Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyolojinin Yöntemine Dair İlk Ders: İlm-i İçtimâ‘a Ait Takrirler

Yıl 2021, Cilt , Sayı 19, 169 - 197, 30.06.2021

Öz

Ahmed Midhat imzalı İlm-i İçtimâ'a Ait Takrirler başlıklı kitap, Medresetü’l Mütehassisîn Felsefe Şubesinde okutulan sosyoloji dersine ait notlardan oluşmaktadır. 1331/1915 tarihli bu kitabın, iki önemli sosyoloğun sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerinden bahseden eserlerinden bazı bölümlerin tercümesi olması sosyoloji tarihimiz açısından önem arz etmektedir. 64 sayfa ve tamamlanmamış olsa da E. Durkheim’ın Les Règles de la Méthode Sociologique (1895) ve R. Worms’un Philosophie des sciences sociales: Méthode des sciences sociales (1904) eserlerinden kısımlar içeren bu ders notları ilgi çekicidir. Zira Durkheim’ın eserinin tam çevirisi ilk kez 1943 yılında yapılmıştır ve Worms’un eserinin çevirisi bulunmamaktadır. Bu sebeple uzviyetçi toplum görüşleriyle Osmanlı aydınları arasında tanınan Worms’un Sosyolojide Yöntem kitabından kesitlerin transkripsiyonunu sunmanın faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Kaynakça

  • Ahmed Midhat. (1331), Medresetü’l Mütehassısîn Felsefe Şubesinde Tedris Olunan İlm-i İçtimâ‘a Ait Takrirler, İstanbul: Matbaa-i Amire.
  • Durkheim, Emile. (2012), Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev: Cemal Bâli Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
  • Worms, Rene. (1904), Philisophie des sciences soociales: Méthode des sciences sociales, Paris: V. Grian&E. Briere Libraires-Editeurs.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilim Felsefesi ve Tarihi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Çiğdem ÖZBAY (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ
0000-0003-1322-3900
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 17 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 19

Kaynak Göster

APA Özbay, Ç. (2021). Sosyolojinin Yöntemine Dair İlk Ders: İlm-i İçtimâ‘a Ait Takrirler . Dört Öge , (19) , 169-197 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dortoge/issue/64535/826213