Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EVALUATION OF THE USABILITY OF SOME MARBLE WASTES EXIST IN THE EASTERN ANATOLIA REGION IN BASE AND SUBBASE COURSE

Yıl 2017, Sayı: 039, 13 - 20, 15.12.2017

Öz

In
this study, utilization of marble waste arising in marble production was
investigated as a base and subbase course in road construction. The samples of
Malatya Beige, Adıyaman Dolomite and Erzurum Travertine were used.  Forthispurpose, the values of grain size
distribution, water absorption, specific gravity, Los Angeles abrasion, proctor,
magnesium soundness loss, California Bearing Ratio (CBR), liquid limit and
plastic limit tests were carried out. As a result of the investigations; it has
been seen that Malatya Beige, Adıyaman Dolomite and Erzurum Travertine wastes
can be used in the base and subbase course, taking into consideration the
Technical Specifications of the Highway.

Kaynakça

 • [1] T. Onargan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mermer Sektörünün Türkiye Mermer Sektöründeki Konumu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Taş Katalogu, s:10-11 (2007)
 • [2] H. Ceylan, MermerFabrikalarındakiTozMermerAtıklarınınEkonomikOlarakDeğerlendirilmesi. S.D.Ü. Fen BilimleriEnstitüsü, YüksekLisansTezi, 43s. Isparta(2000)
 • [3] A. Şentürk, L. Gündüz, Y.İ. Tosun, A. Sarıışık,MermerTeknolojisi. S.D.Ü. Mühendislik-MimarlıkFakültesiMadenMühendisliğiBölümü, 242s. Isparta. (1996)
 • [4] C.O. Okagbue, ve T.U.S. Onyeaobi, Potential of Marble Dust to Stabilite Red Tropical Soils for Road Construction. Engineering Geology, 53, 371-380.(1999)
 • [5]R. L. De Renzede, ve J. C. De Carvalho,TheUse of Quarry Waste in Pavement Construction, Resources Conservation & Recycling, Elsevier Science (2003)
 • [6] M., Galaktakis, S. Raka, Utilization of Limestone Dust for Artificial Stone Production: an Experimental Approach, Minerals Engineering, Elsevier Science (2004)
 • [7] A.K. Sabat, S.N. Behera, and S.K., Dash, Effect of Fly Ash-Marble Powder on the Engineering Properties of an Expansive Soil, Indian Geotechnical Conference (IGC), Proceedings, Ahmadabad, 269-272 (2005)
 • [8] H. Akbulut, C. Gürer, Mermer Atıklarının Çevresel Etkileri Ve Yol Katmanlarında Tekrar Kullanım İmkanları, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu Bildirimleri Kitabı, Afyon Karahisar (2003)
 • [9] O. Başer, E. Çokça, Şişen zeminlerin atık mermer tozu kullanılarak iyileştirilmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, s:143-152 (2010)
 • [10] ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, ASTM Standards, Vol 04.02. (2001)
 • [11] ASTM C131, 1996, Standard Test Method forResistanceto Abrasion of Small Size Coarse Aggregate by Use of Los Angeles Machine, Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.02. (1996)
 • [12] TS EN1367-2, Agregaların Termal Bozunma Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 2; Magnezyum Sülfat Deneyi, TSE, Ankara (1999)
 • [13] ASTM C127, Standard Test Method for Specific Gravily and Adsorption of Coarse Aggregates, ASTM Standards, Vol 04.02. (2000)
 • [14]ASTM D4254, Standard Test Method for Minimum Index Density and Unit Weight of Soil sand Calculation of Relative Density, ASTM Standards, Vol 04.08. (2006)
 • [15]ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort, ASTM Standards, Vol 04.08 (2007)
 • [16] Karayolu Teknik Şartnamesi, Yol Altyapısı, Sanat Yapıları, Köprü ve Tüneller, Üstyapı ve Çeşitli İşler, Ankara (2013)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI MERMER ATIKLARININ YOL TEMEL VE ALT TEMEL TABAKALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2017, Sayı: 039, 13 - 20, 15.12.2017

