Yıl 2016, Cilt , Sayı 48, Sayfalar 128 - 143 2016-04-28

BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK

Fulya Mısırdalı Yangil [1]


Bilgi çağı yapısı itibariyle karmaşıklığın ve kompleks problemlerin var olduğu bir dönemdir. Tüm bu karmaşık ve kompleks problemlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınıp çözülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, bütüncül yaklaşımı sergileyebilecek liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lider, sürdürülebilir lider olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada yeni bir kavram olan sürdürülebilir liderlik konusuyla ilgili yerli ve yabancı literatürde yer alan kaynaklar incelenerek, kavramın sınırlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.

Bilgi toplumunun yaşadığı sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel problemleri gören, anlayan ve bunlara ilişkin kaygılarıyla beraber çevresinde yer alan bireylere vizyon çizen ve onları organize eden liderlik olarak tanımlanan sürdürülebilir liderlik kavramı örgütsel açıdan ele alınarak hangi kişisel özelliklere sahip olduğu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.  Çalışmanın sonucunda, sürdürülebilir liderliğin sadece günümüz toplumu için değil gelecekte evrilecek yeni toplumun varlığı ve devamlılığı içinde önemli olduğu ve bundan dolayı eğitim sürecinde de bireylere kazandırılması gereken bir liderlik stili olarak ilgili literatürde yer aldığı belirlenmiştir. Bugünü oluşturan dinamikler dünün eseri ise, geleceği oluşturacak olan dinamikler de bugünden şekillenmektedir. Nitekim, sürdürülebilir lider bu dinamikleri şekillendirme de kritik öneme sahip yönlendirici bir kişidir.

