Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 52 - 66, 18.10.2023

Öz

Kaynakça

  • Abay Beşikçi, E., & Esentaş Deveci, M. (2023). Rekreasyon eğitimine ilişkin akademisyen görüşlerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 210–230. Abootorabi, H., Wiklund, J., Johnson, A. R., & Miller, C. D. (2021). A holistic approach to the evolution of an entrepreneurial ecosystem: An exploratory study of academic spin-offs. Journal of Business Venturing, 36(5), 106143.
  • Agoston, S. I. G., Igret, R. S., & Marinas, C. V. (2017). Internship programmes–bridge between school and professional life. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 11(1), 418–426.

Turizm Yükseköğretim Stajlarında Yenilikçi Düşünce: İnovasyon Odaklı Stajın Türkiye’ye Uyum ve Koordinasyonu İle İlgili Bir Model Önerisi

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 52 - 66, 18.10.2023

Öz

Bu makale, Türkiye yükseköğretimindeki turizm bölümleri stajlarını kapsamlı bir şekilde incelemeyi ve analiz etmeyi amaçlarken öğrenciler, akademisyenler, akademik kurumlar ve endüstri
paydaşları arasındaki karmaşık bağımlılıkları aydınlatmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra aynı zamanda staj programlarını Türkiye’de tasarlamak, uygulamak ve değerlendirmek için teorik ve
pratik bir rehber olarak yeni bir İnovasyon Odaklı Staj (İOS) teorik çerçevesi sunmaya odaklanmaktadır. Paydaş teorisi ve mevcut literatür ile deneysel verilerin bir araya getirilmesiyle makale aynı
zamanda yükseköğretim kurumlarındaki turizm bölüm stajlarının kritik başarı faktörlerinin çok katmanlı bir analizini sunmaktadır. Çalışma, standart staj programlarına yenilikçi unsurlar eklemeyi benzersiz bir şekilde hedefler, endüstriye hazır, yenilikçi profesyoneller yetiştirmeyi amaçlar. Makale, Türkiye yükseköğretimindeki turizm stajlarının başarısının izole bir çaba olmadığını, ancak akademik ciddiyet, endüstri uzmanlığı ve öğrenci katılımının dengeli bir entegrasyonunun sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışma, paydaşlar arasında uyum ve uyumsuzluğun ana alanlarını belirleyip paylaşılan amaçların ve yapılandırılmış programların önemini de vurgulamaktadır. Ayrıca, kapsamlı beceri eğitiminin önemli rolünü ve daha endüstri merkezli değerlendirme ölçütlerine olan ihtiyacı açığa çıkarmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin turizm endüstrisindeki staj deneyimlerini optimize etmeyi amaçlayan eğitimciler, öğrenciler, politika yapıcılar ve endüstri liderleri için önemli etkiler taşımaktadır. Çalışma, endüstri-akademi ortaklıklarını resmileştirmek için potansiyel yolları tartışarak daha esnek bir zaman tahsisinin çeşitli öğrenme stilleri ve ihtiyaçları karşılayabileceğini önermektedir. Bununla birlikte araştırma, Türkiye yükseköğretimindeki turizm stajlarının mevcut durumunun anlaşılabileceği ve üzerine gelecekteki stratejilerin geliştirilebileceği eleştirel bir bakış açısıyla konuyu irdelemektedir. Dolayısıyla inceleme, öğrencilerin, endüstrinin ve geniş sosyo-ekonomik bağlamın evrilen ihtiyaçlarına duyarlı çok yönlü bir yaklaşımı savunarak yeni bir İOS model önermektedir. Sunulan İOS modeli, stajların nasıl yönetileceğini ve
değerlendirileceğini yeniden tanımlayabilir, Türkiye’nin turizm endüstrisinin genel canlılığına ve rekabet gücüne katkıda bulunabilir.

Kaynakça

  • Abay Beşikçi, E., & Esentaş Deveci, M. (2023). Rekreasyon eğitimine ilişkin akademisyen görüşlerinin incelenmesi. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(2), 210–230. Abootorabi, H., Wiklund, J., Johnson, A. R., & Miller, C. D. (2021). A holistic approach to the evolution of an entrepreneurial ecosystem: An exploratory study of academic spin-offs. Journal of Business Venturing, 36(5), 106143.
  • Agoston, S. I. G., Igret, R. S., & Marinas, C. V. (2017). Internship programmes–bridge between school and professional life. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 11(1), 418–426.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Erkan DENK 0000-0002-2144-3316

Erken Görünüm Tarihi 11 Kasım 2023
Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA DENK, E. (2023). Turizm Yükseköğretim Stajlarında Yenilikçi Düşünce: İnovasyon Odaklı Stajın Türkiye’ye Uyum ve Koordinasyonu İle İlgili Bir Model Önerisi. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 52-66.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29924