Öz

Bu çalışmada üretim sırasında ortaya çıkan mermer
atıklarının yol inşaatının temel ve alt temel tabakası olarak
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Mermer üretim atığı olarak Malatya Bej,
Adıyaman Emprador ve Erzurum Traverten numuneleri kullanılmıştır. Bu amaçla tane
boyut dağılımı, su emme, özgül ağırlık, Los Angeles aşınma, proktor, donma
dayanıklılık, kaliforniya taşıma oranı (CBR), likit limit ve plastik limit
deneyleri yapılmıştır. Araştırmaların sonucunda, Karayolu Teknik Şartnamesi
dikkate alınarak, Malatya Bej, Adıyaman Emprador ve Erzurum Traverten atıklarının
temel ve alt temel tabakalarında kullanılabilir olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • [1] T. Onargan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mermer Sektörünün Türkiye Mermer Sektöründeki Konumu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Doğal Taş Katalogu, s:10-11 (2007)
 • [2] H. Ceylan, MermerFabrikalarındakiTozMermerAtıklarınınEkonomikOlarakDeğerlendirilmesi. S.D.Ü. Fen BilimleriEnstitüsü, YüksekLisansTezi, 43s. Isparta(2000)
 • [3] A. Şentürk, L. Gündüz, Y.İ. Tosun, A. Sarıışık,MermerTeknolojisi. S.D.Ü. Mühendislik-MimarlıkFakültesiMadenMühendisliğiBölümü, 242s. Isparta. (1996)
 • [4] C.O. Okagbue, ve T.U.S. Onyeaobi, Potential of Marble Dust to Stabilite Red Tropical Soils for Road Construction. Engineering Geology, 53, 371-380.(1999)
 • [5]R. L. De Renzede, ve J. C. De Carvalho,TheUse of Quarry Waste in Pavement Construction, Resources Conservation & Recycling, Elsevier Science (2003)
 • [6] M., Galaktakis, S. Raka, Utilization of Limestone Dust for Artificial Stone Production: an Experimental Approach, Minerals Engineering, Elsevier Science (2004)
 • [7] A.K. Sabat, S.N. Behera, and S.K., Dash, Effect of Fly Ash-Marble Powder on the Engineering Properties of an Expansive Soil, Indian Geotechnical Conference (IGC), Proceedings, Ahmadabad, 269-272 (2005)
 • [8] H. Akbulut, C. Gürer, Mermer Atıklarının Çevresel Etkileri Ve Yol Katmanlarında Tekrar Kullanım İmkanları, Türkiye IV. Mermer Sempozyumu Bildirimleri Kitabı, Afyon Karahisar (2003)
 • [9] O. Başer, E. Çokça, Şişen zeminlerin atık mermer tozu kullanılarak iyileştirilmesi, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 13. Ulusal Kongresi, İstanbul, s:143-152 (2010)
 • [10] ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, ASTM Standards, Vol 04.02. (2001)
 • [11] ASTM C131, 1996, Standard Test Method forResistanceto Abrasion of Small Size Coarse Aggregate by Use of Los Angeles Machine, Annual Book of ASTM Standards, Vol 04.02. (1996)
 • [12] TS EN1367-2, Agregaların Termal Bozunma Özellikleri İçin Deneyler, Bölüm 2; Magnezyum Sülfat Deneyi, TSE, Ankara (1999)
 • [13] ASTM C127, Standard Test Method for Specific Gravily and Adsorption of Coarse Aggregates, ASTM Standards, Vol 04.02. (2000)
 • [14]ASTM D4254, Standard Test Method for Minimum Index Density and Unit Weight of Soil sand Calculation of Relative Density, ASTM Standards, Vol 04.08. (2006)
 • [15]ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort, ASTM Standards, Vol 04.08 (2007)
 • [16] Karayolu Teknik Şartnamesi, Yol Altyapısı, Sanat Yapıları, Köprü ve Tüneller, Üstyapı ve Çeşitli İşler, Ankara (2013)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Engin ÖZDEMİR


Didem EREN SARICI


Talha SARICI

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 039

Kaynak Göster

APA Özdemir, E. , Eren Sarıcı, D. & Sarıcı, T. (2017). DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI MERMER ATIKLARININ YOL TEMEL VE ALT TEMEL TABAKALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Journal of Science and Technology of Dumlupınar University , (039) , 13-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpufbed/issue/35811/404965

HAZİRAN 2020'den itibaren Journal of Scientific Reports-A adı altında ingilizce olarak yayın hayatına devam edecektir.