Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 111 - 133 2019-11-30

The Role Of Health Communıcatıon Campaıgns and New Medıa In The Context Of Preventıon Of Health-Related Rısks
Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü

Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN [1] , Engincan YILDIZ [2]


Health communication is an important discipline that enables societies to become aware of the risks associated with health and to inform the public about numerous issues that threaten the health of society. When the scope of health communication is examined, it is seen that it benefits from various methods such as campaign management and it aims to raise awareness of the risks associated with health and to develop social consciousness. This study was planned to examine the role of health communication campaigns in the prevention of health-related risks and to reveal the impact of the new media on health-related issues and the development of awareness and in the point of taking action. In the scope of the study, the questionnaire technique, which is one of the quantitative research methods, was employed and the research was carried out with the participation of 472 people and, it was aimed in line with the research to determine what kind impact health communication campaigns and the new media have on the awareness raising of the target groups towards health-related risks. In addition, it has been revealed that target audiences have a neutral view of the impact of new media in communicating with related institutions about health-related risks, in communicating with other people about health-related risks and using new media to raise awareness in them, taking action on health risks that could be expressed as notifying institutions about health-related risks through new media.

Sağlık iletişimi, toplumların sağlığa ilişkin risklerin farkına varmasını sağlayan ve toplum sağlığını tehdit eden birçok konuda toplumu bilgilendirme amacı taşıyan önemli bir disiplindir. Sağlık iletişiminin kapsamı incelendiğinde hedef kitlelerde sağlık açısından risk teşkil eden konulara ilişkin farkındalık oluşturulması ve toplumsal bilincin geliştirilmesine odaklanan risk iletişimi boyutunun ve bu doğrultuda gerçekleştirilen kampanya yönetim süreçlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çalışma, sağlığa ilişkin risklerin önlenmesi açısından sağlık iletişimi kampanyalarının sahip olduğu rolü incelemek ve yeni medyanın sağlık açısından risk teşkil eden konulara yönelik farkındalık geliştirilmesi ve eyleme geçilmesi noktasında yapabileceği etkileri ortaya koymak amacıyla planlanmıştır. Çalışma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak 472 kişinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirilmiş ve araştırma doğrultusunda hedef kitlelerin sağlığa ilişkin risklere yönelik farkındalık geliştirmesinde sağlık iletişimi kampanyalarının ve yeni medyanın ne türden bir etkiye sahip olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, sağlık iletişimi kampanyalarının sağlığa ilişkin risk teşkil eden konuların farkına varılması ve bilinç geliştirilmesinde etkili olduğunu, sağlık iletişimi kampanyalarına ilişkin mesajların hedef kitlelere ulaştırılmasında yeni medyanın etkili araçlar olduğunu, hedef kitlelerin sağlık kapsamındaki konulara yönelik bilgi edinirken ve sağlıkla ilgili uzmanlara ya da kurumlara ulaşırken yeni medyayı kullandıklarına işaret etmiştir. Ayrıca hedef kitlelerin sağlığa ilişkin risklere yönelik ilgili kurumlarla yeni medya aracılığıyla iletişim kurma, sağlığa ilişkin risklere yönelik diğer insanlarla iletişim kurma ve onlarda farkındalık sağlama amacıyla yeni medyayı kullanma, sağlığa ilişkin risk teşkil eden durumları ilgili kurumlara yeni medya aracılığıyla bildirme şeklinde ifade edilebilecek sağlığa ilişkin risklere yönelik harekete geçmede yeni medyanın etkisine yönelik nötr bir bakış açısına sahip olduğu da tespit edilmiştir. 
 • AKYURT, Nuran (2009). “Sağlıkta İletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İletişim Becerileri”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 11 (4), s. 15 – 33.
 • BÖKE, Kaan (2009). Örnekleme, (Editörler) Kaan Böke, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım, s. 104 – 149.
 • ÇINARLI, İnci (2008). Sağlık İletişimi ve Medya, Ankara: Nobel Yayınevi.
 • DIMBLEY, Richard (1998). More Than Words: An Introduction to Communication, Florence: Routledge.
 • KAR, Snehendu B.; ALCALAY, Rina; ALEX, Shana (2001). The Evaluation of Health Communication in the United States, (Editörler), Snehendu, B. Kar; Rina Alcalay; Shana Alex. Health Communication: A Multicultural Perspective. California: Sage Publications, p. 45 – 79.
 • KOÇAK, Abdullah ve BULDUKLU, Yasin (2010). “Sağlık İletişimi: Yaşlıların Televizyonda Yayınlanan Sağlık Programlarını İzleme Motivasyonları”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 6 (3), s. 5 – 17.
 • KREPS, Gary L. (2003). “Trends and Directions in Health Communication Research”, Medien & Kommunikationswissenschaft, 51 (3 – 4), p. 353 – 365.
 • OKAY, Ayla (2016). Sağlık İletişimi, İstanbul: Der Kitabevi.
 • ROBLEDO, Daniel (2012). “Integrative Use of Social Media in the Health Communication, Online Journal of Communication and Media Technologies, 2 (4), p. 77 – 95.
 • ROGERS, Everett M. ve STOREY, J. Douglas (1987). Communication Campaigns, (Editörler) Charles R. Berger ve Steven H. Chaffe, Handbook of Communication Science, Beverly Hills: Sage Publications, p. 817 – 846.
 • SCHIAVO, Renata (2007). Health Communication From Theory To Practice, San Francisco: John Wiley & Sons.
 • SMITH, Ronald D. (2002). Strategic Planning For Public Relations, Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • TABAK, Ruhi Selçuk (2006). Sağlık İletişimi, (3. baskı), İstanbul: Literatür Yayınları.
 • THOMAS, Richard K. (2006). Health Communication, New York: Springer Science + Business Media Inc.
 • UNITED STATES DEPARTMENT of HEALTH & HUMAN SERVICES (2002). Making Health Communication Programs Work. US: National Institues of Health.
 • VALENTE, Thomas V. (2001). Evaluating Communication Campaigns, (Editörler) Ronald E. Rice ve Charles K. Atkin, Public Communication Campaigns, 3rd edition, California: Sage Publications, p. 105 – 124.
 • YAKUT, İnci (2008). İletişim Bilimi Perspektifinden Risk İletişimi Stratejileri, İzmit: Umuttepe Yayınları.
 • YAZICIOĞLU, Yahşi ve ERDOĞAN Samiye (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • ZÜLFİKAR, H. (2014). “Hastaların İnternet Kullanımı ve Elektronik Ortamdaki Sağlık Bilgilerine Erişim Davranışları, F. N. Hemşirelik Dergisi, 22 (1), s. 46 – 52.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3447-9174
Yazar: Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2549-3473
Yazar: Engincan YILDIZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

Bibtex @araştırma makalesi { dorduncukuvvet582332, journal = {Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi}, issn = {}, eissn = {2636-8633}, address = {Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı Aydın Menderes Derslikleri Kat:3 Merkez AYDIN}, publisher = {Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {111 - 133}, doi = {10.33464/dorduncukuvvet.582332}, title = {Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü}, key = {cite}, author = {BOZTEPE TAŞKIRAN, Hatun and YILDIZ, Engincan} }
APA BOZTEPE TAŞKIRAN, H , YILDIZ, E . (2019). Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi , 2 (2) , 111-133 . DOI: 10.33464/dorduncukuvvet.582332
MLA BOZTEPE TAŞKIRAN, H , YILDIZ, E . "Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 111-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dorduncukuvvet/issue/50246/582332>
Chicago BOZTEPE TAŞKIRAN, H , YILDIZ, E . "Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 (2019 ): 111-133
RIS TY - JOUR T1 - Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü AU - Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN , Engincan YILDIZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33464/dorduncukuvvet.582332 DO - 10.33464/dorduncukuvvet.582332 T2 - Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 133 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8633 M3 - doi: 10.33464/dorduncukuvvet.582332 UR - https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.582332 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü %A Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN , Engincan YILDIZ %T Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü %D 2019 %J Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi %P -2636-8633 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33464/dorduncukuvvet.582332 %U 10.33464/dorduncukuvvet.582332
ISNAD BOZTEPE TAŞKIRAN, Hatun , YILDIZ, Engincan . "Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü". Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi 2 / 2 (Kasım 2019): 111-133 . https://doi.org/10.33464/dorduncukuvvet.582332
AMA BOZTEPE TAŞKIRAN H , YILDIZ E . Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 111-133.
Vancouver BOZTEPE TAŞKIRAN H , YILDIZ E . Sağlığa İlişkin Risklerin Önlenmesi Bağlamında Sağlık İletişimi Kampanyalarının ve Yeni Medyanın Rolü. Dördüncü Kuvvet Uluslararası Hakemli Dergi. 2019; 2(2): 133-111.