Bilgi toplumu, Kurumsal Sürdürülebilirlik
 • Akdemir, A. (2002). Entelektüel Liderlik. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=104785 (Erişim Tarihi: 23.06.2015).
 • Akdemir, A. (2008). Vizyon Yönetimi. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Akins, R., Bright, B., Brunson, T.& Wortham,W. (2013). Effective Leadership for Sustainable Development. Journal of Organizational Learning and Leadership, 11(1), 29-36.
 • Assad, M. L. (2013). Globalization and the Business Schools: Toward Business and World-Sustainable Leadership. Journal of Teaching in International Business, 24, 168-187.
 • Barutçu, E. & Akatay, A. (2000). Bilgi Toplumu ve Transformasyonel Liderlik. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4, 189-201.
 • Beckhard, R. (2000). Geleceğin Liderleri Üzerine. Hesselbein, F. Goldsmith, M. & Beckhard, R. (Ed), Geleceğin Lideri içinde (s.175-191). İstanbul: Form Yayınları.
 • Buluç, B. (1998). Bilgi Çağı ve Örgütsel Liderlik. Yeni Türkiye 21. yy. Özel Sayısı, 20(4), 1- 13.
 • Burns, H., Vaught, H. D. & Bauman, C. (2015). Leadership for Sustainability: Theoretical Foundations and Pedagogical Practices That Foster Change. International Journal of Leadership Studies, 9(1), 131-140.
 • Cambrige Institude for Sustainability Leadership. (2016). http://www.cisl.cam.ac.uk/executive-education/open-programmes/about-our-open-programmes/what-is-sustainability-leadership (Erişim Tarihi: 26.02.2016).
 • Cosby, D. M. (2014). Sustainability Program Leadership Human Resource Development Professionals: A Competency Model. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 18(2), 79-86.
 • Covey, S. R. (2000). Yeni Örnekte Liderin Üç Rolü. Hesselbein, F., Goldsmith, M. & Beckhard, R. (Ed). Geleceğin Lideri içinde (s.201-213). İstanbul: Form Yayınları.
 • Crew, D. E. (2010). Strategies for Implementing Sustainability: Five Leadership Challenges. SAM Advanced Management Journal, Spring, 15- 21.
 • Dyllick, T. & Hockerts, K. (2002). Beyond The Business Case For Corporate Sustainability. Business Strategy and The Environment, 11, 130-141.
 • Eren, E. (1993). Yönetim Psikolojisi. 4. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme. (4. Baskı), Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ferdig, M. A. (2007). Sustainability Leadership: Co-creating a Sustainable Future. Journal of Change Management, 7(1), 25-35.
 • Galpin, T. & Whittington, J. L. (2012). Sustainability Leadership: From Strategy to Result. Journal of Business Strategy, 33(4), 40-48.
 • Hargreaves, A. & Fink, D. (2003). The Seven Principles of Sustainable Leadership. http://jotamac.typepad.com/jotamacs_weblog/files/seven_principles.pdf (Erişim Tarihi: 26.02.2016).
 • Hernandez, M., Noval, L. J. & Benzoni, K. A. (2015). How Leaders can Create Intergenerational Systems to Promote Organizational Sustainability. Organizational Dynamics, 44, 104- 111.
 • Hughes, R. L., Ginnett, R. C. & Curphy, G. J. (2002). Leadership: Enhancing The Lessons of Experience. 4th Ed. Boston: McGraw-Hill Irwin.
 • İraz, R. & Şimşek, G. (2004). Örgütsel Değişimin Gerçekleştirilmesinde Liderliğin Rolü: Transformasyonel Liderlik İncelemesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(7), 99-117.
 • Garvare, R. & Johansson, P. (2010). Management for Sustainability- A Stakeholder Theory. Total Quality Management, 21(7), 737-744.
 • Gül, H. & Şahin, K. (2011). Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25, 237-249.
 • Gündüz, H. B., Beşoluk, Ş. & Önder, İ. (2011). Karmaşık Sistemlerde Liderlik Bakışıyla: DNA Liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 520- 544.
 • Karakaş, F. (2007). The Twenty-First Century Leader: Social Artist, Spiritual Visionary, and Cultural Innovator. Global Business and Organizational Excellence, March/April, 44-50.
 • Kırmaz, B. (2010). Bilgi Çağı Lideri. Ankara Barosu Dergisi, 3, 207-222.
 • Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği, 12. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Lambert, S. (2011). Sustainable Leadership and the Implication for the General Further Education College Sector. Journal of Further and Higher Education, 35(1), 131- 148.
 • Lambert, S. (2012) . The Perception and Implementation of Sustainability Leadership Strategies in Further Education Colleges. Journal of Leadership Education, 11(2), 102-119.
 • McCann, J. T. & Holt, R. A. (2010). Defining Sustainable Leadership. International Journal of Sustainable Strategic Management, 2(2), 204-210.
 • McCann, J. T. & Holt, R. A. (2010). Servant and Sustainable Leadership: An Analysis in the Manufacturing Environment. International Journal of Management Practice, 4(2), 134-148.
 • McCann, J. & Sweet, M. (2013). Perceptions of Ethical and Sustainable Leadership. Business Ethics, 121(3), 373-383.
 • Metcalf, L. & Benn, S. (2013). Leadership for Sustainability: An Evolution of Leadership Ability. J Bus Ethics, 112, 369-384.
 • Middlebrooks, A., Miltenberger, L., Tweedy, J., Newman, G., & Follman, J. (2009). Developing A Sustainability Ethic in Leaders. Journal of Leadership Studies, 3(2), 31-43.
 • Öğüt, A. (1999). Bilgi Çağı Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi ve Kurumsal Etkinlik Açısından Bilgi ve Teknoloji Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5, 5-35.
 • Pelinescu, E. & Rădulescu, M. (2011). New Tımes, New Economy … A New Born Leader: The Eco-Leader. Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 4 (1), 81-94.
 • Portugal, E. & Yukl, G. (1994). Perspectives on Environmental Leadership. The Leadership Quarterly, 5(3-4), 271-276.
 • Quinn, L. & Dalton, M. (2009). Leading for Sustainability: Implementing the Tasks of Leadership. Corparate Governance, 9(1), 21-38.
 • Sabuncuoğlu, Z.& Tüz, M. (1998). Örgütsel Psikoloji. (3. Baskı). Bursa: Alfa Yayınları.
 • Sarıkaya, M., Erdoğan, M. & Kara, Z. (2010). İnternet Ekonomisi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(2), 31-50.
 • Scully-Russ, E. (2012). Human Resource Development and Sustainability: Beyond Sustainable Organization. Human Resource Development International, 15(4), 399-415.
 • Šimanskienė, L. & Župerkienė, E. (2014). Sustainable Leadership: The New Challenge for Organizations. Forum Scientiae Oeconomia, 2(1), 81-93.
 • Svensson, G. & Wood, G. (2006). Sustainable Components of Leadership Effectiveness in Organizational Performance. Journal of Management Development, 25(6), 522-534.
 • Svensson, G. & Wood, G. (2007). Sustainable Leadership Ethics: A Continuous and Iterative Process. Leadership & Organization Development Journal, 28(3), 251-268.
 • Şimşeker, M. & Ünsar, S. (2008). Küreselleşme Süreci ve Liderlik. Journal of Yasar University, 3(9), 1029-1045.
 • Tideman, S. G., A., Muriel C. & Zandee, D. P. (2013). Sustainable Leadership: Toward a Workable Definition. Journal for Corporate Citizenship, 17-33.
 • Timmer, D., Buckler, C. & Creech, H. (2008). Supporting the Next Generation of Sustainability Leadership. http://www.iisd.org/pdf/2008/support_next_gen_leaders.pdf. (Erişim Tarihi: 26.02.2016).
 • Ulrich, D. & Smallwood, N. (2013). Leadership Sustainability: What’s Next For Leadership Improvement Efforts. Leader to Leader, Fall, 32-38.
 • Wang, X., Wart, M.V. & Lebredo, N. (2012). Sustainability Leadership in a Local Government Context. Public Performance & Management Review, 37(3), 339-364.
 • (http://www.mfa.gov.tr/dunya-gida-programi-_world-food-programme-_-wfp_.tr.mfa (Erişim Tarihi: 26.02.2016).
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fulya Mısırdalı Yangil
Kurum: DUMLUPINAR UNIV

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2016

Bibtex @ { dpusbe283336, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {}, pages = {128 - 143}, doi = {}, title = {BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK}, key = {cite}, author = {Yangil, Fulya Mısırdalı} }
APA Yangil, F . (2016). BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (48) , 128-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/26800/283336
MLA Yangil, F . "BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 ): 128-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/26800/283336>
Chicago Yangil, F . "BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016 ): 128-143
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK AU - Fulya Mısırdalı Yangil Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 143 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK %A Fulya Mısırdalı Yangil %T BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD Yangil, Fulya Mısırdalı . "BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (Nisan 2016): 128-143 .
AMA Yangil F . BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 128-143.
Vancouver Yangil F . BİLGİ TOPLUMUNDA LİDERLİK: SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 143-128.