığında olmalıdır.
- Sayfa, A4 dikey boyutta; üst, alt ve sağ kenar boşluğu 2,5 cm; sol kenar boşluğu 3 cm olarak düzenlenmelidir.
- Paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk olmalıdır.
- Yazının başlığı koyu harfle yazılmalı, konunun içeriği ile uyumlu olmalıdır.
- Makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri 250 kelimeyi aşmamalıdır. 3 ila 5 kelimeden oluşan anahtar kelime/keywords yer almalıdır. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıklarına yer verilmelidir. Yayım dili Arapça, Farsça veya Urduca olan makalelerde Türkçe ve İngilizce özet istenmektedir.
- Başlıklar koyu harfle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlı olacaktır.
- İmla ve noktalamada makalenin veya konunun zorunlu kıldığı durumlar dışında Türk Dil Kurumu’nun İmla Kılavuzu dikkate alınmalıdır.
- Metin içinde vurgulanmak istenen yerlerin “tırnak içinde” gösterilmesi yeterlidir.
- Birden çok yazarlı makalelerde makale ilk sıradaki yazarın ismiyle sisteme yüklenmelidir. Birden sonraki yazarların isimleri sistem üzerinde diğer yazarlar kısmında belirtilmelidir.

Kaynak gösterme
- Doğu Araştırmaları Dergisi sayfa altı dipnot veya APA 6.0 kaynak gösterimini kabul etmektedir.
- Bir eserin derleyeni, tercüme edeni, hazırlayanı, tashih edeni, editörü varsa kaynakçada mutlaka gösterilmelidir.
- Elektronik ortamdaki kaynaklarda yazarı, çalışmanın başlığı ve yayın tarihi belli olanlar kullanılmalıdır.
- Metin içinde atıf yapılmayan kaynaklar kaynakçada gösterilmemelidir.
- Kaynakça makalenin sonunda yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.


Doğu Araştırmaları Dergisi
Index Islamicus Uluslararası dizini, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve ASOS indeksleri tarafından taranmaktadır.