Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Radikal Simülasyonculuk Ekseninde Halk Psikolojisinin Nörobiyolojiye İndirgenmesi

Yıl 2023, Sayı: 24, 121 - 139, 29.12.2023

Öz

Zihin felsefesinde, indirgemecilik görüşü son yüzyılda en fazla kabul gören görüşlerden biridir. Zihinsel kavramları fiziksel kavramlara indirgemek için birkaç farklı girişim bulunmaktadır. Bu tartışmada en dikkat çekici görüş, zihinsel bir kavramın hiçbir şekilde fiziksel kavramlara indirgenemez olması durumunda, bu kavramın boş bir kavram olduğunu ve eninde sonunda anlamsız bir terim olarak ortadan kaldırılacağını savunan eleyici materyalizmdir. Eleyici materyalizm görüşünün önde gelen isimlerinden Churchland’lar, inançlar ve arzular gibi gündelik zihinsel kavramlarımızın bu türden anlamsız kavramlar olduğunu iddia etmektedir. Bu zihinsel kelime dağarcığını açıklayan teorinin günün sonunda nörobiyolojiye indirgeneceğini ve zihinsel durumlarımız hakkında sahici bir halk teorisi olamayacağını iddia etmektedirler. Bu makalede, Churchland’lar haklı olarak halk psikolojisini açıklayan teori-teori görüşüne karşı çıkıyor olsalar bile, diğer bir alternatif görüşün, yani simülasyon görüşünün, onların teori-teori görüşüne yönelik itirazlarına karşı bağışıklık kazanabileceğini savunacağım. Nihayetinde bu makale, Churchland’ların halk psikolojisine yönelik eleyici materyalist iddialarının yalnızca zihnin teori-teori görüşüyle sınırlı olduğunu ve bu görüşe dayandığını göstermeyi amaçlamaktadır.

Kaynakça

 • Botterill, G. & Carruthers, P. (1999). The Philosophy of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Churchland, M., P. (1979). Scientific Realism and the Plasticity of Mind. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Churchland, M., P. (1981). Eliminative Materialism and Propositional Attitudes. The Journal of Philosophy, 78, 67-90.
 • Churchland, M., P. (1988). Matter and Consciousness. Cambridge: MIT Press.
 • Churchland, S., P. (1989). Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind/Brain. USA: MIT Press.
 • Cruz, J. & Gordon, M., R. (2005). Simulation Theory. L. Nadel (Ed.). Encyclopedia of Cognitive Science içinde, (3150-3155). Chichester: Wiley.
 • Gallese, V. & Goldman, A. (1998). Mirror Neurons and the Simulation Theory of Mind-Reading. Trends in Cognitive Science, 2, 493-501.
 • Goldman, A. (1993). Philosophical Applications of Cognitive Science. Boulder, CO: Westview Press.
 • Goldman, A. (1995). Interpretation Psychologized. M. Davies & T. Stone (Eds.). Folk Psychology içinde, (74-99). Oxford: Blackwell Publ.
 • Gopnik, A. (1993). The Illusion of First-Person Knowledge of Intentionality. Behavioral and Brain Sciences, 16, 1-14.
 • Gordon, R. M. (1995). Simulation Without Introspection or Inference From Me to You. M. Davies & T. Stone (Eds.). Mental Simulation içinde (53-67). Oxford: Blackwell.
 • Gordon, R. M. (1996). Radical Simulationism. P. Carruthers & P. Smith (Eds.). Theories of Theories of Mind içinde (11-21). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Fodor, J. (1974). Special Sciences (Or: The Disunity of Science as a Working Hypothesis). Synthese, 28(2), 97-115.
 • Nichols, S. & Stich, S., P. (2003). How to Read Your Own Mind: A Cognitive Theory of Self-Consciousness. Q. Smith & A. Jokic (Eds.). Consciousness: New Philosophical Perspectives içinde (157-200). Oxford: Clarendon Press.
 • Riberio, C., A. (2003). Do Mirror Neurons Support a Simulation Theory of Mind-Reading?. Erişim tarihi: 23.10.2023, https://www.academia.edu/741288/Do_Mirror_Neurons_ Support_a_Simulation_Theory_of_Mind_Reading.
 • Röska-Hardy, L. (2002). Understanding Everyday Mental Concepts: Theory or Simulation?. Erişim tarihi: 29.09.2023. https://core.ac.uk/reader/12237112.
 • Stich, S., P. (1996). Deconstructing the Mind. New York: Oxford University Press.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Zihin Felsefesi
Bölüm Diğer Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Emre Arda Erdenk 0000-0003-1532-9936

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 8 Kasım 2023
Kabul Tarihi 11 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Erdenk, E. A. (2023). Radikal Simülasyonculuk Ekseninde Halk Psikolojisinin Nörobiyolojiye İndirgenmesi. Dört Öge(24), 121-139.