PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ

Yıl 2009, Cilt , Sayı 24, 20.06.2015

Öz

The concepts of constitutional and parliamentary institutions in Turkey emerged in the end of 19th century to save the Ottoman Empire from collapse while political parties emerged in the period of 2nd constitutional monarchy. Since then democratic elections and parliaments have been performed and formed continuously and regularly. Since the shift to multi-party system in 1946, the elected MPs increasingly change sides between political parties in different ways and forms. In this study, we attempted to classify MP mobilization and investigate the New Turkey Party in this context

Kaynakça

 • AHMAD, Feroz, (1996), Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Çev.: Ahmet Fethi, 2. Baskı, İstanbul: Hil Yayıncılık
 • AKAR, Atilla, (2002), Öteki DSP: Ecevitlerin Gayri Resmi Öyküsü, 1. Baskı, İstanbul: Metis (Güncel) Yayınları
 • AKGÜN, Birol, (2007), Türkiye’de Siyasal Partilerin Kurumsallaşma Demokrasi ve Siyaset, Ankara: Türk Harb-İş Sendikası ve Yayınları Demokratik İstikrar,
 • ALPAY, Şahin, GÜRSEL, Seyfettin, (1986), DSP-SHP: Nerede Birleşiyorlar, Nerede Ayrılıyorlar?, İstanbul: Afa Yayınları ALTUĞ, Kurtul, (2001), Umudun Tükenişinde Son Perde,
 • Ankara: Ümit Yayıncılık BİLA, Fikret, (2004), Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da
 • Irak Savaşları, Ankara: Ümit Yayıncılık CEM, İsmail, (1994), Sol’daki Arayış, İstanbul: Cem Yayınevi
 • ÇALMUK, Fehmi, (2002), Aydınların Gözüyle CHP ve “Anadolu Solu”, Ankara: Kim Yayınları
 • DERVİŞ, Kemal, ASKER, Serhan, IŞIK, Yusuf, (2006), Kemal Derviş Anlatıyor: Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi, İstanbul: Doğan Kitap DUVERGER, Maurice, (1993), Siyasi Partiler, (Çev.: Ergun Özbudun), 4. Baskı, Ankara: Bilgi Yayınevi
 • ERDOĞAN, Mustafa, (2003), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, 4. Baskı, Ankara: Liberte Yayınları
 • HEPER, Metin, (2006), Türkiye’de Devlet Geleneği, İkinci Baskı, Doğu Batı Yayınları KAHRAMAN, Hasan Bülent, (1993), Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin, Ankara: İmge Kitabevi KAPANİ, Münci, (1999), Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yayınevi
 • KUŞÇUOĞLU, Cengiz, (2001), Hüsamettin Özkan – Bir İktidar Öyküsü, Metis Yayınları MERT, Yener Lütfü, (2008), Cumhuriyet Döneminde Kapatılan Siyasi Gerekçeleri ve Sonuçları, Ankara: İlkim Yayınları – Kapatma Davaları, ÖZBUDUN, Ergun, (1968), Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parti Disiplini, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:235
 • PİRİM, Oktay, (2007), Deniz Baykal – Geleceği
 • Etkileyecek Siyasi Liderler, İstanbul: Doğan Kitap SARIBAY, Ali Yaşar, (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, İstanbul: Alfa Yayınları
 • TUNCAY, Suavi (1996), Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Ankara: Gündoğan Yayınları WEBER, Max (2006), Sosyoloji Yazıları, Çev.: Taha Parla, Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları YAĞIZ, Süleyman, (2002), Sol, İslam, Milliyetçilik,
 • Türkiye’nin Geleceği: Ecevit Hep Haklı Çıktı, İstanbul: Fast Yayıncılık YALÇIN, Soner, (1994), Hangi Erbakan, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara: Öteki Yayınevi ZÜRCHER, Erik Jan, (1998), Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık Makaleler
 • BİNGÖL, Yılmaz, AKGÜN, Şener (2005), “Demokratlıktan Muhafazakar Demokratlığa: Demokrat Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9 , Sayı: 1 DURGUN, Şenol İşlevsel(siz)liği”, Demokrasi ve Siyaset, Ankara: Türk Harb- İş Sendikası Yayınları ÖZDEMİR, Hikmet, (1995), “Kopmanın Üç hali”, Tarih ve Politika, İstanbul: İz Yayıncılık “Siyasal Partilerin
 • ÖZDEMİR, Hikmet, (2004), “Siyasal Tarih (1960-1980)”,
 • Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980), Haz.: Sina Akşin,
 • İstanbul: Milliyet Kitaplığı TANÖR, Bülent, (2005), “Siyasal Tarih (1980-1995)”,
 • Yakınçağ Türkiye Tarihi (1980-2003), Hazırlayan: Sina
 • Akşin, İstanbul: Milliyet Kitaplığı Web Kaynakları AYDOĞAN, Metin, (2007), “Ekonomik Bunalımdan Ulusal
 • Bunalıma” , Umay Yayınları, İzmir, 2004, http://www.1001kitap.com/Guncel/Metin_Aydogan/ekonomi k_ulusal/, (07.06.2007)
 • BARDAKÇI, Murat, (2007), “Troyka Üçlü Arabadır”, http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/07/21/155557.asp, (002007)
 • GÜRGÜR, Nuri, (2009) , “Fazilet Partisi’nin öncesi ve sonrası üzerine”, Türk Yurdu Dergisi, Temmuz 2001, http://www.turkyurdu.com.tr/Bas_yazi/gorusler0216.html, (02007)
 • LAÇİNER, Ömer, (2008), “Klasik Partilerin Sonu, Yeni
 • Oluşumlar ve Anayasa Mahkemesinin Hukukla İlişkisi”, Birikim Dergisi, Sayı: 147, http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx?did=1 &dsid=135&dyid=185, (14.08.2008)
 • SÖYLEMEZ, Haşim, (2008), “Kürt Siyaseti PKK’yı
 • Aşamıyor”, Aksiyon Dergisi, Sayı: 575, 12.12.2005, http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=23001, (02008)
 • SUBAŞI, Necdet, (2008), “İslamcılık Neydi Ne Oldu?”, http://www.stargazete.com/yazdir/118403, (20.08.2008)
 • ŞAHİN, Haluk, (2008), “Parti Kapatmak Çare Değildir”, 02007, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=222036, (002008) http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=168423&keyfiel d=66C4B172C4B16C64616B206B756269, (24.12.2008)

TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ

Yıl 2009, Cilt , Sayı 24, 20.06.2015

Öz

Türkiye’de Anayasa ve parlamento kavram ve kurumları, İmparatorluğu’nu dağılmaktan kurtarmak çabaları esnasında, siyasi partiler ise İkinci Meşrutiyet döneminde ortaya çıkmıştır. Seçimler ve dolayısıyla seçimler sonucunda oluşan parlamentolar ise İkinci Meşrutiyet döneminden bu yana düzenli olarak devam etmektedir. Çok partili hayata geçilen 1946 yılından itibaren artmak üzere, milletvekilleri çeşitli tür ve biçimlerde parti değiştirmektedirler. Bu çalışmada, milletvekillerinin parti değiştirmeleri sınıflandırılmaya ve bu bağlamda Yeni Türkiye Partisi incelenmeye çalışılmaktadır

Kaynakça

 • AHMAD, Feroz, (1996), Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Çev.: Ahmet Fethi, 2. Baskı, İstanbul: Hil Yayıncılık
 • AKAR, Atilla, (2002), Öteki DSP: Ecevitlerin Gayri Resmi Öyküsü, 1. Baskı, İstanbul: Metis (Güncel) Yayınları
 • AKGÜN, Birol, (2007), Türkiye’de Siyasal Partilerin Kurumsallaşma Demokrasi ve Siyaset, Ankara: Türk Harb-İş Sendikası ve Yayınları Demokratik İstikrar,
 • ALPAY, Şahin, GÜRSEL, Seyfettin, (1986), DSP-SHP: Nerede Birleşiyorlar, Nerede Ayrılıyorlar?, İstanbul: Afa Yayınları ALTUĞ, Kurtul, (2001), Umudun Tükenişinde Son Perde,
 • Ankara: Ümit Yayıncılık BİLA, Fikret, (2004), Sivil Darbe Girişimi ve Ankara’da
 • Irak Savaşları, Ankara: Ümit Yayıncılık CEM, İsmail, (1994), Sol’daki Arayış, İstanbul: Cem Yayınevi
 • ÇALMUK, Fehmi, (2002), Aydınların Gözüyle CHP ve “Anadolu Solu”, Ankara: Kim Yayınları
 • DERVİŞ, Kemal, ASKER, Serhan, IŞIK, Yusuf, (2006), Kemal Derviş Anlatıyor: Krizden Çıkış ve Çağdaş Sosyal Demokrasi, İstanbul: Doğan Kitap DUVERGER, Maurice, (1993), Siyasi Partiler, (Çev.: Ergun Özbudun), 4. Baskı, Ankara: Bilgi Yayınevi
 • ERDOĞAN, Mustafa, (2003), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, 4. Baskı, Ankara: Liberte Yayınları
 • HEPER, Metin, (2006), Türkiye’de Devlet Geleneği, İkinci Baskı, Doğu Batı Yayınları KAHRAMAN, Hasan Bülent, (1993), Yeni Bir Sosyal Demokrasi İçin, Ankara: İmge Kitabevi KAPANİ, Münci, (1999), Politika Bilimine Giriş, Ankara: Bilgi Yayınevi
 • KUŞÇUOĞLU, Cengiz, (2001), Hüsamettin Özkan – Bir İktidar Öyküsü, Metis Yayınları MERT, Yener Lütfü, (2008), Cumhuriyet Döneminde Kapatılan Siyasi Gerekçeleri ve Sonuçları, Ankara: İlkim Yayınları – Kapatma Davaları, ÖZBUDUN, Ergun, (1968), Batı Demokrasilerinde ve Türkiye’de Parti Disiplini, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No:235
 • PİRİM, Oktay, (2007), Deniz Baykal – Geleceği
 • Etkileyecek Siyasi Liderler, İstanbul: Doğan Kitap SARIBAY, Ali Yaşar, (2001), Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, İstanbul: Alfa Yayınları
 • TUNCAY, Suavi (1996), Parti İçi Demokrasi ve Türkiye, Ankara: Gündoğan Yayınları WEBER, Max (2006), Sosyoloji Yazıları, Çev.: Taha Parla, Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları YAĞIZ, Süleyman, (2002), Sol, İslam, Milliyetçilik,
 • Türkiye’nin Geleceği: Ecevit Hep Haklı Çıktı, İstanbul: Fast Yayıncılık YALÇIN, Soner, (1994), Hangi Erbakan, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara: Öteki Yayınevi ZÜRCHER, Erik Jan, (1998), Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayıncılık Makaleler
