Amaç ve Kapsam

Dört Öge, disiplinler arası çalışmaları, özellikle felsefe ve bilim tarihine ilişkin sorunları inceleyen, çözüm önerileri sunan Türkçe, İngilizce ve diğer dillerde özgün ve bilimsel yazıları okuyucularla buluşturmayı amaçlamaktadır. 

Dört öge, disiplinlerarası çalışmalara önem veren ve bu anlayışla sadece bilim-teknoloji tarihi ve felsefe alanlarıyla sınırlı kalmadan çeşitli kültürel, sanatsal ve bilimsel eserlere sosyal-beşeri bilimler çatısı altında yer vermeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Dört Öge Dergisi, temelde “felsefe ve bilim tarihi dergisi” olsa da sosyal ve beşeri bilim çalışmalarına açıktır.

Dergimiz;

Hakemli Araştırma Yazıları,

Konuk Yazar Yazıları,

Görüşler,

Okuyucu Mektupları,

Çeviri Yazılar,

Tanıtım – Değerlendirme,

Haberler,

Mesleki Toplantılar olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. (Bu bölümlerden Hakemli Araştırma Yazıları dışındaki bölümler her sayıda farklılık göstermektedir.)

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık