Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Dört Öge Dergisi uluslararası araştırma ve yayın etiği standartlarına bağlıdır. Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) tarafından belirlenmiş olan etik ilkelerle uyumludur.