 • BİNGÖL, Yılmaz, AKGÜN, Şener (2005), “Demokratlıktan Muhafazakar Demokratlığa: Demokrat Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Karşılaştırmalı Bir Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 9 , Sayı: 1 DURGUN, Şenol İşlevsel(siz)liği”, Demokrasi ve Siyaset, Ankara: Türk Harb- İş Sendikası Yayınları ÖZDEMİR, Hikmet, (1995), “Kopmanın Üç hali”, Tarih ve Politika, İstanbul: İz Yayıncılık “Siyasal Partilerin
 • ÖZDEMİR, Hikmet, (2004), “Siyasal Tarih (1960-1980)”,
 • Yakınçağ Türkiye Tarihi (1908-1980), Haz.: Sina Akşin,
 • İstanbul: Milliyet Kitaplığı TANÖR, Bülent, (2005), “Siyasal Tarih (1980-1995)”,
 • Yakınçağ Türkiye Tarihi (1980-2003), Hazırlayan: Sina
 • Akşin, İstanbul: Milliyet Kitaplığı Web Kaynakları AYDOĞAN, Metin, (2007), “Ekonomik Bunalımdan Ulusal
 • Bunalıma” , Umay Yayınları, İzmir, 2004, http://www.1001kitap.com/Guncel/Metin_Aydogan/ekonomi k_ulusal/, (07.06.2007)
 • BARDAKÇI, Murat, (2007), “Troyka Üçlü Arabadır”, http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2002/07/21/155557.asp, (002007)
 • GÜRGÜR, Nuri, (2009) , “Fazilet Partisi’nin öncesi ve sonrası üzerine”, Türk Yurdu Dergisi, Temmuz 2001, http://www.turkyurdu.com.tr/Bas_yazi/gorusler0216.html, (02007)
 • LAÇİNER, Ömer, (2008), “Klasik Partilerin Sonu, Yeni
 • Oluşumlar ve Anayasa Mahkemesinin Hukukla İlişkisi”, Birikim Dergisi, Sayı: 147, http://www.birikimdergisi.com/birikim/dergiyazi.aspx?did=1 &dsid=135&dyid=185, (14.08.2008)
 • SÖYLEMEZ, Haşim, (2008), “Kürt Siyaseti PKK’yı
 • Aşamıyor”, Aksiyon Dergisi, Sayı: 575, 12.12.2005, http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=23001, (02008)
 • SUBAŞI, Necdet, (2008), “İslamcılık Neydi Ne Oldu?”, http://www.stargazete.com/yazdir/118403, (20.08.2008)
 • ŞAHİN, Haluk, (2008), “Parti Kapatmak Çare Değildir”, 02007, http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=222036, (002008) http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=168423&keyfiel d=66C4B172C4B16C64616B206B756269, (24.12.2008)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan DURAN
0000-0001-5328-9918


Ahmet AKSU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Haziran 2015
Başvuru Tarihi 20 Haziran 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt , Sayı 24

Kaynak Göster

Bibtex @ { dpusbe65524, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ}, key = {cite}, author = {Duran, Hasan and Aksu, Ahmet} }
APA Duran, H. & Aksu, A. (2015). TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , (24) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4766/65524
MLA Duran, H. , Aksu, A. "TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ" . Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4766/65524>
Chicago Duran, H. , Aksu, A. "TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ AU - Hasan Duran , Ahmet Aksu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - 24 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ %A Hasan Duran , Ahmet Aksu %T TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 24 %R %U
ISNAD Duran, Hasan , Aksu, Ahmet . "TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 24 (Haziran 2015): - .
AMA Duran H. , Aksu A. TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (24): -.
Vancouver Duran H. , Aksu A. TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (24): -.
IEEE H. Duran ve A. Aksu , "TÜRKİYEDE MİLLETVEKİLLERİNİN PARTİ DEĞİŞMELERİNİN TÜR VE BİÇİMLERİ BAĞLAMINDA YENİ TÜRKİYE PARTİSİ", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 24, Haz. 2015

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.