Doğu Araştırmaları
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-6256 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ali GÜZELYÜZ | http://www.doguarastirmalari.com


Doğu Araştırmaları Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. "Doğu Dilleri ve Edebiyatları" çerçevesinde çağın gereğini yerine getiren bir bilimsel etkinliğe zemin hazırlamak amacına yönelik olarak; öncelikle dil ve edebiyat, aynı zamanda tarih, edebiyat tarihi, sanat ve kültür alanlarında özgün makalelere ve nitelikli çevirilere yer vermektedir.

Doğu Araştırmaları Dergisi altı ayda bir olmak üzere (Haziran-Aralık) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz şarkiyat, doğu dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında hazırlanmış makale, yazma eser tahkik ve tanıtımı, bilimsel eleştiri, kitap eleştirisi ve çeviri makale kabul etmektedir. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçülerine uygunluk, bilim dünyasına bir yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartı aranmaktadır.

Doğu Araştırmaları Dergisi
INDEX ISLAMICUS uluslararası, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve ASOS ulusal indeksleri tarafından taranmaktadır. 

Doğu Araştırmaları

ISSN 1307-6256 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ali GÜZELYÜZ | http://www.doguarastirmalari.com
Kapak Resmi


Doğu Araştırmaları Dergisi 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. "Doğu Dilleri ve Edebiyatları" çerçevesinde çağın gereğini yerine getiren bir bilimsel etkinliğe zemin hazırlamak amacına yönelik olarak; öncelikle dil ve edebiyat, aynı zamanda tarih, edebiyat tarihi, sanat ve kültür alanlarında özgün makalelere ve nitelikli çevirilere yer vermektedir.

Doğu Araştırmaları Dergisi altı ayda bir olmak üzere (Haziran-Aralık) yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz şarkiyat, doğu dilleri, edebiyatları ve kültürleri alanında hazırlanmış makale, yazma eser tahkik ve tanıtımı, bilimsel eleştiri, kitap eleştirisi ve çeviri makale kabul etmektedir. Yayımlanacak yazılarda bilimsel araştırma ölçülerine uygunluk, bilim dünyasına bir yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartı aranmaktadır.

Doğu Araştırmaları Dergisi
INDEX ISLAMICUS uluslararası, SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) ve ASOS ulusal indeksleri tarafından taranmaktadır.